2020 ÖĞRENİM
2020 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvurusu yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okumalarını rica ederiz!


ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ NEDİR?2020 Öğrenim Hareketliliği için başvuru yapmak isteyen adayların Otomasyon Sistemine kayıt olması ve sistem üzerinden oluşturacakları başvuru formu ile birlikte güncel tarihli transkriptlerini Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Sisteme kayıt olurken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • - Otomasyon sisteme yalnızca ..............@trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizle kayıt olabilirsiniz.
 • - Erasmus Ofisi tarafından yapılacak tüm bildirimler @trakya.edu.tr uzantılı mail adresinize yapılacaktır.
 • - Kaydınızı oluştururken mail adresinde hata olmadığından emin olunuz!
 • - @trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizi bilmiyorsanız biriminiz öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.
 • - Mail hesabınıza, üniversitemizin ana sayfasında sol üstte yer alan "Kullanıcı Girişi" sekmesinden ulaşabilirsiniz. Mail hesabınıza giriş yapmak için lütfen tıklayınız.


Öğrenci Başvuru & Otomasyon Sistemi  BAŞVURU REHBERİ tıklayınız.


                                    

ResimKİMLER BAŞVURABİLİR?

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan eğitim kademelerinin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.

 • - Ön Lisans ve Lisans programları için           : 2.20 / 4.00
 • - Lisansüstü programlar için                          : 2.50 / 4.00

 

BAŞVURU TARİHLERİ?

10 Şubat 2020 – 28 Şubat 20202

 

BAŞVURULAR NASIL/NEREYE YAPILACAK?

 Öğrenim Hareketliliği Başvuruları aşağıda yazılı belgeler ile Erasmus Ofisine şahsen yapılacaktır. Başvuru formlarında imzası bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmez.

 1.  Güncel tarihli transkript (ıslak imzalı)   
 2. Erasmus web sayfasında bulunan “2020 ERASMUS+ ÖĞRENCİ BAŞVURU SİSTEMİ” ne kayıt olarak oluşturulan başvuru formu.

 

ÖNEMLİ NOT:

 1. Öğrenci Başvuru otomasyon sistemi üzerinden elde edeceği başvuru formunda gitmek istediği üniversite tercihlerini belirtecektir. Daha sonra bu tercihlerde değişim yapılmayacaktır. Üniversitenin akademik takvim, dersler, eğitim dili, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmeli ve tercihler bu doğrultuda yapmalıdır.
 2. Sistemde kaydı bulunmayan katılımcıların veya kaydı olup başvuru belgesinin çıktısını alıp imzaladıktan sonra Erasmus Ofisine teslim etmeyen adayların başvuruları dikkate alınmaz. Otomasyon Sistemi 28 Şubat 2020 16.00 da kapanacaktır. Bu saatten sonra başvurularınız sistem tarafından kabul edilmez.

 

YABANCI DİL SINAVI:

 • - Sınav 6 Mart 2020, Saat: 14:30'da Yabancı Diller Yüksekokulunda (Ayşekadın Yerleşkesi) yapılacaktır.
 • - Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Adayların, gitmek istedikleri kurumun eğitim dilinde sınava girmesi zorunludur.
 • - Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.
 • - Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından, son 2 yıl içinde alınan puanlar kabul edilecektir. Sınav yazılı olacaktır. Sözlü mülakat yapılmayacaktır.
 • - Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 65’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)

NOT: Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda sonraki dönemler için yapılacak başvurulardan “-5 puan” düşürülür.

 

DEĞERLENDİRME ve SEÇİM ÖLÇÜTLERİ:

 • Akademik Başarı Düzeyi  =  (Genel Not Ortalaması x 0,5) + ( Yabancı Dil Puanı x 0,5)
 • Her aday kendi fakültesi/bölümü içerisinde değerlendirilecektir.

Akademik Başarı Düzeyine/Genel Başarı Puanına Etki Eden Özel Durumlar

 • Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir. Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

 

Şehit ve gazi çocuklarına

   +15

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

   +10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

   +10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

   -  10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

   -  10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

   -  10

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır, Bilgi verilmemesi halinde Erasmus Ofisi herhangi bir başvurudan puanı azaltır. )

   -  10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5

  

KONTENJANLAR:

 • -  Öğrenim Hareketliliği için:  83

Eczacılık Fakültesi: 1

İlahiyat Fakültesi: 1

Keşan Yusuf Çapraz UBYO: 3

Edebiyat Fakültesi: 13

Mimarlık Fakültesi: 3

Kırkpınar BESYO: 3

Eğitim Fakültesi: 13

Mühendislik Fakültesi: 15

Edirne UBYO: 2

Fen Fakültesi: 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 2

Sosyal Bil. MYO: 1

Güzel Sanatlar Fakültesi: 3

Tıp Fakültesi: 4

Enstitüler YL-DR: 5

İktisadi ve İdari Bilimler F. : 11

Diş Hekimliği Fakültesi: 1

Devlet Konservatuvarı: 1

Uzunköprü UBYO: 1

Keşan H. Yörük SYO: 1

 

 

 • Kontenjanlar belirlenirken, önceki yıllarda yapılan hareketlilik sayısı, bölüm anlaşma sayısı, geçmiş yıllardaki projelere başvuran öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmuştur.
 • Ulusal Ajans tarafından yürütmekte olduğumuz Erasmus projemiz kapsamında üniversitemize tahsis edilen hibe tutarı beklenenden az olması durumunda kontenjan sayısının düşürülmesi, asgari ve azami hibe tutarı belirleme yükseköğretim kurumunun takdirindedir!
 • Yabancı dil barajının geçilemediği veya yeterli başvuru bulunmayan bölüm kontenjanları önce kendi fakültesi içerisinde, daha sonra diğer fakültelerde değerlendirilir.


ResimBu içerik 27.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 7315 kez okundu.