2021 - Öğrenim - SMS

 
“Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Sözkonusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve  hareketlilik sürelerinde  değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan,  Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek 
 maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

  


2021 yılı Erasmus Öğrenim Harekerliliği başvurusu yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okumalarını rica ederiz!ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ NEDİR?OTOMASYON SİSTEMİNE KAYIT :               Otomasyon Sistemi  BAŞVURU KILAVUZU tıklayınız.)


Başvuru yapmak isteyen adayların Otomasyon Sistemine kayıt olması ve güncel tarihli transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme kayıt olurken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • - Otomasyon sisteme yalnızca ..............@trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizle kayıt olabilirsiniz.
 • - Erasmus Ofisi tarafından yapılacak tüm bildirimler @trakya.edu.tr uzantılı mail adresinize yapılacaktır.
 • - Kaydınızı oluştururken mail adresinde hata olmadığından emin olunuz!
 • - @trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizi öğrenmek için tıklayınız.
 • - Mail hesabınıza, üniversitemizin ana sayfasında sol üstte yer alan "Kullanıcı Girişi" sekmesinden ulaşabilirsiniz. Mail hesabınıza giriş yapmak için lütfen tıklayınız.


 
ÖNEMLİ NOT: - Yabancı Dil Sınavı Mic. Teams uygulaması üzerinden yapılacaktır. Başvuru bilgilerinizi girerken .......................@ogr.trakya.edu.tr uzantılı Microsoft Teams hesabınızı doğru yazdığınızdan emin olunuz. Herhangi bir yanlışlıkta sınava giremeyeceğinizi unutmayınız.
 


 
   ResimKİMLER BAŞVURABİLİR?

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan eğitim kademelerinin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.


Ön Lisans ve Lisans 2,20 / 4,00
Lisansüstü Programlar 2,50 / 4,00BAŞVURU TARİHLERİ?

2 Nisan 2021 – 18 Nisan 2021


 

BAŞVURULAR NASIL/NEREYE YAPILACAK?

Erasmus Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır. 

 


ÖNEMLİ NOT:

 1. Öğrenci Başvuru otomasyon sistemi üzerinden elde edeceği başvuru formunda gitmek istediği üniversite tercihlerini belirtecektir. Daha sonra bu tercihlerde değişim yapılmayacaktır. Üniversitenin akademik takvim, dersler, eğitim dili, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmeli ve tercihler bu doğrultuda yapmalıdır.
 2. Sistemden başvurusunu tamamlamayan, Transkriptlerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları dikkate alınmaz. Otomasyon Sistemi 18 Nisan 2021 saat 17:30 da kapanacaktır. Bu saatten sonra başvurularınız sistem tarafından kabul edilmez.
 3. Başvuru esnasında Microsoft Teams Hesabını yanlış giren adaylar Yabancı dil sınavına giremezler.

 


 YABANCI DİL SINAVI:


- Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavdan asgari notu alan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

- Yazılı sınav 21 Nisan 2021, Saat: 14:00'de Microsoft Teams Uygulaması üzerinden uzaktan yapılacaktır.

- Sözlü sınav tarihi ve saati daha sonra ilgili adaylara duyurulacaktır. Katılım zorunludur.

- Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Adayların, gitmek istedikleri kurumun eğitim dilinde sınava girmesi zorunludur.

- Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.

- Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından, son 2 yıl içinde alınan puanlar kabul edilecektir. (Başvurunuzu yaptıktan sonra Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz)

- Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 70’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)

 

 • SORU TİPLERİ
 •  
 • 5 adet kelime
 • 5 adet dilbilgisi
 • 6 adet çeviri
 • 4 adet diyalog tamamlama
 • 2 adet okuma metni
 • 5 adet anlam bütünlüğünü sağlayan eksik cümleyi bulma
 • 5 adet anlam bütünlüğünü bozan cümleyi çıkarma
 • 5 adet aynı anlama gelen cümleyi bulma
 • 5 adet verilen durumda söylenebilecek cümleyi bulma


        *Trakya Üniversitesi sınav sorularının dağılımı, sayısı vb. konularda değişiklik yapma hakkkını saklı tutarDEĞERLENDİRME ve SEÇİM ÖLÇÜTLERİ:

Genel Not Ortalaması %50
YDS Yazılı Sınav Notu %25
YDS Sözlü Sınav Notu %25

 


Akademik Başarı Düzeyine/Genel Başarı Puanına Etki Eden Özel Durumlar

Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir. Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

Şehit ve gazi çocuklarına

   +15

Engelli öğrencilere (Engelli kartı beyan edilmelidir)

   +10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

   +10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

   -  10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

   -  10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

   -  10

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır, Bilgi verilmemesi halinde Erasmus Ofisi herhangi bir başvurudan puanı azaltır. )

   -  10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5
KONTENJANLAR:
 
 
Öğrenim Hareketliliği için 91 kontenjan ayrılmıştır.

 

Eczacılık Fakültesi: 2

İlahiyat Fakültesi: 1

Keşan Yusuf Çapraz UBYO: 3

Edebiyat Fakültesi: 14

Mimarlık Fakültesi: 3

Kırkpınar Spor Bil. Fakültesi: 3

Eğitim Fakültesi: 14

Mühendislik Fakültesi: 16

Edirne UB Fakültesi: 2

Fen Fakültesi: 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi: 2

Sosyal Bil. MYO: 1

Güzel Sanatlar Fakültesi: 3

Tıp Fakültesi: 4

Enstitüler YL-DR: 6

İktisadi ve İdari Bilimler F. : 12

Diş Hekimliği Fakültesi: 1

Devlet Konservatuvarı: 1

Uzunköprü UBYO: 1

Keşan H. Yörük SYO: 1

 Kontenjanlar belirlenirken, önceki yıllarda yapılan hareketlilik sayısı, bölüm anlaşma sayısı, geçmiş yıllardaki projelere başvuran öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmuştur.
 
Ulusal Ajans tarafından yürütmekte olduğumuz Erasmus projemiz kapsamında üniversitemize tahsis edilen hibe tutarı beklenenden az olması durumunda kontenjan sayısının düşürülmesi, asgari ve azami hibe tutarı belirleme yükseköğretim kurumunun takdirindedir!
 
Yabancı dil barajının geçilemediği veya yeterli başvuru bulunmayan bölüm kontenjanları önce kendi fakültesi içerisinde, daha sonra diğer fakültelerde değerlendirilir.Bu içerik 30.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 8612 kez okundu.