Başvuru Koşulları


2015-2016 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu
 (7 Mart 2016)
 
2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden (Ders Verme & Eğitim Alma) yararlanmak isteyen personelimiz 7 Mart 2016 / 25 Mart 2016 tarihleri arasında başvurularını Dış İlişkiler Birimi - Erasmus Ofisine yapabilirler.
 
Başvuruda Talep Edilen Belgeler;
 1. Gidilecek kurumdan alınacak davet mektubu/kabul belgesi.
 2. Başvuru Formu.
 
Program Kapsamı,
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.
1) Ders Verme Hareketliliği (STA) : Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine (en az 8 saat) ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
NOT: Bölümünün ikili anlaşması bulunmayan personel ders verme hareketliliğinden yararlanamaz.
 2) Eğitim Alma Hareketliliği (STT) : Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
 
Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir fakat üniversitemize proje kapsamında tahsis edilen bütçe göz önünde bulundurularak, hareketliliğe katılacak personele asgari 2, azami 5 gün hibe ödemesi yapılacaktır. 5 günden fazla hareketlilikten yararlanmak isteyen personelin, izin için bağlı bulunduğu birime başvuru yapması gerekmektedir. 
 • Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidecek öğretim elemanı 5 gün için en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti gerçekleştirmelidir.
 • Hareketlilik süreci 30 Eylül 2016 da sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini belirtilen tarihten önce gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Seçimde Öncelik Kriterleri:
Erasmus + programından faydalanacak personelin seçiminde başvuruların açıklanan kontenjandan fazla olması durumunda 'Erasmus Uygulama El Kitabı'nda belirtilen kriterler ve aşağıdaki öncelikler göz önünde bulundurulacaktır.
     
 • Daha önce hareketlilik faaliyetine katılmamış olmak,
 • Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere gitmek üzere başvurmak,
 • Daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış birimlerden başvurmak,
 • Kendisi tarafından yapılan ikili anlaşması(ları) bulunmak,
 • Halen Erasmus birim/bölüm/ fakülte koordinatörlüğü görevini yürütüyor olmak,
Ayrıca;
Merkez (Ulusal Ajans), personel hareketliliği kapsamında seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin dil becerisinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmiştir.
 
HİBELER;
Hibeler 2 taksit ödenir. Hareketlilik öncesi personele hak edilen hibenin %80 i oranında ön ödeme yapılır. Hareketlilik sonrası gerekli dokümanları ofise teslim ettikten ve nihai raporu tamamladıktan sonra kalan % 20 ödeme yapılır.
Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
Hareketliliğe katılacak personele asgari 2, azami 5 gün hibe tahsisi yapılacaktır. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 

 Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç,

144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan

126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilecektir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
 Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyetin gerçekleştirileceği şehre kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilecek ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

0 – 99 km arası

0 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €

 
 
ÖRNEK HİBE HESAPLAMA;
 
Hareketlilik tarihleri                       : 28 Mart 2016 – 1 Nisan 2016 ( 5 Gün)
Gideceği Ülke                                   : Letonya, Riga (1706,80 km.)
 
(5 x 108 ) + 275 Euro = Toplam 815 Euro,
 
 *Seyahat günleri için ayrıca hibe ödenmez.
 
 
 
HAREKETLİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR;
 • Kurumumuzun anlaşmalı olduğu üniversitelerin listesi ilan ekinde bulunmaktadır.
 • Başvuru için davet/kabul mektubu yeterlidir. Ders Verme, Eğitim Alma Programını hareketlilikten önce tamamlanabilir.
 • Hareketliliğe hak kazanan personel bilgileri Erasmus web sayfasında yayınlanacaktır. Seçim sonuçlarına itiraz süresi 5 gündür.
 • İsteyen personel hareketlilikten hibesiz olarak yararlanabilir.
 

HAREKETLİLİĞE HAK KAZANAN PERSONELİN, HAREKETLİLİKTEN ÖNCE ERASMUS
OFİSİNE TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER,

1.       Davet/Kabul Mektubu
2.       Ders Verme (STA) / Eğitim Alma (STT) Hareketlilik Programı (karşılıklı imzalı)
3.       Ziraat Bankası Vadesiz Euro hesap bilgileri
4.       Bilgi Formu
5.       Hibe Sözleşmesi (Erasmus Ofisinde imzalanacaktır)

HAREKETLİLİK SONRASI ERASMUS OFİSİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
 1. Katılım Sertifikası (Confirmation of Attendance)
 2. Personel Nihai Raporu:  E posta adresleriniz Hareketlilik aracına (Mobility Tool) tanımlanacaktır. Daha sonra e postalarınıza gelen linkten nihai raporunuzu çevrimiçi doldurmalı ve ‘SUBMIT’ etmelisiniz. Çıktısınız alıp ofise getirmeniz gerekmez.
 3. Pasaport Fotokopisi
 4. Seyahat belgeleri (Uçuş kartları, otobüs tren vb ulaşım biletleri )
 
31 Ekim 2016 tarihine kadar dönüş belgelerini teslim etmeyen personelin hareketliliği geçersiz sayılır ve daha önce ödenen hibenin iadesi istenir.  
Erasmus+ Personel Hareketliliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için;
Bu içerik 04.03.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2110 kez okundu.