SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜTÜ

Anabilim Dalı   Koordinatör Adı Soyadı E-mail Tel
         
Sosyal Bilimler Enstitüsü Erasmus Sorumlusu   Yrd. Doç. Dr. Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU ezboyacioglu@trakya.edu.tr 2356301
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri   Yrd. Doç. Dr. Elif HACISALIHOGLU elihacisalihoglu@trakya.edu.tr 2357151
Bankacılık   Öğr. Gör. Pınar ÇETİN pinarcetin@trakya.edu.tr 2146912
Arkeoloji   Prof. Dr. Özlem ÇEVİK arkeocevlk@gmail.com 2359527
Balkan Çalışmaları   Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV sabricansannav@trakya.edu.tr 2120808
Uluslararası ilişkiler A.B.D.   Dr. Emre AYKOC eaykoc@yahoo.com 2357151
Türk Dili ve Edebiyatı   Yrd. Doç. Dr. F. Sibel Bayraktar fsibel@trakya.edu.tr 2359527
Turizm işletmeciliği ve Otelcilik   Yrd. Doç. Dr. Elif Ülker Demirel elifulker@trakya.edu.tr 2146912
Temel İslam Bilimleri   Yrd. Doç. Dr. Muhammet Altaytas muhammetaltaytas@trakya.edu.tr 2138468
Temel Eğitim   Yrd. Doç. Dr. Ezgi Akın Yavuz ezgiaksin@trakya.edu.tr 2120808
Balkan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ilişkiler   Dr. Emre AYKOC eaykoc@yahoo.com 2357151
Tarih   Asim Korkmaz asimkorkmaz52@gmail.com 2359527
Görsel Medya   Gülay Apa Kurtişoğlu gulayapa@trakya.edu.tr 2359527
Rekreasyon Yönetimi   Yrd. Doç. Dr. İsa Sagiroglu isasagiroglu@trakya.edu.tr 2360436
Maliye A.B.D.   Dr. Fatih Çavdar fatihcavdar@trakya.edu.tr 2357151
Kamu Yönetimi A.B.D.   Melek Busern Öztekin mbusemoztekin@gmail.com 2357151
Kamu iktisadi A.B.D.   Dr. Caner Ekizceleoğlu canerekizceoglu@gmail.com 2357151
İşletme A.B.D.   Arş. Gör. Seda Karagöz Zeren karagozseda@hotmail.com 2357151
İnsan ve Toplum Araştırmaları   Yrd. Doç. Dr. Elvan Melek Ertürk elvanmelekerturk@trakya.edu.tr 2359527
İktisat   Dr. Levent Özkan lozkan2000@gmall.com 2357151
Heykel   Yrd. Doç. Dr. D. Deniz Keyvanklı denizkey@gmail.com 2362785
Güzel Sanatlar Eğitimi   Dr. Aylin Beyoğlu aylingrbuz22@hotmail.com 2120808
Girişimcilik   İlknur Tastan Boz ilknurtastan79@yahoo.com 2357151
Engelli çalışmaları   Yrd. Doç. Dr. Z. Gül Ercan zgulercan@trakya.edu.tr 2120808
Ekonometri   Arş. Gör. Süreyya Dal sureyyadal@trakya.edu.tr 2357151
Eğitim Bilimleri   Yrd. Doç. Dr. Seda Donat BACIOĞLU sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr 2120808
Çalışma iktisadı   Yrd. Doç. Dr. Elif HACI SALİHOĞLU elifulker@trakya.edu.tr 2357151
Müzik   Yrd. Doç. Dr. Şükrü Öner DİNÇ sukrudinc@trakya.edu.tr 2356301
Alman Dili ye Edebiyatı Ortak Doktora   Prof. Dr. Hikmet Asutay asutay@trakya.edu.tr 2120808
Yabancı Diller Eğitimi   Doç. Dr. Mukadder Seyhan YÜCEL mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr 2120808
Bu içerik 24.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 84 kez okundu.