TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU / BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Halk Sağlığı Bölüm Koord. Doç.Dr.Burcu TOKUÇ 235 76 41 / 1563
burcutokuc@gmail.com
immünoloji Doç.Dr.Neşe SANSA 235 76 41 / 1621
akisn@trakya.edu.tr
Fizyoloji Öğr.Grv.Dr.Oktay KAYA 235 76 41 /1424
oktay680@hotmail.com
Tıbbi Biyokimya Doç.Dr.Hakan ERBAŞ 235 76 41 /1620
hakanerbas@trakya.edu.tr
Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr.Neşe SANSA 235 76 41 / 1621
akisn@trakya.edu.tr
Biyofizik Doç.Dr. Tevfik GÜLYAŞAR tgulyasar@trakya.edu.tr
235 76 41 /1557
Tıp Tarihi ve Etik Yrd.Doç Esin KARLIKAYA 235 76 41 /1557
e_karlikaya@hotmail.com
Sağlık Fiziği Prof.Dr.Zafer KOÇAK 235 76 41 / 1074
zaferkocak12@gmail.com
Biyoistatistik Prf.Dr.Necdet SÜT 235 76 41 / 1632
nsut@trakya.edu.tr
Tıbbi Farmakoloji Yrd.Doç.Özgür GÜNDÜZ 235 76 41 / 1431
gunduz_ozgur@mynet.com
Hemşirelik Yrd.Doç.İlknur DİNDAR 213 30 42 / 2100
ilknurdindar@mynet.com
Histoloji ve Embriyoloji Doç.Dr.Gülnur KIZILAY 235 76 41 / 1402
gulnurkizilay@trakya.edu.tr 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prof.Dr.Murat BİRTANE 235 76 41 / 4711
mbirtane@hotmail.com
Anatomi Doç.Dr.Ali YILMAZ 235 76 41 / 1507
ayz51@yahoo.com
Temel ECZACILIK Yrd.Doç.Meral YÜCE 235 01 80 
meralyuce@trakya.edu.tr
Farmasötik Nanoteknoloji Yrd.Doç.Meral YÜCE 235 01 80 
meralyuce@trakya.edu.tr
Sağlık Yönetimi Yrd.Doç.Alper KIZILTEPE 213 30 42
alperkiziltepe@trakya.edu.tr
Tıbbi BİYOLOJİ Doç.Dr.Zeynep Banu DOĞANLAR 235 76 41 / 1443
zdoganlar@trakya.edu.tr
KBB Hastalıkları Anabilimdalı Prof Dr.Recep YAĞIZ 235 76 41 / 1238
ryagiz@yahoo.com
Beden Eğitimi ve Spor Doç.Dr.İlhan TOKSÖZ ilhantoksoz@trakya.edu.tr
236 04 36 / 127
                                               
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Fen Bilimleri Enst.

 
Enstitü Koord.

Yrd.Doç.Dr.Deniz AĞIRSEVEN

0284 235 82 30
denizagırseven@trakya.edu.tr

  BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Balkan Araş.Enst. Enstitü Koord. Yrd.Doç.Dr.Ali CHOUSEIN OGLOU alihuseyinoglu@trakya.edu.tr
235 34 58

                                                         
                                                      İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Okul Adı ve Bölüm Adı

         Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Birim Koordinatörü

Doç.Dr. Kıymet ÇALIYURT

0284 235 7151 -1228

kiymet1442@yahoo.com

İşletme

Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Serol KARALAR

02842357151 - 1238

serol_karalar@yahoo.com

Kamu Yönetimi

Bölüm Koordinatörü

Arş.Gör. Melek Busem ÖZTEKİN

0284 235 7151 -1336

mbusemoztekin@trakya.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bölüm Koordinatörü

