Dönen Öğrenci Gerekli Belgeler - SMTStajdan Dönen Öğrencilerin Erasmus Ofisine Teslim Etmesi Gereken Belgeler


Gittiğiniz kurumda stajınız tamamladıktan sonra Erasmus Ofisine teslim etmeniz gereken belgeler ve yapılacak işlemler listelenmiştir. Belgelerinizi ne kadar erken Erasmus Ofisine teslim ederseniz akademik tanınmanızın ve kalan hibenizi almanın da o kadar erken olacağını unutmayınız!
  1. Staj Değerlendirme Belgesi (After the Mobility) Learning Agreement for Traineeship belgesinin son sayfasıdır. Yaptığınız staj sonunda performansınızı, kazandığınız becerileri ve başarı durumunuzu göstermektedir. Staj yaptığınız kurumda sizden/staj yaptığınız bölümden sorumlu personel tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

  2. Katılım Sertifikası; Staj faaliyetinin gerçekleştirildiği kurumundan öğrencinin staj başlangıç ve bitiş süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” alınır. Öğrencilerin hibeleri bu sertifikada belirtilen tarihler dikkate alır. narak hesaplanır. Yükseköğretim kurumu öğrenim faaliyeti için yurtdışında kalınan süreyi tespit etmek üzere öğrenciden başka destekleyici belgeler de (pasaport gibi) isteyebilir.

  3. Pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri: (Katılım Sertifikasına ilave olarak yükseköğretim kurumu öğrencilerden yurtdışında geçirdiği döneme ilişkin başarı düzeyini veya öğrencinin kalış süresini kontrol amacıyla destekleyici başka belgeler (Pasaport giriş-çıkış tarihleri bulunan sayfanın fotokopisi gibi) talep eder.

  4. Çevirimiçi dil sınavı (OLS) : Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden 2. defa dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Sınav ile ilgili herhangi bir belgenin ofise getirilmesine gerek yoktur. Sınav tamamlanmadan ikinci ödemeler gerçekleştirilmeyecektir

  5. AB Anketi (Nihai Rapor): İlk 4 maddede gerekli belgeler ve işlemler tamamladıktan sonra AB Anketi e-posta adreslerinize gönderilecektir.  Faaliyetinizin tamamlanabilmesi için (akademik tanınma ve kalan hibeniz) gelen anketi kısa sürede bitiriniz. ÖNEMLİ NOT: Öğrencilerimizin hareketliliği tamamlandıktan sonraki 30 gün içerisinde sözleşme kuralları gereği hareketlilikleri ile belgeleri Erasmus Ofisine teslim etmelidir. Belgelerini teslim etmeyen öğrencilerimizin kalan ödemesi yapılmaz ve daha önce yapılan ödemeler de geri talep edilebilir.

Elektronik Belge Kullanılması Hakkında;
Öğrenci ile yükseköğretim kurumu tarafından imzalanan sözleşmenin ıslak imzalı olması gerekmektedir. Bunun dışındaki belgeler için öğrencilerden öncelikle orijinal ıslak imzalı belgeleri sunmaları istenir. Ancak ıslak imzalı belgelerin temin edilemediği durumlarda, gerçek olduğundan emin olunan belgeler (öğrenci tarafından sunulmakla birlikte ortak kurum yetkilileri tarafından teyit edilen veya doğrudan ortak kurum tarafından gönderilen belgeler) ıslak imzalı olmadan da (fotokopi, pdf ve jpeg gibi elektronik formatlar) kabul edilir.


Resim
Bu içerik 07.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 4545 kez okundu.