Anlaşma Nasıl Yapılır


Erasmus KA103 “Yükseköğretimde Program Ülkeleri ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği”

 

Kurumlararası Anlaşma (Inter-institutional Agreement) nedir?

Erasmus programı çerçevesinde yükseköğretim kurumları arasında öğrenci/personel değişimi gerçekleştirilebilmesi için bölümler arasında Kurumlar arası Anlaşma (Inter-institutional Agreement) yapılması gerekir. Kurumlar arası Anlaşma Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne (ECHE) sahip program ülkelerinde (AB üye ve AB aday) bulunan yükseköğretim kurumlarından biri ile yapılabilir ( ECHE sahibi kurumların her yıl güncellenen listesine ulaşmak için http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en )


AB Üye Ülkeler;

 Austria,   France,   Poland, 
 Belgium,   Croatia,   Portugal, 
 Bulgaria,   Italy,   Romania, 
 Czech Republic,   Cyprus,   Slovenia, 
 Denmark,   Latvia,   Slovakia, 
 Germany,   Lithuania,   Finland, 
 Estonia,   Luxembourg,   Sweden, 
 Ireland,   Hungary,   United Kingdom
 Greece,   Malta,   
 Spain,   Netherlands,   

 
AB Aday Ülkeler;

  Iceland   Liechtenstein  Norway, 
  Former Yugoslav Republic of Macedonia  Turkey, 


YAPILACAK İKİLİ ANLAŞMA PROSEDÜRÜ
  1. Anlaşmaya eşdeğer bölümün tespit edilmesi,
  2. Karşı kurumla irtibata geçilmesi,
  3. ISCED Kodları - birim ve bölüm kodlarının belirlenmesi ve Anlaşma formunda belirtilmesi.
  4. Öğrenci ve personel kontenjanlarının belirlenmesi,
  5. Eğitim dili, sınıf şartı gibi özel koşulların belirlenmesi,
  6. Erasmus+ IIA formunun karşılıklı imzalanması (Scan edilmiş belgeler kabul edilir) Trakya Üniversitesi adına anlaşma Rektör tarafından imzalanır.
  7. Anlaşmanın Erasmus Ofisine (erasmus@trakya.edu.tr) iletilmesi, (Ofise iletilmeyen anlaşmalar için hareketlilik sağlanamaz)Not: Erasmus+ Kurumlararası Anlaşma yapmak için hazırlanmış 1) örnek kurumlararası ikili anlaşma 2) matbu ikili anlaşma formu 3) ortak ararken kullanılabilecek e-posta örneği 4) bölüm alan kodları 5) ikili anlaşma formu hazırlama klavuzu 'nu içeren bilgi paketini Erasmus Ofisinden (erasmus@trakya.edu.tr) talep edebilirsiniz. İsteyen öğretim elemanlarımız da bölümleri için kurumlarası anlaşma yapabilir. 
ResimResim
Bu içerik 01.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 3267 kez okundu.