2013-2014 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

2013-2014 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.

2013-2014 akademik yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans’tan sağlanacak bütçeye/kontenjana göre belirlenmektedir. 2013-2014 döneminde Ulusal Ajans tarafından üniversitemize sağlanacak hibe miktarı henüz tarafımıza bildirilmemiştir. Bu nedenle, geçmiş yıllara dayalı tahmini rakamlara göre güz ve bahar dönemi için toplam 69 öğrencinin seçimi yapılmıştır, 33 öğrenci de yedek olarak belirlenmiştir.

"Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı"nda belirtilen yönetmelik doğrultusunda 2013-2014 akademik yılı için öğrenci seçimi,tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere, Erasmus Kurum Koordinatörünün koordinasyonunda bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir ve başvuruları değerlendiren komisyonun başvuru sahipleriyle hiçbir kişisel bağlantısı ya da çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

 

Güz dönemi için programdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler en geç 31 Mayıs 2013 tarihine kadar aşağıdaki listede belirtilen belgeleri Erasmus Ofisi’ne teslim etmelidirler. (Bahar dönemi için programdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler için ise son tarih 1Kasım 2013’tür.)

1. Başvuru Formu (Application form): Gitmeye hak kazandığınız üniversitenin Erasmus Ofisi’nin websitesini kontrol ederek Erasmus başvuru formunu indiriniz ve 2 nüsha halinde doldurunuz. Eğer başvurduğunuz okulun websitesinde kendi formları yoksa ekteki “Application Form” dosyasını kullanabilirsiniz. Belgeleri doldurduktan sonra diğer gerekli belgelerle birlikte Erasmus Ofisi’ne teslim ediniz.

NOT: Bazı üniversiteler Erasmus başvurularını online otomasyon sistemleri üzerinden almaktadır, lütfen başvurduğunuz üniversitenin Erasmus Ofisi’nin websitesinde yer alan başvuru adımlarını dikkatlice kontrol ediniz.

2. Learning Agreement:Gitmeye hak kazandığınız üniversitenin Erasmus Ofisi’nin websitesini kontrol ederek Erasmus Learning Agreement belgesini indiriniz ve 3 nüsha halinde doldurunuz. Eğer başvurduğunuz okulun websitesinde kendi formları yoksa ekteki “Learning Agreement” dosyasını kullanabilirsiniz. Lütfen bu belgeyi Erasmus Bölüm Koordinatörünüzle birlikte doldurunuz. Belgeleri doldurduktan sonra Erasmus Bölüm Koordinatörünüze imzalatıp diğer gerekli belgelerle birlikte Erasmus Ofisi’ne teslim ediniz.

NOT: Bazı üniversiteler Erasmus başvurularını online otomasyon sistemleri üzerinden almaktadır, lütfen başvurduğunuz üniversitenin Erasmus Ofisi’nin websitesinde yer alan başvuru adımlarını dikkatlice kontrol ediniz.

*Erasmus Bölüm Koordinatörünüzü öğrenmek için aşağıdaki listeden bilgi alabilirsiniz. Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümü öğrencileri belgelerini Öğr. Gör. Özge İŞBECER'e imzalatabilirler.

http://dis.trakya.edu.tr/images/2012_erasmus_koordinatorler_listesi_-gncel_27.03.2013.pdf

3. Recognition Sheet: Ekteki “Recognition Sheet” belgesini Erasmus Bölüm Koordinatörünüzle birlikte 3 nüsha halinde doldurunuz. Belgeleri doldurduktan sonra Erasmus Bölüm Koordinatörünüze, Fakülte Dekanı/Yüksekokul Müdürü/Enstitü Müdürü ve Erasmus Kurum Koordinatörüne imzalatıp diğer gerekli belgelerle birlikte Erasmus Ofisi’ne teslim ediniz.

4. İngilizce Transkript (2 adet): Öğrenim gördüğünüz birimden güncel transkriptinizi İngilizce olarak alıp diğer gerekli belgelerle birlikte Erasmus Ofisi’ne teslim ediniz.

5. 2 adet fotoğraf: Başvuru formlarınıza yapıştırınız.

 

Sorularınız için:

Tel: 0284 235 90 88

E-mail: erasmus@trakya.edu.tr

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 20.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5501 kez okundu.