Arş.Gör.İdil YILDIRIM

0284 235 7151 -1251

hukukcuidil@trakya.edu.tr


Uluslararası İlişkiler


Bölüm Koordinatörü


Arş. Gör. Dr. Emre AYKOÇ

0284 235 7151 -1311
eaykoc@yahoo.com
aykoc@gmail.com


Maliye

Bölüm Koordinatörü


Arş.Gör. Fatih ÇAVDAR

02842357151-1322

fatihcavdar@trakya.edu.tr

Ekonometri

Bölüm Koordinatörü

Arş.Gör.Havva GÜLTEKİN

0284 235 7151-1118 havvagultekin@trakya.edu.tr

İktisat

Bölüm Koordinatörü

Araş.Gör.Fahriye Füsun TUNCER MÜHÜRDAROĞLU

0284 235 7151-1217

fusuntuncer@gmail.com

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Birim Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr.Hacı Mustafa AKKAYA

 hmustafaakkaya@trakya.edu.tr
 mustsculp@hotmail.com
0284-236 27 85

Resim

Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör. Ayşegül KALKAN

aysegulkalkan82@hotmail.com

0284 236 2785

Heykel

Bölüm Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Demet Deniz KEYVANKLI

denizkey@gmail.com

0284 236 2785

Grafik

Bölüm Koordinatörü

Öğr.Gör.İlter ALKAN

ilteralkan@trakya.edu.tr

0284 236 2785

TIP FAKÜLTESİ

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Tıp Fakültesi

Birim Koordinatörü

Prof.Dr.Levent ÖZTÜRK

leventozturk@trakya.edu.tr

0284235 7641- 1421

Tıp Fakültesi

Birim Koordinatör Yardımcısı

Doç.Dr. Ali YILMAZ

yilmaza@trakya.edu.tr
a
yz51@yahoo.com

0284 235 7641 -1507

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Koordinatörü

Doç.Dr. Yeşim Hülya UZ

yesimuz@yahoo.com

0284 235 76 41- 1403

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Koordinatörü

Doç.Dr. Ayşe ÇAYLAN

acaylan2000@yahoo.com

0284 235 76 41 -14 62

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Koordinatörü

Doç.Dr. Yavuz Atakan SEZER

atakansezer@hotmail.com

0284 235 76 41-1199

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık Fakültesi

Fakülte Koord. Yrd.Doç.Dr.Meral YÜCE meralyuce@trakya.edu.tr
0284 235 01 80/126

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Diş Hekimliği Fakültesi


Fakülte Koordinatörü
 
Doc. Dr. Bülend İNANÇ

bulendinanc@trakya.edu.tr
(0284) 236 45 51 / 117

Klinik Bilimler Bölümü Yrd. Doc. Dr. Zeynep Aslı GÜÇLÜ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ


İlahiyat Fakültesi

Fakülte Koord.

Yrd.Doç.Dr.Nurullah KOLTAŞ
nkoltas@hotmail.com
0284 213 8468/21

                         MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ         

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Mühendislik Fakültesi

Birim Koordinatörü

Prof.Dr. Taner TİMARCI

tanert@trakya.edu.tr

0284 226 1217

Makine Mühendisliği

Bölüm Koordinatörü

Dr.Önder AYER

onderayer@trakya.edu.tr

0284 226 1218/1102

Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr.M. Tolga SAKALLI

 

tolga@trakya.edu.tr

0284 226 1217/1105

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölüm Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan ERDEM

ogerdem@gmail.com

0284 226 1217/1422

Gıda Mühendisliği

Bölüm Koordinatörü

Prof.Dr. A.Zeynep KATNAŞ

zeynepkatnas@yahoo.com

0284 226 1218/1021


MİMARLIK FAKÜLTESİ

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Mimarlık Fakültesi

Fakülte Koord.

Doç.Dr Mehmet Serkan KIRGIZ

mserkankirgiz@trakya.edu.tr
0284 225 69 92 / 106

Mimarlık

Bölüm Koordinatörü

Öğr.Grv.Seçkin PUYAN

seckinpuyan@gmail.com

0284 225 69 92 /242

Peyzaj Mimarlığı

Bölüm Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Rukiye Duygu ÇAY

rduygucay@trakya.edu.tr

0284 225 69 92/249

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)


Eğitim Fakültesi


Birim Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Seda DONAT BACIOĞLU

0284 212 0808 
seda_119@hotmail.com

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği


Bölüm Koordinatörü


Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZYILDIRIM


hozyildirim@trakya.edu.tr
(0284) 212 08 08/1222

İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Funda GÜNDOĞDU ALAYLI

fundagundogdu@trakya.edu.tr
(0284) 212 08 08/1206

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr.Suat TAPALAK

0284 212 0808 – 1253  suatyapalak@gmail.com 

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Bölüm Koordinatörü


Yrd. Doç. Dr. Şahin DÜNDAR

0284 212 0808 -1253  sahindundar@hotmail.com


İlköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği


Bölüm Koordinatörü


Yrd. Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN

0284 212 0808 – 1236

 zgercan@yahoo.com

Türkçe Eğitimi

Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Emel SİLAHSIZOĞLU

0284 212 0808 – 1228  s_emel@hotmail.com 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bölüm Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Fatma AKGÜN

