2021 Personel Hareketliliği -103

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONELİNİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ PROJESİ

2021 PERSONEL DERS VERME & EĞİTİM ALMA FAALİYETİ DUYURUSU
( 2020 yılı projesi)Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Üniversitemiz kadrolarında görev yapan personelimiz (idari & akademik) bu projeye başvuru yapabilir.

 

 Resim

 

 

Başvuruda dikkat edilecek hususlar:

 • - Davet Mektubu/Kabul belgesini sisteme yüklemeyen, farklı bir belge yükleyen adayın başvurusu kabul edilmez. (.jpeg / .pdf formatında belge yüklenebilir)
 •  
 • - Ders verme hareketliliğine sadece anlaşması bulunan bölümlerin personeli başvurabilir ve bölümün anlaşmalı olduğu kuruma gidebilir. Bölümünün anlaşması bulunmayan personel Eğitim Alma Faaliyetine başvuru yapabilir. 
 •  
 • - Kurumlararası ikili anlaşmalarımız için tıklayınız.


 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ NEDİR?   

 • Genel Bilgi, Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları, Hibeler, Gerekli Belgeler  hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

FAALİYET SÜRELERİ NEDİR?

 • - Faaliyet asgari 2 gün, azami 2 ay sürebilir fakat daha çok personelimizin faaliyetten yararlanabilmesi için hareketliliğe katılacak personele en çok 4 gün hibe ödemesi yapılacaktır.       
 • - Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidecek öğretim elemanı 4 gün için en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti gerçekleştirmelidir. (1 hafta = 8 saat ders, 2 hafta =16 saat ders, )
 • - Eğitim Alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir. Seyahat günleri ile faaliyet günü aynı olamaz.
 • - Hareketlilik süreci 31 Nisan 2022 tarihinde sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personel belirtilen tarihten önce faaliyetini tamamlamalıdır.

 

KONTENJAN BİLGİLERİ:

 • - Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Staff Training)                   : 4
 • - Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Assignments)    : 9

 

PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİ:

Erasmus + programından faydalanacak personelin seçiminde başvuruların açıklanan kontenjandan fazla olması durumunda 'Erasmus Uygulama El Kitabı'nda belirtilen ölçütler ve aşağıdaki öncelikler göz önünde bulundurulacaktır. 

 1. İlk kez katılım  (+15)
 2. Daha önce hareketlilikten (ders verme /eğitim alma ) yararlanan personel (Her katılım için -10 puan)
 3. Yabancı Dil Bilgisi <ÖSYM tarafından eşdeğerlik sağlanan yabancı dil sınavları geçerlidir.>

 Kadrosu Dil Bölümlerinde bulunan Personel

Diğer Personel

Sınav Sonucu

Puan

Sınav Sonucu

Puan

0 – 64

0

0 – 49

0

65 – 79

5

50 – 64

5

80 – 89

10

65 – 79

10

90 – 100

15

80 – 100

15
         .
Not:
 Doç. ve Prof. kadrosunda bulunan öğretim üyelerinin yabancı dil puanı aksi belirtilmedikçe 65 olarak kabul edilir
.
 • 4.    Eğitim alma faaliyetine başvuran idari personel (+10)
 • 5.    Belgelendirmek kaydıyla engelli personel (+10)
 • 6.    Belgelendirmek kaydıyla gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel. (+10)
 • 7.    Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan / hareketlilik yapmayan bölüm/birim personeli (+5)
 • 8.    Erasmus Birim ve Bölüm Koordinatörleri (+5)
 • 9.    Mart 2020 – Mayıs 2021 tarihleri arasında Erasmus Kurumlar arası ikili anlaşma yapan personel.  (+5)
 • 10.  Dış İlişkiler Arş. ve Uygulama Merkezi personeli.  (+5)
 • 11.  Hareketlilikten bir veya birden fazla faydalanan personel arasında eşitlik olması durumunda daha eski hareketlilik gerçekleştiren personel önceliklendirilir.
 • 12.  Görev süresi (ilk 11 madde sonunda puanların eşit olması durumunda Trakya Üniversitesinde daha önce göreve başlayan personel önceliklendirir.)

 


 HAREKETLİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR;

 • - Kurumumuzun anlaşmalı olduğu üniversitelerin listesi sayfa altında ekte bulunmaktadır. 
 • - Başvuru için davet/kabul mektubu yeterlidir. 
 • - Hareketliliğe hak kazanan personel bilgileri Erasmus web sayfasında yayınlanacaktır. Seçim sonuçlarına itiraz süresi 5 gündür.
 • - İsteyen personel hareketlilikten hibesiz olarak yararlanabilir.
 • - İsteyen personel maddi destekten feragat edebilir.
 • - Faaliyet için hak kazanan personelimiz Erasmus web sayfasında yayınlanacak sonuç ilanını ibraz ederek bağlı bulundukları birimden izin almalıdır.             2021 KURUMLARARASI İKİLİ ANLAŞMALARIMIZ için tıklayınız.

         
            
  

Bu içerik 10.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 508 kez okundu.