2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.

2014-2015 akademik yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

24 Nisan 2014 Perşembe / Saat: 15.30 da Balkan Yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphane B BLOK - Seminer Salonunda oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. Dileyen yedek adaylarda toplantıya katılabilir.

 "Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı"nda belirtilen yönetmelik doğrultusunda 2014-2015 akademik yılı için Erasmus Yabancı Dil Sınavı barajı 60/100’ a düşürülmüştür. Barajı geçen öğrenciler kendi bölümlerinin içinde Erasmus Notu’na göre en yüksekten aşağı doğru sıralanarak asil liste belirlenmiştir.

Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bölümler göz önüne alınmış,   başvuru ve anlaşma sayına göre bölüm kontenjanları aynı oranlarda olacak şekilde belirlenmiştir.

Kendi bölümlerinde hareketlilikten faydalanmaktan vazgeçen/gidemeyen Asil  listedeki öğrencilerin yerine Yedek listesindeki öğrenciler alabilecektir.  Belirlenen yedek adaylar Ulusal Ajans’tan hibe alınabildiği takdirde, Bahar Döneminde yukarıda belirtilen seçim kriterleri uygulanarak hareketlilikten ayrıca faydalanabileceklerdir.

Sınava giren tüm adaylar almış oldukları yabancı dil notunu Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından öğrenebilir.                                                                                             

"Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı"nda belirtilen yönetmelik doğrultusunda 2014-2015 akademik yılı için öğrenci seçimi, tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere, Erasmus Kurum Koordinatörünün koordinasyonunda bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir ve başvuruları değerlendiren komisyonun başvuru sahipleriyle hiçbir kişisel bağlantısı ya da çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans’tan sağlanacak bütçeye/kontenjana    göre belirlenmektedir. 2014-2015 döneminde Ulusal Ajans tarafından üniversitemize sağlanacak hibe miktarı henüz tarafımıza  bildirilmemiştir. Bu nedenle, geçmiş yıllara dayalı tahmini rakamlara göre Güz ve Bahar dönemi için toplam 50 aday öğrenci, 33 yedek aday öğrenci belirlenmiştir.

Seçimle ilgili itirazlar 25 Nisan 2014 tarihine kadar Erasmus Ofisine şahsen yapılabilecektir.

Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine kadar talep edilen belgeleri hazırlayamayan ya da gönderilemeyen adaylar haklarını kaybederler. 

(Her Kurum ikili anlaşmaları bulunan ülke okullarından belli sayıda öğrenci kabul etmektedir. Başvuruda bulunan öğrenci yoğunluğundan dolayı bazı kurumlar öğrenci kabul edememektedirler. Bu yüzden belgelerinizi bir an önce hazırlamanızı ve gerekli işlemler için Erasmus ofisine teslim etmenizi tavsiye ederiz)       

Güz dönemi için programdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler en geç karşı kurumun ilan ettiği son başvuru tarihinden önce aşağıdaki listede belirtilen belgeleri Erasmus Ofisi’ne teslim etmelidirler.

1. Başvuru Formu (Application form): Gitmeye hak kazandığınız üniversitenin Erasmus Ofisi’nin web sitesini kontrol ederek Erasmus başvuru formunu indiriniz ve 2 nüsha halinde doldurunuz. Eğer başvurduğunuz okulun web sitesinde kendi formları yoksa ekteki “Application Form” dosyasını kullanabilirsiniz. Belgeleri doldurduktan sonra diğer gerekli belgelerle birlikte Erasmus Ofisi’ne teslim ediniz.

NOT: Bazı üniversiteler Erasmus başvurularını online otomasyon sistemleri üzerinden almaktadır, lütfen başvurduğunuz üniversitenin Erasmus Ofisi’nin websitesinde yer alan başvuru adımlarını dikkatlice kontrol ediniz.

2. Learning Agreement: Gitmeye hak kazandığınız üniversitenin Erasmus Ofisi’nin websitesini kontrol ederek Erasmus Learning Agreement belgesini indiriniz ve 3 nüsha halinde doldurunuz. Eğer başvurduğunuz okulun websitesinde kendi formları yoksa ekteki “Learning Agreement” dosyasını kullanabilirsiniz. Lütfen bu belgeyi Erasmus Bölüm Koordinatörünüzle birlikte doldurunuz. Belgeleri doldurduktan sonra Erasmus Bölüm Koordinatörünüze imzalatıp diğer gerekli belgelerle birlikte Erasmus Ofisi’ne teslim ediniz.

NOT: Bazı üniversiteler Erasmus başvurularını online otomasyon sistemleri üzerinden almaktadır, lütfen başvurduğunuz üniversitenin Erasmus Ofisi’nin web sitesinde yer alan başvuru adımlarını dikkatlice kontrol ediniz.

3. Recognition Sheet: Ekteki “Recognition Sheet” belgesini Erasmus Bölüm Koordinatörünüzle birlikte 3 nüsha halinde doldurunuz. Belgeleri doldurduktan sonra Erasmus Bölüm Koordinatörünüze, Fakülte Dekanı/Yüksekokul Müdürü/Enstitü Müdürü ve Erasmus Kurum Koordinatörüne imzalatıp diğer gerekli belgelerle birlikte Erasmus Ofisi’ne teslim ediniz.

4. İngilizce Transkript (2 adet): Öğrenim gördüğünüz birimden güncel transkriptinizi İngilizce olarak alıp diğer gerekli belgelerle birlikte Erasmus Ofisi’ne teslim ediniz.

5. 2 adet fotoğraf: Başvuru formlarınıza yapıştırınız.

 Sorularınız için:

Tel: 0284 235 90 88

E-mail: erasmus@trakya.edu.tr

 

 

ORYANTASYON TOPLANTI TARİHİ  : 24 Nisan 2014 Perşembe

YER                                                        : T.Ü. Merkez kütüphanesi, B Blok, Seminer Salonu (Balkan Yerleşkesi)
SAAT                                                     : 15:30

Ek Dosyalar
Bu içerik 21.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 6297 kez okundu.