2019 Erasmus Öğrenci Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları


Değerli Öğrencilerimiz;
 
Erasmus Öğrenci Hareketliliği (Öğrenim & Staj & Matuk) için hak kazanan öğrencilerimizin listesi sayfa sonunda yer almaktadır. Faaliyete hak kazanan öğrencilerimiz için 22 Mart 2019 Cuma, Saat:14:30 da Balkan Yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphane Konferans Salonunda oryantasyon/bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda kullanılacak gerekli belgeler, başvuru aşamaları, izlenecek yola dair bilgi verilecektir. Toplantıya katılım zorunludur, Belirtilen saatte toplantıya katılmayan adaylar için ayrıca bir bilgilendirme toplantısı yapılmayacaktır. Listede ismi açıklanan yedek adayların da talep etmeleri halinde toplantıya katılımı faydalı olacaktır.

 • - "Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen ölçütler doğrultusunda hareketlilikten yararlanacak öğrencilerin seçimi, tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere, Trakya Üniversitesi Rektörü tarafından oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilmiştir. Başvuruları değerlendiren komisyonun başvuru sahipleriyle hiçbir kişisel bağlantısı ya da çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.
 • - Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında faaliyetten yararlanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans’tan sağlanacak bütçe/kontenjana göre netlik kazanacaktır. 2019/2020 akademik yılı için Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek bütçe/kontenjan bildirilmediğinden geçmiş yıllara dayalı tahmini rakamlara göre yerleştirme yapılmıştır (101 ADAY, 88 YEDEK ADAY ). Sonuç Listesinde ismi açıklanan öğrencilerimiz hareketlilik için ADAY’dır. Asil liste UA’ın tarafımıza yapacağı bildirimden sonra kesinlik kazanacaktır.
 • - Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek kontenjan doğrultusunda, yükseköğretim kurumu hareketlilik için belirlenen adayların sayısında azaltma ve artırma yapabilir.
 • - Yerleştirildiği kuruma başvuru süreci öğrencinin sorumluluğundadır. 
 • - Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler, gideceği kurumun ilan ettiği son başvuru tarihinden önce, kendisinden talep edilen belgeleri hazırlamakla ve karşı kuruma göndermekle yükümlüdür. İstenen belgeler için gideceğiniz kurumun web sayfasını ve başvuru sürecini inceleyiniz.
 • - Yeterli sayıda aday ve yedek aday belirleyebilmek için Yabancı Dil Sınavı baraj puanı öğrenim hareketliliği başvurularında 60, Staj Hareketliliği ve Matuk projesi kapsamında başvuru yapan adaylarda yabancı dil sınavı baraj puanı uygulanmamıştır.
 • - Yabancı Dil Sınavından 60 puan ve üzeri alan adaylar hibesiz olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanmak için başvuruda bulunabilir. Başvurmayı düşünen adayların 22 Mart 2019 da yapılacak olan oryantasyon toplantılarına katılmaları zorunludur. 
 • - Hibesiz olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz  (60 ve üzeri puan alan adaylar) için son başvuru tarihi 27 Mart 2019’dur.
 • - Yerleştirme sonuçlarına itiraz için son tarih 20 Mart 2019’dur. İtirazlarınız için Erasmus Ofisine başvurunuz. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
 • - Barajın geçilemediği birimlerdeki kontenjan, başvuran sayısı, yabancı dil barajını geçen öğrenci sayısı, seçilen öğrenci sayısı da göz önünde bulundurularak diğer bölümlerde değerlendirilmiştir
 • - Gidilecek üniversitede İngilizce ve Almanca dili haricinde Yabancı Dil ile öğrenim gören bölümlerde (Boşnak, Arnavut, Hırvat, Bulgar, Yunan, Türkçe vs.) asil ve yedek aday belirlerken dil puanı şartı aranmamıştır.
 • - Açıklanan adayların haklarından feragat etmeleri durumunda kontenjan ilk olarak bölüm/fakülte içerisinde değerlendirilir.   
 • - Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine kadar kendisinden talep edilen belgeleri hazırlayamayan, göndermeyen adaylar haklarını kaybederler. (Her Kurum anlaşması olan ortaklardan belirli sayıda belirli sayıda öğrenci kabul etmektedir. Bu yüzden belgelerinizi bir an önce hazırlamanızı ve gerekli işlemleri yapmanızı tavsiye ederiz)
 • - 2019 Erasmus Öğrenci Hareketliliği ilanı ve UA Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen ölçütler doğrultusunda adayların puanlarında azaltma ve artırma yapılmıştır.
 • - Çeşitli sebeplerle hareketlilikten vazgeçen adayların en geç 29 Mart 2019 tarihine kadar elektronik posta ile ya da dilekçe ile Erasmus Ofisini bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar hareketlilikten vazgeçtiği halde bildirimde bulunmayan adayların bir sonraki başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.
 • - Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 • - Sınava giren tüm öğrencilerin listesine Erasmus Ofisi duyuru panolarından ulaşabilirsiniz.
 


ÖNEMLİ NOT:
 1. Hak kazanan öğrenciler gitmek istedikleri dönemi (Güz / Bahar) 22 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan oryantasyon toplantısında bildirmek zorundadır. Bildirim yapmayan adaylar hak kaybına uğrayabilir.
 2. Yerleştirildiğiniz kurumlarda değişiklik yapılmayacaktır. 2019 ERAMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTELERİ;


Bu içerik 15.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 9539 kez okundu.