Gerekli Belgeler:

Yerleştirmelerde gönderen yüksek öğretim kurumu ile misafir olunan isletme arasında bir ikili anlaşma yapılması gerekli değildir. Zira söz konusu kuruluşlar farklı taraflarca imzalanan bireysel yerleştirme sözleşmelerince yasal olarak bağlanmış olacaklardır.

Kabul mektubu (Acceptance)

Staj yapılacak kuruluş tarafından hazırlanır. Öğrencinin hangi tarihler arasında staj yapacağının belirtilmesi gerekir.

Erasmus Staj Hareketliliği Sözleşmesi

Yerleştirmelerde öğrencilere yerleştirme süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması verilir.

Yerleştirme Anlaşması (Placement Contract): Gönderen kuruluş ile öğrenci arasında imzalanır. (Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. gibi konulara ait bilgileri içerir).

Letter of Intent: (Davet mektubu) İlgilenen kurum ile staj programının detayları üzerine anlaştıktan sonra ev sahibi kurumdan ‘letter of intent’ istenir. Bu ortak kurumun öğrencilere staj yeri bulma vs gibi konularda sorumluluk aldığını gösteren bir mektuptur.

Onay Belgesi (Letter of Confirmation): Karşı kurumdan kabul mektubunuz geldikten sonra Erasmus Biriminden alınacak bir belgedir. Konsolosluğa götürülmek üzere verilir. Vize işlemleriniz sırasında bu belge gerekecektir.

Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and Quality Commitment): Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içerir. Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir; gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından imzalanır. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişiklik üzerinde bütün tarafların mutabık kalması ve söz konusu değişikliğin derhal icra edilmesi gereklidir.

Katılım Sertifikası (Confirmation of Training): Staj faaliyetinin gerçekleştirildiği kurumdan öğrencinin stajın başlangıç ve bitiş süresini belirten, kurum onaylı teyit belgesidir. Öğrencilerin hibeleri bu sertifikada belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır.

Staj dönemini tamamlayan öğrencilerin bu belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak iddia edemez.

Bu içerik 02.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1763 kez okundu.