C-AKADEMİK TANINMA

Akademik Tanınma Belgesi (Proof of Recognition):

 Yükseköğretim kurumu, yurtdışında geçirilen dönemin akademik olarak tanınmasını sağlamak üzere kurum içerisinde geçerli olacak gerekli belgeleri hazırlar.

 Öğrencinin hareketlikten dönmesini takiben düzenlenen tanınma belgesinde öğrencinin hangi derslerden başarılı olduğu, bu derslere ilişkin AKTS kredi miktarları ve notları ile kendi üniversitesinden hangi derslerden muaf sayıldığı, bu derslerin AKTS kredi miktarları ve notları yer almalıdır. Bu belgede, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredileri ile öğrencinin muaf sayıldığı derslerin AKTS kredileri toplamı denk olmalıdır. Düzenlenen bu belgenin bir örneği, öğrencinin dosyasında saklanmalıdır.

 Ayrıca öğrencinin kendi üniversitesince düzenleyeceği transkriptte ise yurtdışında alıp başarılı olduğu dersler orijinal isim, kredi, kod ve notları ile birlikte yer almalıdır.

Başarılı olunan tüm dersler, orijinal isim ve kodu ile birlikte Diploma Eki’nde de gösterilir.

 

Alınan derslerin tanınmaması;

 Misafir olunan yükseköğretim kurumunda öğrenci tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencinin istenen başarı düzeyini sağlamada başarısız olması durumunda veya katılımcı yükseköğretim kurumları tarafından gerekli görülen tam tanınma için gereken şartları sağlamada başarısız olması durumunda söz konusudur.

Öğrencinin Öğrenim Anlaşması’nda belirtilen ve yurtdışında alarak başarılı olduğu bir dersten karşılık olarak muaf olması gereken bir dersten tekrar sınava girmesi veya yeniden bu dersi alması öğrencinin talep etmesi dışında sözkonusu olamaz.

 

 

Bu içerik 01.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2209 kez okundu.