B-DERSLERİN TANINMASI İŞLEMİ:

Erasmus programlarını tamamlayıp dönen öğrencilerin Erasmus Ofisine teslim ettikleri belgeler gittikleri üniversitede aldıkları derslerin tanınması işlemleri için bölümlerine gönderiliir.

Derslerin tanınması amacıyla; öğrencinin not çizelgesi ve gerekirse diğer belgeleri, ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörünün, tez danışmanın ve Bölüm Başkanı'nın önerisi ile, Bölüm/Anabilim dalında oluşturulmuş,   üyelerinden birinin Bölüm Erasmus Koordinatörünün olduğu  Erasmus İntibak Komisyonu tarafından kontrol edilir.

Bu komisyonca Erasmus öğrencisinin misafir olduğu üniversitede aldığı derslerden elde ettiği ve gerek yerel ve gerekse ECTS’e uygun harfli olarak öğrenim çıktısı (Transkript of Records)’da belirtilmiş olan notları, aşağıda Trakya Üniversitesi Senatosunca* belirlenmiş olan sisteme göre Trakya Üniversitesi not sistemine dönüştürülür ve ekte verildiği “Akademik Tanınma Belgesi” hazırlanır. Bu dönüştürme ve belge  Fakülte/Enstitü (Birim) Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır ve birimin Öğrenci İşlerine bildirilir.

AKTS Notu

Başarı Notu

Harf Notu

Katsayısı

A

90-100

AA

4.00

B

80-89

BA

3.50

C

70-79

BB

3.00

D

65-69

CB

2.50

E

60-64

CC

2.25

Fx

50-59

DD

2.00

F

30-49

FD

1.00

F

0-29

FF

0.00

*Üniversitemizin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) notlandırma sistemine uyum çalışmaları dahilinde Erasmus Programı ile Üniversitemizden giden ve Üniversitemize gelen öğrencilerin almış oldukları notların AKTS notuna dönüştürülmesi için “Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Madde 23’ün aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)notu sütununun eklenmesine ve 100 üzerinden alınan başarı notlarının çizelgede belirtilen AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) notu harf karşılıklarının (A, B. E gibi ) (15.09.2005 tarih ve 12 sayılı Senato Toplantısında verilmesinin alınan 12 numaralı karar ile kurulan Komisyonca hazırlanan raporla) uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 Ders aşamasında Erasmus Programından Yararlanan Lisansüstü Öğrenciler:

 Yurtdışında yapılan eğitimin tamamlanması ve öğrencinin dışarıda okuduğu dersleri ve notlarını gösteren orijinal “ Not Çizelgesi - Transcript of Records. “Gelen “Transcript of Records” ın hem dersleri ve ECTS kredilerini, hem de ECTS notlarını göstermesi gerekmektedir.
Lisans öğrencileri için uygulanan işlemler uygulanır ve “derslerin tanınması” Enstitü Yönetim Kurulundan geçirilip onaylanır ve Enstitü öğrenci işlerine bildirilir.

Tez aşamasında Erasmus Programından Yararlanan lisansüstü Öğrenciler:

Yurt dışında yaptığınız çalışmayı başarı ile tamamladığınızı belirten onay yazısı “Confirmation Letter” almanız gereklidir. Bu yazı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Learning Agreement, “ikili anlaşma” belgenizde yazan çalışma konunuz belirtilmeli
  • Yaptığınız çalışmanın kaç ECTS ‘ya sayıldığı belirtilmeli
  • Çalışma yaptığınız süreyi tam tarihleri ile göstermeli
  • İimza ve mühür olmalı

Bu yazı yurt dışında çalışma yaptığınız danışman öğretim üyesinden de alınabilir.

 

Bu içerik 01.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2639 kez okundu.