2020 STAJ2020 STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan eğitim kademelerinin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.

 • - Ön Lisans ve Lisans programları için          : 2.20 / 4.00
 • -  Lisansüstü programlar için                            : 2.50 / 4.00

 

BAŞVURU TARİHLERİ?

 • 10 Şubat 2020 – 28 Şubat 20202

 

BAŞVURULAR NASIL/NEREYE YAPILACAK?

Staj hareketliliği başvuruları için aşağıda yazılı belgeler ile Erasmus Ofisine şahsen yapılacaktır. Başvuru formlarında imzası bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmez.

 1.  Başvuru Formu
 2. Güncel tarihli transkript (ıslak imzalı)
 3. Kabul Belgesi (Staj yapılması planlanan yerden sizi stajyer olarak kabul ettiklerine dair belge)

 ÖNEMLİ NOT:  Kabul Belgesi olmayan aday başvuruda bulunamaz.

 
Resim


YABANCI DİL SINAVI:

 • Sınav 6 Mart 2020, Saat: 14:30'da Yabancı Diller Yüksekokulunda (Ayşekadın Yerleşkesi) yapılacaktır.
 • - Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Staj hareketliliğine katılacak aday istediği dilden sınava girebilir. 
 • - Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.
 • - Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından, son 2 yıl içinde alınan puanlar kabul edilecektir. Sınav yazılı olacaktır. Sözlü mülakat yapılmayacaktır.
 • - Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 65’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)

NOT: Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda sonraki dönemler için yapılacak başvurulardan “-5 puan” düşürülür.

 

DEĞERLENDİRME ve SEÇİM ÖLÇÜTLERİ:

 

 • Akademik Başarı Düzeyi  =  (Genel Not Ortalaması x 0,5) + ( Yabancı Dil Puanı x 0,5)

Her aday kendi fakültesi/bölümü içerisinde değerlendirilecektir.

 

Akademik Başarı Düzeyine/Genel Başarı Puanına Etki Eden Özel Durumlar

Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir. Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

Şehit ve gazi çocuklarına

+15

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-  10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-  10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-  10

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır, Bilgi verilmemesi halinde Erasmus Ofisi herhangi bir başvurudan puanı azaltır. )

-  10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-  5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-  5

 

KONTENJANLAR:

-        Staj Hareketliliği için: 20

 

 • Ulusal Ajans tarafından yürütmekte olduğumuz Erasmus projemiz kapsamında üniversitemize tahsis edilen hibe tutarı beklenenden az olması durumunda yükseköğretim kurumu kontenjan sayısını düşürebilir, asgari veya azami hibe miktarı belirleyebilir.
 • Yeterli sayıda asil ve yedek öğrenci belirlenemeyen durumlarda yükseköğretim kurumu yabancı dil başarı puanını düşürebilir. 

Bu içerik 27.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1385 kez okundu.