Ders Değişikliği - SMSDers değişikliği yapmak için;

Çeşitli sebeplerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, gidilen yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 4 – 7 hafta içerisinde yapılmış olması ve anlaşmanın taraflarınca değişiklik talep edildikten sonra en geç 2 hafta içinde onaylanması gerekir.

Ders değişim süreci aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmelidir.
  1. Öncelikle öğrenci daha önce seçtiği ve herhangi bir sebeple açılmayan dersin yerine almak istediği yeni dersi Trakya Üniversitesindeki Erasmus bölüm koordinatörünün de onayıyla belirler.
  2. Eklediği ve sildiği dersleri ders değişiklik belgesine (Changes page of Learning Agreement) yazar.
  3. Önce kendisi daha sonra öğrenim gördüğü kurumdaki koordinatörüne imzalattıktan sonra T.Ü. Erasmus bölüm koordinatörüne mail ile gönderir.
  4. T.Ü. Erasmus bölüm koordinatörü kendisine gelen belgedeki ders değişikliğini uygun görürse imzadıktan sonra Erasmus Ofisine e-posta yada kurum içi posta ile gönderir.
  5. Erasmus Ofisi gelen belgeyi (gönderen ve kabul eden kurumun Erasmus bölüm koordinatörü tarafından imzalanmış) karşı kuruma gönderir ve öğrencinin hareketliliği bittikten sonra bölümüne göndermek üzere dosyalar. 


Gönderdiğiniz belgelerin pdf formatında olması önemlidir. Resmi çekilip pdf ye dönüştürülmüş, okunaklı çıktısı alınamayan belgeler kabul edilmez! Belgelerinizi taratmak için bulunduğunuz kurumun Erasmus ofisinden yardım alabilirsiniz. 
Belgeyi istenen formatta taratıp gönderemediğiniz durumlarda posta ile göndermeniz gerekmektedir.
Bu içerik 12.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 5851 kez okundu.