2018 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Yerleştirme SonuçlarıDeğerli Öğrencilerimiz;
 
Erasmus Staj ve Öğrenim Hareketliliği için hak kazanan öğrencilerimizin listesi ekte sunulmuştur. Hak kazanan öğrencilerimiz için 6 Nisan 2018 14:30 da Balkan Yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphane Seminer Salonunda oryantasyon/bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda kullanılacak gerekli belgeler, başvuru aşamaları, izlenecek yola dair bilgi verilecektir. Toplantıya katılım zorunludur, Belirtilen saatte toplantıya katılmayan adaylar için ayrıca bir bilgilendirme toplantısı yapılmayacaktır. Listede ismi açıklanan yedek adaylar ve hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak isteyen adayların da toplantıya katılımı faydalı olacaktır.
 
 • "Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen ölçütler doğrultusunda hareketlilikten yararlanacak öğrencilerin seçimi, tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere, Trakya Üniversitesi Rektörü tarafından oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilmiştir. Başvuruları değerlendiren komisyonun başvuru sahipleriyle hiçbir kişisel bağlantısı ya da çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.
 • Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans’tan sağlanacak bütçeye/kontenjana göre belirlenmektedir. 2018/2019 akademik yılında Ulusal Ajans tarafından üniversitemize sağlanacak hibe miktarı henüz tarafımıza bildirilmemiştir. Bu nedenle, geçmiş yıllara dayalı tahmini rakamlara göre öğrenci belirlenmiştir. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek kontenjan sayısına göre, hareketlilik için belirlenen adayların sayısında azaltma ve artırma yapılabilecektir.
 • Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler, gideceği kurumun ilan ettiği son başvuru tarihinden önce, talep edilen belgeleri hazırlamakla ve karşı kuruma göndermekle yükümlüdür. İstenen belgeler için gideceğiniz kurumun web sayfasını ve başvuru sürecini inceleyiniz.
 • Karşı kuruma başvuru süreci öğrencinin sorumluluğundadır. Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine (Gideceğiniz kurumun Erasmus web sayfasından son başvuru tarihlerini kontrol ediniz) kadar talep ettikleri belgeleri karşı kuruma göndermeyen adaylar haklarını kaybederler. Yeniden yerleştirme yapılmaz.
 • Sınav puanlama sistemi göz önünde bulundurularak Yabancı Dil Baraj puanı 64 olarak güncellenmiş, Yabancı Dil Sınavından 60-64 puan aralığında olan adaylar YEDEK ADAY olarak ilan edilmiştir. (64 puan ve üzeri not alan adayın bulunmadığı birimlerde 60-64 arası puan alan adaylar asil aday olarak ilan edilmiştir.)
 • Yabancı Dil Sınavından 60 puan ve üzeri alan adaylar hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak için başvuruda bulunabilir. Hibesiz olarak hareketlilikten faydalanmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 6 Nisan’dır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular işleme alınmaz.  
 • Yerleştirme sonuçlarına itiraz için son tarih 6 Nisan 2018 dir. İtirazlarınız için Erasmus Ofisine başvurunuz. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
 • Barajın geçilemediği birimlerdeki kontenjan, başvuran sayısı, yabancı dil barajını geçen öğrenci sayısı, seçilen öğrenci sayısı da göz önünde bulundurularak diğer bölümlerde değerlendirilmiştir
 • Gidilecek üniversitede İngilizce ve Almanca dili haricinde Yabancı Dil ile öğrenim gören bölümlerde (Boşnak, Hırvat, Bulgar, Yunan, Türkçe vs.) yedek aday belirlerken dil puanı şartı aranmamıştır.
 • Açıklanan adayların haklarından feragat etmeleri durumunda kontenjan ilk olarak fakülte içerisinde değerlendirilir.   
 • Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine kadar talep edilen belgeleri hazırlayamayan ya da gönderilemeyen adaylar haklarını kaybederler. (Her Kurum ikili anlaşmaları bulunan ülke okullarından belli sayıda öğrenci kabul etmektedir. Başvuruda bulunan öğrenci yoğunluğundan dolayı bazı kurumlar öğrenci kabul edememektedirler. Bu yüzden belgelerinizi bir an önce hazırlamanızı ve gerekli işlemleri yapmanızı tavsiye ederiz)
 • 2018 Erasmus Öğrenci Hareketliliği ilanı ve UA Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen ölçütler doğrultusunda adayların puanlarında azaltma ve artırma yapılmıştır.
 • Çeşitli sebeplerle hareketlilikten vazgeçen adayların en geç 6 Nisan 2018 tarihine kadar elektronik posta ile ya da dilekçe ile Erasmus Ofisini bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar hareketlilikten vazgeçtiği halde bildirimde bulunmayan adayların bir sonraki başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.
 • Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 • Başvuru yapan ve sınava giren tüm öğrencilerin listesine Erasmus Ofisi duyuru panolarından ulaşabilirsiniz.
 
ÖNEMLİ NOT:
Hak kazanan öğrenciler gitmek istedikleri dönemi (Güz / Bahar) 6 Nisan 2018 tarihine kadar Erasmus Ofisine erasmus@trakya.edu.tr e-posta ile bildirmelidir. Bildirim yapmayan adaylar hak kaybına uğrayabilir.


Sonuçlar için;


Resim


Bu içerik 30.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 3419 kez okundu.