Akademik Tanınma Süreci (Derslerin Tanınması)


Erasmus programlarını tamamlayıp dönen öğrencilerin Erasmus Ofisine teslim ettikleri belgeler gittikleri üniversitede aldıkları derslerin tanınması işlemleri için bölümlerine gönderilir.

Derslerin tanınması amacıyla; öğrencinin not çizelgesi ve gerekirse diğer belgeleri, ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörünün, tez danışmanın ve Bölüm Başkanı'nın önerisi ile, Bölüm/Anabilim dalında oluşturulmuş,   üyelerinden birinin Bölüm Erasmus Koordinatörünün olduğu  Erasmus İntibak Komisyonu tarafından kontrol edilir.

Bu komisyonca Erasmus öğrencisinin misafir olduğu üniversitede aldığı derslerden elde ettiği ve gerek yerel ve gerekse ECTS’e uygun harfli olarak öğrenim çıktısı (Transkript of Records)’da belirtilmiş olan notları, aşağıda Trakya Üniversitesi Senatosunca* belirlenmiş olan sisteme göre Trakya Üniversitesi not sistemine dönüştürülür ve ekte verildiği “Akademik Tanınma Belgesi” hazırlanır. Bu dönüştürme ve belge  Fakülte/Enstitü (Birim) Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır ve birimin Öğrenci İşlerine bildirilir.Senato Kararı
  • Toplantı Tarihi : 26 Ocak 2007 Cuma
  • Toplantı Sayısı : 19
  • Karar No : 18

Üniversitemizin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) notlandırma sistemine uyum  çalışmaları dahilinde “Erasmus Programı”, “İkili Anlaşmalar” ve 31/03/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik” gereği Üniversitemizden giden ve Üniversitemize gelen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin almış oldukları notların AKTS notuna, hesaplanan AKTS notlarının ise kendi sistemlerindeki nota dönüştürülmesi için aşağıdaki tabloların kullanılmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi.Tablo – 1 Bağıl Değerlendirme Uygulayan Birimler ve Devlet Konservatuvarı Lisans Yardımcı Meslek Dersleri
AKTS Notu Harf Notu Katsayısı
A AA 4.00
B BA 3,5
C BB 3.00
D CB 2,5
E CC 2,25
Fx DD 2.00
F FD 1.00
F FF 0.0

Tablo – 2 Tıp Fakültesi                                                           

100’lük Sistem

Başarı Notu (1)

AKTS Notu

90-100

A

80-89

B

70-79

C

65-69

D

60-64

E

50-59

Fx

0-49

F


Tablo – 3 Yüksek Lisans Programları

Y.L. 100’lük Sistem

Başarı Notu (1)

AKTS Notu

90-100

A

80-89

B

75-79

C

70-74

D

65-69

E

50-64

Fx

0-49

F


Tablo – 4 Doktora Programları

Dok. 100’lük Sistem

Başarı Notu (1)

AKTS Notu

95-100

A

90-94

B

85-89

C

80-84

D

75-79

E

50-74

Fx

0-49

F


Tablo – 5 Devlet Konservatuvarı Lisans Esas Meslek Dersleri

Harf ve 100’lük Sistem

Başarı Notu (1)

AKTS Notu

AA (90-100)

A

BA (85-89)

B

BA (80-84)

C

BB (75-79)

D

BB (70-74)

E

CB-CC (60-69)

Fx

DD-FD-FF (0-59)

F(1): AKTS notunun, 100 üzerinden veya harf notu olarak tam karşılığı ilgili Yönetim Kurulu’nca belirlenecektir.Resim
Bu içerik 05.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2184 kez okundu.