BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

Başvuru Aşaması

Erasmus Bölüm Koordinatörü belgeleri inceleyerek öğrencinin kurumumuzda almak üzere seçtiği dersleri uygun bulursa onaylar ve belgelerdeki “Erasmus Departmental Coordinator” bölümünü imzalar. Bölüm Koordinatörü belgeleri çalıştığı birimden bir üstyazı ile Erasmus Koordinatörlüğüne geri gönderir.

 

Öğrencilerin Erasmus Dönemi Boyunca

Bölüm koordinatörleri, yurtdışından gelen Erasmus öğrencilerine öğrenim dönemleri boyunca akademik anlamda destek olmak ve danışmanlık yapmakla yükümlüdürler.

 

Ders değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için en uygun dersleri seçmelerinde yardımcı olmalı ve bu ders değişikliğini gösteren “Learning Agreement Changes” belgesini öğrenciyle birlikte doldurur. İlgili belgelerde yer alan “Erasmus Departmental Coordinator” bölümünü imzalayarak öğrencileri belgeleri Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmek üzere yönlendirir.

 

Bölüm koordinatörleri dönem boyunca Erasmus Koordinatörlüğü ile irtibat halinde olmalıdır.

 

Öğrencilerin Erasmus Döneminin Sonunda

Bölüm koordinatörleri, dönem sonunda öğrencileri Erasmus Sertifikası ve Transkript belgelerini almak üzere Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne yönlendirmelidirler.

 

 

Bu içerik 28.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1730 kez okundu.