2020 MATUK


Erasmus+ KA108 Staj Hareketliliği Projesi
Marmara Turizm Konsorsiyumu 

MATUK
( Staj Alanı: Turizm )

 

Staj Hareketliliği nedir?

Uygun Staj yerleri nerelerdir?

 

            Marmara Turizm Konsorsiyumu KA108 projesi sadece Turizm bölümü öğrencilerine açık bir staj hareketliliği projesi olup genel kural ve kaideler açısından KA103 Staj projesi ile aynıdır. KA103 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği hakkında bilgi için lütfen Erasmus web sayfamızı inceleyiniz.

 KA108 Projemize dâhil olan bölümler:

 • Edirne Sosyal Bilimler MYO, (Turizm ve Otel İşletmeciliği )
 • Edirne Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ( Turizm ve Otel İşletmeciliği )
 • Keşan Meslek Yüksekokulu  ( Turizm ve Otel İşletmeciliği )
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü  (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD )

 KİMLER BAŞVURABİLİR:

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan yukarıda listelenen bölümlerin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.

 • Ön Lisans ve Lisans programları için            : 2.20 / 4.00
 • Lisansüstü programlar için                            : 2.50 / 4.00

 

NEREDE STAJ YAPACAĞIM:

 1. Öğrencinin başvuru esnasında ibraz ettiği, kabul aldığı işletmede staj yapabilir.
 2. Kabul belgesi olmadan başvuru yapan ve hareketliliğe hak kazanan öğrenciler Varna ve şehre 30 km mesafede bulunan ve Bulgaristan sahilindeki en güzel beldelerden biri, denizin ve “Baltata” Ulusal Koruma Alanı'nın manzarasına sahip, çoğu plajda yer alan 43 otelin bulunduğu ALBENA ‘da staj yapabileceklerdir.


BAŞVURU NASIL NEREYE YAPILADA İSTENEN BELGELER

MATUK Staj Hareketliliği  projesi başvuruları için aşağıda yazılı belgeler ile Erasmus Ofisine şahsen yapılacaktır. Başvuru formlarında imzası bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmez.

 
 1. Başvuru Formu 
 2. Güncel Tarihli Transkript (ıslak imzalı)
 3. Kabul Belgesi 
* Proje kapsamında Bulgaristan'da staj yapmak isteyen öğrenciler için kabul belgesi gerekmez.


Resim

KONTENJAN ve STAJ SÜRESİ

 • Toplam Kontenjan     : 10
 • Staj Süresi                  : Asgari 2 ay

 * Hibe almadan staj sürenizi uzatabilirsiniz.


DEĞERLENDİRME ve SEÇİM ÖLÇÜTLERİ:

 • Akademik Başarı Düzeyi  =  (Genel Not Ortalaması x 0,5) + ( Yabancı Dil Puanı x 0,5)

Akademik Başarı Düzeyine/Genel Başarı Puanına Etki Eden Özel Durumlar

Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir. Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

Şehit ve gazi çocuklarına

+15

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-  10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-  10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-  10

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır, Bilgi verilmemesi halinde Erasmus Ofisi herhangi bir başvurudan puanı azaltır. )

-  10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-  5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-  5

 

 YABANCI DİL SINAVI:

 • -        Sınav 6 Mart 2020, Saat: 14:30'da Yabancı Diller Yüksekokulunda (Ayşekadın Yerleşkesi) yapılacaktır.
 • -        Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Adayların, gitmek istedikleri kurumun eğitim dilinde sınava girmesi zorunludur.
 • -        Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.
 • -        Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından, son 2 yıl içinde alınan puanlar kabul edilecektir. Sınav yazılı olacaktır. Sözlü mülakat yapılmayacaktır.
 • -        Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 65’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)

NOT: Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda sonraki dönemler için yapılacak başvurulardan “-5 puan” düşürülür.Bu içerik 27.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 275 kez okundu.