0284 212 0808 /1266

fatmaa@trakya.edu.tr  


Özel Eğitim

Bölüm
Koordinatörü

Yrd.Doç. Dr. Selmin ÇUHADIR

0284 212 0808 – 11133

selmincuhadar@trakya.edu.tr


Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili ve Eğitimi


Bölüm Koordinatörü


Öğr. Gör. Şaziye ALKAYALAR

0284 212 0808 -1151

saziyealkayalar@trakya.edu.tr


Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili ve Eğitimi


Bölüm Koordinatörü


Yrd. Doç. Dr. Mukadder Seyhan YÜCEL

0284 212 0808 – 1167

mukadderyucel@hotmail.com


Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi


Bölüm Koordinatörü


Öğr. Gör. Uğur GÜLDİREN


ugurguldiren@gmail.com

 0284 212 08 08/1169

Güzel Sanatlar Resim İş Eğitimi


Bölüm Koordinatörü


Dr. Aylin BEYOĞLU


aylingurbuz22@hotmail.com
2
12 08 08/1129

Eğitim Bilimleri

Bölüm Koordinatörü

Yrd.Doç.Banu YAMAN

banuyaman@gmail.com
212 08 08/1278

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Yrd Doç.Seda Donat BACIOĞLU

seda_119@hotmail.com


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Birim Koordinatörü


Doç.Dr. Özgül EROL

ozgulerol@trakya.edu.tr

0284  213 3042


Hemşirelik


Bölüm Koordinatörü


Arş. Gör.Dr. Seher ÜNVER

 
seherunver@trakya.edu.tr

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Bölüm
Koordinatörü


Yrd.Doç.Dr. Gülnur ÖZTÜRK


g
ulnurozturk@trakya.edu.tr


Beslenme ve Diyetetik


Bölüm Koordinatörü


Öğr. Gör. Leyla TEVFİKOĞLU ALCEYLAN


l
eylaalceylan@trakya.edu.tr

Sağlık Yönetimi

Bölüm Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr.Alper KIZILTEPE

dralpk@gmail.com


EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)


Edebiyat Fakültesi


Birim Koordinatörü


Doç. Dr. Özlem ÇEVİK

arkeocevik@yahoo.com

0284 235 9527 -1209


Edebiyat Fakültesi

Birim Koordinatörü Yardımcısı


Yrd. Doç. Dr. Başak BOZ

basak.boz@gmail.com

0284 235 9527/1210


Türk Dili ve Edebiyatı


Bölüm Koordinatörü


Yrd. Doç.Dr. Sibel BAYRAKTAR

fsibel@trakya.edu.tr

02842359527 -1615


Tarih


Bölüm Koordinatörü


Yrd.Doç.Dr. Nurten ÇETİN

nurtencetin@trakya.edu.tr

02842359527 -1519


Arkeoloji


Bölüm Koordinatörü


Doç.Dr. Özlem ÇEVİK

arkeocevik@yahoo.com

02842359527-1209


Sanat Tarihi


Bölüm Koordinatörü


Yrd.Doç.Dr. Özkan ERTUĞRUL

ozkanertugrul@trakya.edu.tr
0284 235 95 27-13
00

Almanca

Mütercim Tercümanlık

Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör. Aykut HALDAN

aykuthaldan@trakya.edu.tr
a
ykhaldan@yahoo.com

0284- 235 9527-1309

Bulgarca

Mütercim Tercümanlık

Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Serkan CÖMERTEL

 

scomertel_22@hotmail.com
s
erkancomertel@trakya.edu.tr

0284 -23595 27/1306

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Bölüm Koordinatörü

Arş.Gör.Zeynep DUYMAZ

zeynepduymaz@trakya.edu.tr
0284 235 9527/ 1409

Balkan Dilleri

Bölüm Koordinatörü

Doç.Dr Sema SANDALCA

semasandalci@trakya.edu.tr

0284 235 95 27 / 1407

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Bölüm Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

