2023 Erasmus Öğrenci Hareketliliği (Öğrenim - Staj - Konsorsiyum) Yerleştirme Sonuçları Açıklanmıştır.


 
Değerli Öğrencilerimizin Dikkatine;

 

Erasmus öğrenci hareketliliği yerleştirme sonuçları sayfa sonunda bilginize sunulmuştur.

  

Faaliyete hak kazanan öğrencilerimiz için oryantasyon/bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda kullanılacak gerekli belgeler, başvuru aşamaları, izlenecek yola dair bilgi verilecektir. Oryantasyon toplantıları Microsoft Teams Uygulaması üzerinden uzaktan yapılacaktır. Biriminizden sorumlu koordinatörler sizleri ekiplere tanımlayacaktır.

 
Ofis, tüm gerekli bilgilendirmeler için kayıtlı e-posta hesaplarınızı kullanacaktır. Lütfen e-postalarınızı sık sık kontrol ediniz.

 
Faaliyetinizi gerçekleştireceğiniz ülke konsolosluklarının/elçiliklerinin iletişim kanallarından vize başvuru koşulları ve gerekli işlemler hakkında şimdiden detaylı bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.
 

 

1. "Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen ölçütler doğrultusunda hareketlilikten yararlanacak öğrencilerin seçimi, tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere, Trakya Üniversitesi Rektörü tarafından oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilmiştir. Başvuruları değerlendiren komisyonun başvuru sahipleriyle hiçbir kişisel bağlantısı ya da çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

2. Erasmus Öğrenci Hareketliliği kapsamında faaliyetten yararlanabilecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans’tan sağlanacak bütçeye/kontenjana göre belirlenmektedir. Bu nedenle, geçmiş yıllara dayalı tahmini rakamlara göre kontenjan sayısı belirlenmiştir. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek kontenjan sayısına göre, hareketlilik için belirlenen adayların sayısında azaltma ve artırmanın yanısıra hibe kısıtlamasına da gidilebilir.

3. Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler, gideceği kurumun ilan ettiği son başvuru tarihinden önce, talep edilen belgeleri hazırlamakla ve karşı kuruma göndermekle yükümlüdür. İstenen belgeler için gideceğiniz kurumun web sayfasını ve başvuru sürecini inceleyiniz.

4. Karşı kuruma başvuru süreci öğrencinin sorumluluğundadır. Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine (Gideceğiniz kurumun Erasmus web sayfasından son başvuru tarihlerini kontrol ediniz) kadar talep ettikleri belgeleri karşı kuruma göndermeyen adaylar haklarını kaybederler. Yeniden yerleştirme yapılmaz. 

5. Staj Hareketliliği projelerinde Türk dili alanında öğrenim gören öğrenciler için YDS yazılı ve sözlü baraj puan şartı aranmamıştır.

6. Staj Hareketliliği başvurularında aynı tarihleri içeren kabul belgesi alan öğrenciler sadece bir staj projesinden yararlanılabilir.

7. Yerleştirme sonuçlarına itiraz için son tarih 26 Nisan 2023’dür. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

8. Başvuru bulunmayan ve asgari dil barajının geçilemediği birimlerdeki kontenjan, geçmiş yıllarda yapılan hareketlilik sayısı, başvuran sayısı, yabancı dil barajını geçen öğrenci sayısı ve başvuru yapılan her bölümden öğrenci gönderebilmek adına diğer bölümlerde değerlendirilmiştir

9. Açıklanan adayların haklarından feragat etmeleri durumunda kontenjan ilgili fakülte içerisinde değerlendirilecektir. 

10. Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine kadar talep edilen belgeleri göndermeyen adaylar haklarını kaybederler. (Her Kurum ikili anlaşmaları bulunan ülke okullarından belli sayıda öğrenci kabul etmektedir. Başvuruda bulunan öğrenci yoğunluğundan dolayı bazı kurumlar öğrenci kabul edememektedirler. Bu yüzden belgelerinizi bir an önce hazırlamanızı ve gerekli işlemleri yapmanızı tavsiye ederiz)

11. Erasmus Öğrenci Hareketliliği ilanı ve UA Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen genel başarı puanına etki eden özel durumlar doğrultusunda ( kabul belgesi sunma, şehit-gazi yakını vb. ) adayların puanlarında azaltma ve artırma yapılmıştır.

12. Çeşitli sebeplerle hareketlilikten vazgeçen adayların en geç 26 Nisan 2023 tarihine kadar elektronik posta ile ya da dilekçe ile Erasmus Ofisini bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar hareketlilikten vazgeçtiği halde bildirimde bulunmayan adayların bir sonraki başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.

13. Başvuru yapan ve Üniversitemizin düzenlemiş olduğu yazılı ve sözlü YDS’ye giren tüm öğrencilerin listesine Erasmus Ofisi duyuru panolarından ulaşabilirsiniz.

14. 2023 Eylül ayında yeniden öğrenim Hareketliliği ilanına çıkılması planlanmaktadır. Söz konusu projeye başvuru yapacak ve hak kazanan adaylar 2023-2024 Akademik yılı Bahar döneminde faaliyetten yararlanabileceklerdir.

15. Listelerde yer alan tüm öğrencilerimiz faaliyetler için ADAY olarak belirlenmiştir.   İtiraz süresi ve yapılacak detaylı belge kontrolleri sonrası, beyan edilenden farklı bir bilgiye ulaşılması durumunda adaylar faaliyetlerden yararlanamaz ve hak talep edemezler.

16. Listelerde asil aday sayısı kadar yedek aday açıklanmıştır fakat YDS dil barajını geçen tüm öğrencilerimiz YEDEK ADAY'dır

  


Öğrenim hareketliliği sonuçları için lütfen tıklayınız.
 
 
Öğrenim hareketliliği sonucu için lütfen tıklayınız. (DOKTORA)
 

Staj hareketliliği ( Konsorsiyumlar dahil ) sonuçları için lütfen tıklayınız.

 

 

Bu içerik 20.04.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 3688 kez okundu.