2017_Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği (Öğrenim & Staj) Başvuru Sonuçları

Değerli Öğrencilerimizin Dikkatine;
 
Erasmus Staj ve Öğrenim Hareketliliği için hak kazanan öğrencilerimizin listesi ekte sunulmuştur. Hak kazanan öğrencilerimiz için 30 Mart 2017 Perşembe saat: 17:00 da Balkan Yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphane Seminer Salonunda oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur, belirtilen saatte sınavı olan ve toplantıya gelemeyecek olan adayların Erasmus Ofisine bilgi vermeleri gerekmektedir. Listede ismi açıklanan yedek adaylar ve hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak isteyen adayların da toplantıya katılımı faydalı olacaktır.
 
 • "Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kriterler doğrultusunda 2017-2018 akademik yılında hareketlilikten yararlanacak öğrencilerin seçimi, tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere, Trakya Üniversitesi Rektörü tarafından oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilmiştir. Başvuruları değerlendiren komisyonun başvuru sahipleriyle hiçbir kişisel bağlantısı ya da çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.
 • Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans’tan sağlanacak bütçeye/kontenjana göre belirlenmektedir. 2017-2018 akademik yılında Ulusal Ajans tarafından üniversitemize sağlanacak hibe miktarı henüz tarafımıza bildirilmemiştir. Bu nedenle, geçmiş yıllara dayalı tahmini rakamlara göre öğrenci belirlenmiştir. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek kontenjan sayısına göre, hareketlilik için belirlenen adayların sayısında azaltma ve artırma yapılabilecektir.
 • Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler, gideceği kurumun ilan ettiği son başvuru tarihinden önce, talep edilen belgeleri hazırlamakla ve karşı kuruma göndermekle yükümlüdür. İstenen belgeler için gideceğiniz kurumun web sayfasını ve başvuru sürecini inceleyiniz.
 • Karşı kuruma başvuru süreci öğrencinin sorumluluğundadır. Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine (Gideceğiniz kurumun Erasmus web sayfasından son başvuru tarihlerini kontrol ediniz) kadar talep ettikleri belgeleri karşı kuruma göndermeyen adaylar haklarını kaybederler. Yeniden yerleştirme yapılmaz.
 • Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen Yabancı Dil Barajı Uygulamasına dair ölçüt doğrultusunda, hareketlilik için yedek aday belirleyebilmek ve hareketlilik bulunmayan fakültelere kontenjan verebilmek adına yabancı dil baraj puanını bazı birimlerde 50’ye düşürülmüştür (BESYO, Keşan UBYO İİBF, GSF, Eczacılık, Sağlık Bil., Edebiyat ve Fen Fak.). Birimlere göre belirlenen Y. Dil Baraj puanını geçen adaylar hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilir.
 • İsteyen öğrenci maddi destekten feragat edebilir. Yabancı Dil Sınavı baraj puanını geçip hareketlilik için hibe desteği almaya hak kazanamayan yada ismi yedek olarak açıklanan adaylar hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilir. Hibesiz gitmek isteyen adaylar için son başvuru tarihi 7 Nisan’dır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 
 • Barajın geçilemediği birimlerdeki kontenjan, başvuran sayısı, yabancı dil barajını geçen öğrenci sayısı, seçilen öğrenci sayısı da göz önünde bulundurularak diğer bölümlerde değerlendirilmiştir
 • Açıklanan adayların haklarından feragat etmeleri durumunda kontenjan ilk olarak fakülte içerisinde değerlendirilir.   
 • Seçimle ilgili itirazlar 31 Mart 2016 tarihine kadar Erasmus Ofisine yapılabilecektir.
 • Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine kadar talep edilen belgeleri hazırlayamayan ya da gönderilemeyen adaylar haklarını kaybederler. (Her Kurum ikili anlaşmaları bulunan ülke okullarından belli sayıda öğrenci kabul etmektedir. Başvuruda bulunan öğrenci yoğunluğundan dolayı bazı kurumlar öğrenci kabul edememektedirler. Bu yüzden belgelerinizi bir an önce hazırlamanızı ve gerekli işlemleri yapmanızı tavsiye ederiz)
 • Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kriterler doğrultusunda daha önceki yıllarda hareketlilikten yararlanan öğrencilerden 10 puan puan düşürülmüştür.
 • Hareketlilikten vazgeçen adayların en geç 7 Nisan 2017 tarihine kadar elektronik posta ile ya da dilekçe ile Erasmus Ofisini bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar hareketlilikten vazgeçtiği halde bildirimde bulunmayan adayların bir sonraki başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.
 • Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 • Değerlendirmede sırasıyla Erasmus Genel Notu – Akademik Not Ortalaması – Yabancı Dil Puanı esas alınmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Puanının %50’sinin ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.
 • Başvuru yapan tüm öğrencilerin listesine Erasmus Ofisi duyuru panolarından ulaşabilirsiniz.
 
 • 2017 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.
 • 2017 Erasmus+ Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 27.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 7241 kez okundu.