2014-2015 personel hareketliliği..

Trakya Universitesi

2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

 (16 Mart 2015)

 

2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik ve idari personelimiz 23 Mart 2015 / 10 Nisan 2015 tarihleri arasında duyurunun altında yer alan ekteki başvuru formunu doldurup imzalayarak ve gitmek istediği kurumdan alacağı davet mektubu ile Dış ilişkiler Birimi’ Erasmus Ofisine başvuru yapabilirler

Program Kapsamı:

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.

1) Ders Verme Hareketliliği (STA) : Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Senato kararı ile ders verme hakkına sahip olan Arş Gör. Dr, Uzm. Dr. vb.) farklı bir program ülkesindeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.

 2) Eğitim Alma Hareketliliği (STT) : Yükseköğretim kurumlarında tüm personelin EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda veya işletmelerde eğitim almasına olanak sağlar.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

 • Faaliyet süresi asgari 2, azami 5 gün olacak şekilde hibelendirilir.
 • Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidecek öğretim elemanı en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti gerçekleştirmelidir.
 • Hareketlilik süreci 30 Eylül 2015’te sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini belirtilen tarihten önce gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Erasmus+ Personel Hareketliliği için Başvuru Koşulları

1)      Trakya Üniversitesi personeli veya fiilen Trakya Üniversitesinde çalışıyor olmak,

2)      Ders Verme harekeliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması.

Başvuruda İstenen Belgeler: 

 • Başvuru Formunu doldurunuz.
 • Karşı kurumdan alınan Davet Mektubu ve Onaylı hareketlilik programı

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

23 Mart 2015- 10 Nisan 2015 tarihleri arasında Erasmus Ofisinin web sayfası üzerinden (http://erasmus.trakya.edu.tr/) indirip dolduracağınız başvuru formunu ve istenen ek belgeleri mesai saatleri içerisinde ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Seçimde Öncelik Kriterleri:

Başvurular açıklanan kontenjandan fazla olması durumunda ''Erasmus Uygulama El Kitabı''nda belirtilen kriterler ve aşağıdaki öncelikler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır. 

 • Daha önce hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele,
 • Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere gidecek personele,
 • Daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış birimlere,
 • Kendisi tarafından yapılmış ikili anlaşması(ları) bulunan öğretim elemanlarına,
 • Halen Erasmus bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına, 
 • En son akademik yılda programdan yararlanmamış olanlara

2014-2015 Akademik Yılı içinde Erasmus+ Ders Verme & Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimizin http://erasmus.trakya.edu.tr/  de yer alan başvuru formunu doldurarak, başvuruya ilişkin istenen ek belgelerini en geç 10 Nisan 2015 tarihi saat 17:00 kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR;

- Üniversitemizin anlaşmalı olduğu AB Üniversitelerinin Listesi www.erasmus.trakya.edu.tr sayfasında duyurular kısmında ilgili ilanın ekindedir. “Anlaşmalı Üniversiteler ve İletişim Bilgileri Listesi” olarak yer almaktadır. Liste, Fakülteler ve bağlı bulunan Bölümlere göre düzenlenmiştir. Lütfen bölümünüze ait anlaşmaları ve bu anlaşmaların kontenjanlarını kontrol ediniz.

- Başvuru süresi sonunda Erasmus Ofisi yararlanıcı listesinin son halini www.erasmus.trakya.edu.tr  sayfasında duyuracaktır.

- İsteyen öğretim elemanlarımız hibe almaksızın ”Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilirler.

HİBELER;

 Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç,

144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan

126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilecektir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyetin gerçekleştirileceği şehre kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilecek ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €

Örnek Hibe Hesaplama;

 

Hareketlilik tarihleri            : 23 Mart 2015 – 27 Mart

  2015 ( 5 Gün)

Gideceği Ülke                      : Letonya, Riga (1706,80 km.)

(5 x 108 ) + 275 Euro = Toplam 815 Euro,

 *Seyahat günleri için ayrıca hibe ödenmez.

*          Hak kazanan personelin Erasmus Ofisine teslim etmesi gereken belgeler ve yapması gerekenler,

1.         Davet Mektubu

2.         Ders Verme (STA) / Eğitim Alma (STT) Hareketlilik Programı (karşılıklı imzalı)

3.         Ziraat Bankası Vadesiz Euro hesap bilgileri

4.         Bilgi Formu

5.         Hak kazanan personel, bağlı bulunduğu birime Erasmus Personel Hareketliliğinden yararlanacağını ve masrafların Erasmus bütçesi tarafından karşılanacağını belirten dilekçe ile başvuruda bulunur.

6.         Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra Dış İlişkiler Birimi Erasmus Ofisinde hak kazanan personel ile hibe sözleşmesi imzalanır. Hibenin %80 i hareketlilikten önce kalan %20 si hareketlilik tamamlandıktan sonra yatırılır.

Hareketlilik sonrası Erasmus Ofisine teslim edilmesi gereken belgeler

 1. Katılım Sertifikası (Confirmation of Attendance)
 2. Personel Nihai Raporu: Hareketlilik Aracı (Mobility Tool) kullanılarak ders verme ya da eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurması gerekmektedir.
 3. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler

- Pasaport Fotokopisi

- Uçuş kartları, otobüs tren vb ulaşım biletleri

4.  Eğitim alma ya da Ders Verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı)

5. Hareketlilik sonrası belgelerinde eksiklik bulunan personelimizin kalan %20 hibelerini yatırılamamaktadır.

Erasmus+ Personel Hareketliliği ile ilgili gerekli tüm detaylar için;

2014 Dönemi Erasmus EL Kitabının “III. PERSONEL HAREKETLİLİĞİ - STAFF MOBILITY (ST)” (sayfa;20)

Bu içerik 17.03.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1122 kez okundu.