2013/2014 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞLAMIŞTIR

DUYURU

 

            2013-2014 Erasmus+ Programı dahilinde imzalanmış olan ikili anlaşmalar kasamında, Üniversitemiz idari personeli yurtdışındaki bir işletmeye ya da ekte belirtilen üniversitelere 5 (beş) ‘er günlük sürelerle eğitim almak üzere gidebileceklerdir. Gitmek isteyen personelin gidebilecekleri tarihleri belirleyip, misafir olunacak kurumlardan e-posta veya fax yoluyla almış oldukları davet/kabul mektuplarını ve iş planlarını en geç 30 Haziran 2014 tarihine kadar Rektörlük Dış İlişkiler Birimi Erasmus Ofisine iletmeleri gerekmektedir.

 

            İlanla ilgili kontenjanlar, anlaşmalı Üniversiteler ve ayrıntılı bilgi  ekte bulunmaktadır.

 

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNDE ÖZEL ŞARTLAR:

 

  1. Üniversiteler arası anlaşma olması
  2. Gönderen ve misafir olunan yükseköğretim kurumu ya da işletme tarafından kabul edilen bir iş planı (working plan) olması. (İş planı karşı taraftan imzalanmış olmalı ve asgari şartlarda gerçekleştirilen porgramın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

  1. Bütün yükseköğretim programlarında en az yarı zamanlı olarak çalışan idari personel Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinde yararlanabilir.
  2. Daha önce hareketlilikten yararlanmamış personele, eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde dahil olmayan bölüm yada birimlere ve eğitim alam hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.
  3. Eğitim alma hareketliliği kapsamında yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getirmez.
  4. Yükseköğretim kurumu, eğitim alma hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelin faaliyet kapsamında yurtdışında bulunduğu süre zarfında, halihazırda aldığı maaşın devamını temin etmekle yükümlüdür.
  5. Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetine hibeler doğrultusunda 2013-2014 Akademik yılı için toplam 8 (sekiz) kişi gidecektir
  6. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi eğitim alma hareketliliği kapsamında seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin dil becerilerini gösteren resmi belgelerinin olması beklenmektedir. (Resmi belgelerin olamaması durumunda dil sınavı uygulanabilecektir. Dil Sınavının uygulanması durumunda sınav yeri ve saati Erasmus web sayfası duyurular bölümünde açıklanacaktır)
  7. İsteyen Personel maddi destekten feragat edebilir. Maddi destek olarak yurt dışına gitmeye hak kazanmış personele anlaşmalı olduğumuz yurtdışı yükseköğretim kurumlarını seçim aşamasında öncelik tanınacaktır.

Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı üniversiteler Erasmus web sayfası duyurular bölümünde yayınlanmıştır (http://erasmus.trakya.edu.tr/)

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 11.06.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1528 kez okundu.