2012-2013 ERASMUS EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.

2012 - 2013 LLP/Erasmus Programı dahilinde imzalanmış olan ikili anlaşmalar gereğince, üniversitemiz idari personeli yurt dışındaki bir işletmeye ya da ekte belirtilen üniversitelere 5’er günlük sürelerle eğitim almak üzere gidebileceklerdir. Gitmek isteyen personelin gidebilecekleri tarihleri belirleyip, misafir olunacak üniversiteden ya da işletmelerden e-posta veya faks yoluyla almış oldukları davet/kabul mektuplarını ve iş planlarını en geç 12 Temmuz 2013 tarihine kadar Rektörlük Dış İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi’ne iletmeleri gerekmektedir. Başvurular personelin bağlı bulunduğu birim tarafından üst yazıyla birimimize yapılmalıdır. İlgililere duyurulur.
 
                                                                    TC
                                       TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


SAYI   : 22096502/310.01.01.06
                                                                 EDİRNE
KONU : 2012-2013 Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği                                                      
 
DUYURU
            2012 - 2013 LLP/Erasmus Programı dahilinde imzalanmış olan ikili anlaşmalar gereğince, Üniversitemiz İdari Personeli yurt dışındaki bir işletmeye ya da ekte belirtilen üniversitelere 5’er günlük sürelerle eğitim almak üzere gidebileceklerdir. Gitmek isteyen Personelinin gidebilecekleri tarihleri belirleyip, misafir olunacak üniversiteden ya da işletmelerden e-posta veya faks yoluyla almış oldukları davet/kabul mektuplarını ve iş planlarını en geç 12 Temmuz 2013 tarihine kadar Rektörlük Dış İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi’ne iletmeleri gerekmektedir. Başvurular personelin bağlı bulunduğu birim tarafından üst yazıyla birimimize yapılmalıdır.
EĞİTİM ALMA  HAREKETLİLİĞİNDE ÖZEL ŞARTLAR:
1.  Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
2.  Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu ya da işletme tarafından kabul edilen bir iş planı (working plan) olması (İş planı karşı taraftan imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
ÖNEMLİ HUSUSLAR:
  1. Bütün yüksek öğretim programlarında en az yarı zamanlı olarak çalışan İdari Personel Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği’nden yararlanabilir.
  2. Daha önce eğitim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere ve eğitim alma hareketliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.
  3. Eğitim alma hareketliliği kapsamında yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getirmez.
  4. Yükseköğretim kurumu, eğitim alma hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelinin faaliyet kapsamında yurtdışında bulunduğu süre zarfında, halihazırda aldığı maaşının devamını temin etmekle yükümlüdür.
  5. Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetine hibeler doğrultusunda 2012-2013 dönemi için toplam 7 kişi gönderilecektir.
  6. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi eğitim alma hareketliliği kapsamında seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin dil becerisinin göz önünde bulundurulmasını tavsiye etmektedir. Bu sebeple başvuran kişilerin dil becerilerini gösteren resmi belgelerinin olması beklenmektedir. (Resmi belgelerin olmadığı durumlarda Dış İlişkiler Birimi’nce oluşturulan komisyon tarafından bir yabancı dil sınavı uygulanacaktır.)
  7. Başvuruların fazla olması halinde Öğrenci Değişimi ve Erasmus İkili Anlaşmalar sayısını arttırmak amaçlı planlanan değişimlerin gerçekleşmesi için Dış İlişkiler Birimi Çalışanlarına öncelik tanınacaktır.
  8. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilmektedir. Maddi destek alarak yurt dışına gitmeye hak kazanmış personele anlaşmalı olduğumuz yurt dışı yükseköğretim kurumlarını seçim aşamasında öncelik tanınacaktır. (Anlaşmalı olduğumuz belirli yurt dışı yükseköğretim kurumları mevcuttur, ekte bu kontenjanlar belirtilmiştir.)
 
2012 - 2013 LLP/Erasmus Programı dahilinde imzalanmış olan ikili anlaşmalar gereğince, üniversitemiz idari personeli yurt dışındaki bir işletmeye ya da ekte belirtilen üniversitelere 5’er günlük sürelerle eğitim almak üzere gidebileceklerdir. Gitmek isteyen personelin gidebilecekleri tarihleri belirleyip, misafir olunacak üniversiteden ya da işletmelerden e-posta veya faks yoluyla almış oldukları davet/kabul mektuplarını ve iş planlarını en geç 12 Temmuz 2013 tarihine kadar Rektörlük Dış İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi’ne iletmeleri gerekmektedir. Başvurular personelin bağlı bulunduğu birim tarafından üst yazıyla birimimize yapılmalıdır. İlgililere duyurulur.
 
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 28.06.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1362 kez okundu.