Giden Staj Öğrencileri Genel Bilgiler

 


Staj Hareketliliği Nedir?

Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı is deneyimi elde etmesidir. Faaliyet, yüseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdısındaki bir isletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerlestirme)”, bir yararlanıcının programa katılan baska bir ülkedeki bir isletme veya organizasyon büyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalısma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalısmalara iliskin arastırma ödevleri, analiz çalısmaları gibi çalısmalar yapmak üzere kullanılmaz.

Yerleştirme Süreleri

Faaliyet süesi önlisans,lisans, yüseklisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir.  Trakya Üniversitesi olarak daha fazla sayıda öğrencinin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla tüm staj faaliyetleri 2 ay ile sınırlandırılmıştır.

Ön Başvuru Ölçütleri

Lisans ve Önlisans: Son transkriptinde Genel Not Ortalamasının 2.20 olması

Lisansüstü ve doktora: Öğrencinin Son transkriptinde Genel Not Ortalamasının  en az 2.50, olması

*Gidecek öğrenci sayısı kontenjanlar ve bütçe ile sınırlıdır.

*Yer bulan ve daha önce Erasmus Programı’ndan yararlanmamış kişilere öncelik tanınarak, başvuru sayısının kontenjandan fazla olması halinde Erasmus Koordinatörlüğü Seçim Komitesi tarafından fakülteler arasında eşit dağılım yapılacaktır.

Erasmus öğrencisi olabilmek için UA uygulama elkitabında belirtilen genel ve özel şartlara haiz olunması gerekir. Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir. Öğrencilerin genel ve özel şartları sağlamaları durumunda, psikolojik olarak değişimden yararlanmasının uygun olmadığına ancak hastane raporu ile karar verilebilir.

Seçim Sonuçları:

Seçim sonuçları, Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde, sınavların bitimini takiben en geç 3 gün içinde bölümlerin ilan panolarında ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında yayınlanır.

Bu içerik 02.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3899 kez okundu.