ERASMUS OFİSİNİN YAPMASI GEREKENLER

Başvuru Aşaması

Erasmus Koordinatörlüğü gelen başvuru belgelerini öğrencinin başvurmak istediği bölümün yer aldığı birime ilgili bölümün koordinatöründen onay almak üzere bir üstyazı ile gönderir.

 

Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından belgeleri onaylanan öğrenciler için Trakya Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü bir kabul mektubu hazırlanır. Belgeler Trakya Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından da onaylandıktan sonra kabul mektubu ile birlikte öğrencilere ve kendi üniversitelerindeki Erasmus Koordinatörlüklerine iletilir.

Öğrencilerin Erasmus Dönemi Boyunca

Ders değişikliği yapan öğrencilerin “Learning Agreement Changes” belgelerini Erasmus Kurum Koordinatörü de onayladıktan sonra öğrencinin okuluna gönderir.

 

Dönem boyunca Erasmus bölüm koordinatörleri ile irtibat halindedir.

Öğrencilerin Erasmus Döneminin Sonunda

Dönem sonunda öğrenciler için Erasmus Sertifikası ve Transkript belgelerini hazırlayarak öğrencilere teslim eder.

 

 

Bu içerik 28.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1584 kez okundu.