ikelagaahmet@trakya.edu.tr

0284- 2359527-1319

FEN FAKÜLTESİ

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Fen Fakültesi

Birim Koordinatörü


Yrd. Doç. Dr. Okan AKANKAN

0284 236 0090 / 115

okanakankan@yahoo.com  


Biyoloji


Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Özlem Çetin ERDOĞAN

0284 235 2825 / 1209

cetinozlem@hotmail.com  


Fizik


Bölüm Koordinatörü


Prof. Dr. Serap ŞENTÜRK DALGIÇ


0284 235 9592 / 1139
dserap@yahoo.com  


Matematik


Bölüm Koordinatörü

 Doç. Dr. Figen ÖKE

0284 235 28-24-25-26 / 1120

figenoke@gmail.com  


Kimya


Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARABULUT

 

0284 235 95 92 /1234

hrfk@yahoo.com
f
karabulut@trakya.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Yabancı Diller Yüksekokulu

Birim Koordinatörü

Ayşe TUNA

taskanayse@yahoo.com

 

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Birim Koordinatörü

Okt. Manolya ÖZTÜRK

manolyaasik@trakya.edu.tr

İşletme Bilgi Yönetimi

Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör.Olgun Irmak ÇETİN

oirmakcetin@trakya.edu.tr
0284 712 52 06/1141 

Gümrük İşletme

Bölüm Koordinatörü

Öğr.Gör. Altan AYAN

altanayan@trakya.edu.tr
0284 712 52 06/1132

Bankacılık ve Sigortacılık

Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör. Nursel GÜRAKAR

nurselgurakar@trakya.edu.tr

0284 712 52 06/1145

Uluslararası Ticaret

Bölüm Koordinatörü

Öğr.Gör.Hüseyin ÇAKIRLAR

huseyincakirlar@trakya.edu.tr
0284 712 52 06

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bölüm Koordinatörü

Öğr.Gör. Egemen TEKKANAT

egementekkanat@trakya.edu.tr

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Birim Koordinatörü

Arş.Gör. Elif ÜLKER

elifulker@trakya.edu.tr
2
14 69 12/116

Bankacılık

Bölüm Koordinatörü

Öğr.Gör. Pınar ÇETİN

pinarcetin@trakya.edu.tr
2
14 69 12/130

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Bölüm Koordinatörü

Arş.Gör. Elif ÜLKER

elifulker@trakya.edu.tr

 

KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Birim Koordinatörü

Doç. Dr. İlhan TOKSÖZ

ilhantoksoz@trakya.edu.tr  

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Bölüm Koordinatörü

Okt. Ayten Toprak ÇELİK

aytentoprak@trakya.edu.tr

Rekreasyon

Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör. İlknur KOBAŞ TEPE

ilknurtepe@trakya.edu.tr  

Spor Yöneticiliği

Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör. Nilüfer SİVRİKAYA TOKGÖZ

nilüfertokgöz@trakya.edu.tr

Antrenörlük

Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Cem KURT

cemkurt@gmail.com

DEVLET KONSERVATUVARI

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)

Devlet Konservatuvarı

Birim Koordinatörü

Yrd. Doç. Şükrü Öner DİNÇ

sukrudinc@trakya.edu.tr

onerdinc@me.com

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Deniz YAVUZ

deniz@me.com

Piyano

Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Akın ARABOĞLU

aaraboğlu@hotmail.com

Yaylı Çalgılar

Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Erol TARKUM

eroltarkum@mynet.com

MESLEKYÜKSEKOKULLARI

Okul Adı ve Bölüm Adı

Görevi

Koordinatörün Unvanı, Adı, Soyadı

İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, GSM bilgileri)


Tunca Meslek Yüksekokulu


Birim Koordinatörü


Yrd. Doç.Dr.Cem TAŞKIN

cemtaskin@trakya.edu.tr

(284) 236 46 56 / 117

Tunca Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Tekn. Bölümü


Bölüm Koordinatörü


Yrd. Doç.Dr.Cem TAŞKIN

cemtaskin@trakya.edu.tr

(284) 236 46 56 / 117

Tunca Meslek Yüksekokulu

Bilg. Kullanımı Bölümü


Bölüm Koordinatörü


Öğr.Gör.İlkay DEMİRALAY

284) 236 46 56 / 135
ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

Tunca Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Org. BölümüBölüm KoordinatörüÖğr. Gör. İlknur ESKİN

ilknureskin@trakya.edu.tr

0 284 236 46 56 -115


Arda Meslek Yüksekokulu

Bölüm/Birim Koordinatörü


Yrd. Doç.Dr. Ünal GEÇGEL

unalgecgel@trakya.edu.tr

 0284 214 47 56 /169

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

BİRİM KOORD.

