ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Değerli Öğrencilerimizin Dikkatine;

2015-2016 Akademik Yılı Erasmus Staj Hareketliliği ve 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliğine hak kazanan öğrencilerimizin listesi ekte sunulmuştur. Hak kazanan öğrencilerimiz için 5 Nisan 2016 tarihinde saat: 14:00 de Balkan Kongre Merkezinde oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. Dileyen Yedek Aday olarak belirlenen öğrenciler toplantıya katılabilirler.

 

 • "Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kriterler doğrultusunda 2016-2017 akademik yılında hareketlilikten yararlanacak öğrencilerin seçimi, tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere, Trakya Üniversitesi Rektörü tarafından oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilmiş ve başvuruları değerlendiren komisyonun başvuru sahipleriyle hiçbir kişisel bağlantısı ya da çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.
 • Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans’tan sağlanacak bütçeye/kontenjana göre belirlenmektedir. 2016-2017 akademik yılında Ulusal Ajans tarafından üniversitemize sağlanacak hibe miktarı henüz tarafımıza bildirilmemiştir. Bu nedenle, geçmiş yıllara dayalı tahmini rakamlara göre Güz ve Bahar dönemi için toplam 51 aday öğrenci, 35 yedek aday öğrenci belirlenmiştir. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilecek kontenjan sayısına göre, hareketlilik için belirlenen adayların sayısında azaltma ve artırma yapılabilecektir.
 • Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler, gideceği kurumun ilan ettiği son başvuru tarihinden önce, talep edilen belgeleri hazırlamakla ve karşı kuruma göndermekle yükümlüdür. İstenen belgeler için gideceğiniz kurumun web sayfasını ve başvuru sürecini inceleyiniz.
 • Karşı kuruma başvuru süreci öğrencinin sorumluluğundadır. Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine (Gideceğiniz kurumun Erasmus web sayfasından son başvuru tarihlerini kontrol ediniz) kadar talep ettikleri belgeleri karşı kuruma göndermeyen adaylar haklarını kaybederler. Yeniden yerleştirme yapılmaz.
 • Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen Yabancı Dil Barajı Uygulamasına dair ölçüt doğrultusunda, hareketlilik için yedek aday belirleyebilmek ve daha önce hiç hareketlilik bulunmayan fakülte/bölümlere öncelik verebilmek adına bölümler için farklı asgari dil puanı barajı belirlenmiştir.
 • Kendi bölümlerinde hareketlilikten faydalanmaktan vazgeçen/gidemeyen öğrencilerin yerine yedek listesindeki öğrenciler gidebileceklerdir.
 • Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bölümler göz önüne alınmış,   başvuru ve anlaşma sayına göre bölüm kontenjanları aynı oranlarda olacak şekilde belirlenmiştir.
 • Seçimle ilgili itirazlar 1 Nisan 2016 tarihine kadar Erasmus Ofisine yapılabilecektir.
 • Yerleştirme yapılan okulların son başvuru tarihine kadar talep edilen belgeleri hazırlayamayan ya da gönderilemeyen adaylar haklarını kaybederler. (Her Kurum ikili anlaşmaları bulunan ülke okullarından belli sayıda öğrenci kabul etmektedir. Başvuruda bulunan öğrenci yoğunluğundan dolayı bazı kurumlar öğrenci kabul edememektedirler. Bu yüzden belgelerinizi bir an önce hazırlamanızı ve gerekli işlemler için Erasmus ofisine teslim etmenizi tavsiye ederiz)
 • Ulusal Ajans Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kriterler doğrultusunda daha önceki yıllarda hareketlilikten yararlanan öğrencilerin ve vatandaşı olunan ülkeye gidecek öğrencilerin toplam puanından 10 puan puan düşürülmüştür.
 • Hareketlilikten vazgeçen adayların en geç 8 Nisan 2016 tarihine kadar elektronik posta ile ya da dilekçe ile Erasmus Ofisine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar hareketlilikten vazgeçtiği halde bildirimde bulunmayan adayların bir sonraki başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.
 • İsteyen öğrenci maddi destekten feragat edebilir. Yabancı Dil Sınavı baraj puanını geçip hareketlilik için hibe desteği almaya kazanamayan adaylar hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilir.
Ek Dosyalar
Bu içerik 29.03.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 4120 kez okundu.