Öğr.Görv.Dr.Aslı ŞADLI

aslisadli@trakya.edu.tr
0 (284) 235 78 85

    EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Birim Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKAPI

0284 224 02 83-86/1176

barisozkapi@trakya.edu.tr

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Bölüm Koord.

Prof Dr.M.Ali KAYA

0284 224 02 83-86/1181
malikaya1@trakya.edu.tr

Elektrik ve Enerji Bölümü

Bölüm Koord.

Yrd.Doç.Dr. İsmail BECENEN

0284 224 02 83-86/1158
ibecenen@trakya.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Koord. Yrd.Doç.Dr.Gürkan TUNA 0284 224 02 83-86/1197
gurkantuna@trakya.edu.tr
Eketronik ve Otomasyon Bölümü Bölüm Koord. Öğr.Görv. Asım ŞAMLI 0284 224 02 83-86/
asimsamli@trakya.edu.tr

Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü Bölüm Koord. Yrd.Doç.Dr.Kenan KARAÇAVUŞ 0284 224 02 83-86/1127
kenank@trakya.edu.tr
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü Bölüm Koord. Yrd.Doç.Dr.Didem TUNCAY 0284 224 02 83-86/1232
didemtuncay@trakya.edu.tr
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Koord. Öğr.Gör.Osman ÖZCAN 0284 224 02 83-86/1113
oozcan@trakya.edu.tr
Görsel İşitsel-Teknikler veMedya Yapımcılığı Bölüm Koord. Öğr.Gör.Yavuz SARSILMAZ 0284 224 02 83-87/1234
yavuzsarsilmaz@trakya.edu.tr
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Koord. Doç Dr. Hüseyin İNCE 0284 224 02 83-86 / 1177
hince@trakya.edu.tr
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik  Bölüm Koord. Öğr.Grv.Dr.Cem CANAN 0284 224 02 83-86 / 1178
cemcanan@trakya.edu.tr
                       EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MYO

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Birim Koordinatörü


Öğr. Gör.Selçuk DURANLAR


selculduranlar@
hotmail.com 
0284 225 24 72-79/134

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Birim Koordinatörü Yardımcısı

Okt. Kazım AYDOĞAN

 

kazimaydogan@trakya.edu.tr

 kaiserfeb4@yahoo.co.uk

Pazarlama ve Dış Ticaret

Bölüm Koord.

Yrd.Doç.Dr. Mustafa HATİPLER

mustafahatipler@gmail.com
0284 225 24 72 -79 /220

Yönetim ve Org.

Bölüm Koord. Öğr. Gör.Selçuk DURANLAR selculduranlar@hotmail.com 
0284 225 24 72-79/134
otel Lokanta ve İkram Hiz

Bölüm Koord. Öğr.Gör. Ulviye GÜR ulviyegur@windowslive.com
0284 225 24 72-79/ 216
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Koord. Yrd.Doç.Dr.Gülüm Burcu DALKIRAN burcubaser@yahoo.com
0284 225 24 72-79/227

Büro Hiz.ve Sekr.


Bölüm Koord.

Öğr.Gör.Yusuf AYDIN
aydınyusuf@hotmail.com
0284 225 24 72-79/212
Muhasebe ve Vergi Uyg.

Bölüm Koord. Yrd.Doç.Dr Duygu YÜCEL duyguyucel@trakya.edu.tr
0284 225 24 72-79 /236
HAVSA MYO


Havsa Meslek Yüksekokulu


Bölüm/Birim Koordinatörü


Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ

hakanyas@trakya.edu.tr
02843362841-119

İPSALA  MYO


İpsala Meslek Yüksekokulu


Bölüm/Birim Koordinatörü


Okt.. Cem TURAN

cemturan@trakya.edu.tr

0284 616 1348

Bu içerik 27.06.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7477 kez okundu.