Enstitüler

Birim Bölüm Unvan Adı Soyadı E-Posta
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Koord. Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ  sukrudinc@trakya.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı Ortak Doktora Prof. Dr.  Hikmet Asutay asutay@trakya.edu.tr
Arkeoloji Doç. Dr.  İlkan HASDAĞLI ilkanhasdagli@trakya.edu.tr
Arş. Gör. Mert Uğur KARA mertugurkara@trakya.edu.tr
Balkan Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav sabricansannav@trakya.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Doç. Dr.  Yeliz YEŞİL yelizyesil@trakya.edu.tr
Çalışma İktisadı Doç. Dr.  Yeliz YEŞİL yelizyesil@trakya.edu.tr
Eğitim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Seda Donat Bacıoğlu sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr
Ekonometri  Arş.Gör.  Süreyya Dal sureyyadal@trakya.edu.tr
Engelli Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Z. Gül Ercan zgulercan@trakya.edu.tr
Finans ve Bankacılık Öğr. Gör.  Pınar Çetin pinarcetin@trakya.edu.tr 
Girişimcilik Dr. Öğr. Üyesi İlknur Taştan Boz ilknurtastan79@yahoo.com
Görsel Kültür Prof. Dr.  Gülgün YILMAZ gulgunyilmaz@trakya.edu.tr
Arş. Gör.  Eylem GÜRKAN eylemgurkan@trakya.edu.tr
Güzel Sanatlar Eğitimi Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ aylinbeyoglu@trakya.edu.tr
Heykel Dr. Öğr. Üyesi Ergin SOYAL denizkey@gmail.com
İktisat Arş.Gör. Dr.  Levent Özkan lozkan2000@gmail.com
İnsan ve Toplum Araştırmaları Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek Ertürk  elvanmelekerturk@trakya.edu.tr
İngiliz Eğitimi  Doç. Dr.  Kutay UZUN kutayuzun@trakya.edu.tr
İşletme A.B.D. Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AKDOĞAN cagatayakdogan@trakya.edu.tr
Kamu İktisadı A.B.D.  Dr. Öğr. Üyesi Caner Ekizceleroğlu canerekizceleroglu@gmail.com
Kamu Yönetimi A.B.D. Arş. Gör.  Melek Busem Öztekin mbusemoztekin@gmail.com
Maliye A.B.D. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çavdar fatihcavdar@trakya.edu.tr
Müzik Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner Dinç sukrudinc@trakya.edu.tr
Resim Doç. Dr.  Deniz GÖKDUMAN denizgokduman@trakya.edu.tr
Rekreasyon Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gamze ÜLKER sgamzeulker@trakya.edu.tr
Sanat Tarihi Prof. Dr.  Gülgün YILMAZ gulgunyilmaz@trakya.edu.tr
Arş. Gör.  Eylem GÜRKAN eylemgurkan@trakya.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi Emre Aykoç eaykoc@yahoo.com
Tarih Arş. Gör. Asım Korkmaz asimkorkmaz52@gmail.com
Temel Eğitim  Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Akşin Yavuz ezgiaksin@trakya.edu.tr
Temel İslam Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi  Muhammet Altaytaş muhammetaltaytas@trakya.edu.tr
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Doç. Dr.  Elif Ülker Demirel elifülker@trakya.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr.  Hülya UZUNTAŞ hulyauzuntas@trakya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nursel Dinler nurseldinler@trakya.edu.tr
Arş. Gör. Dr.  Seda ÇETİN sedacetin@trakya.edu.tr
Uluslararası İlişkiler A.B.D. Dr. Öğr. Üyesi Emre Aykoç eaykoc@yahoo.com
Roman Dili ve Araş.  Enstitü Koord. Dr. Öğr. Üyesi Tülay TEKİN YILMAZ tulaytekinyilmaz@trakya.edu.tr 
Balkan Araş. Enstitüsü Enstitü Koord. Öğr. Gör. Dr. Hasan Onur DEMİR  honurdemir@trakya.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Koord. Prof. Dr.  Murat YURTCAN myurtcan@trakya.edu.tr 
Biyoloji   Prof. Dr.  Yılmaz ÇAMLITEPE yilmazc@trakya.edu.tr
Fizik   Prof. Dr.  Serap ŞENTÜRK DALGIÇ serapd@trakya.edu.tr
Matematik   Doç. Dr.  Yasemin ÇENGELLENMİŞ ycengel@trakya.edu.tr 
Kimya   Doç. Dr.  H.R. Ferhat KARABULUT fkarabulut@trakya.edu.tr 
Mimarlık   Öğr. Gör.  Murat Seçkin PUYAN seckinpuyan@trakya.edu.tr 
Gıda Mühendisliği   Prof. Dr.  A. Zeynep KATNAŞ zeynepkatnas@yahoo.com 
Bilgisayar Mühendisliği   Doç. Dr.  Tolga SAKALLI tolga@trakya.edu.tr 
Makine Mühendisliği   Dr.  Önder AYER onderayer@trakya.edu.tr 
Mekatronik Mühendisliği ABD  Doç. Dr.  Mustafa ARDA  mustafaarda@trakya.edu.tr
Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji   Prof. Dr.  Hülya YAĞAR hyagar@trakya.edu.tr 
Biyoteknoloji ve Genetik   Doç. Dr.  Yalçın KAYA yalcinkaya@trakya.edu.tr
Hesaplamalı Bilimler   Doç. Dr.  Yasemin ÇENGELLENMİŞ ycengel@trakya.edu.tr
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi    Dr.  Erdem DEMİRÖZ erdemdemiroz@trakya.edu.tr 
Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İĞDİ ŞEN mukaddersen@trakya.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi   Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZYILDIRIM hozyildirim@gmail.com
Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Enstitü Koord. Doç.Dr. Gülben SAYILAN ÖZGÜN gulbensayilanozgun@trakya.edu.tr
Anatomi Dr.Öğr.Üyesi  Cüneyt BOZER cuneytbozer@trakya.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Doç.Dr. Fuat ERDUĞAN fuaterdugan@trakya.edu.tr
Beslenme ve Diyetetik Dr.Öğr.Üyesi  Merve PEHLİVAN mervepehlivan@trakya.edu.tr
Biyofizik Doç.Dr. Arzu AY arzuay@trakya.edu.tr
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Prof.Dr. Necdet SÜT nsut@trakya.edu.tr
Eczacılık Biyokimyası Dr.Öğr.Üyesi  Uğur KARAGÖZ ugurkaragoz@trakya.edu.tr
Farmasötik Nanoteknoloji Dr.Öğr.Üyesi  Çağatay OLTULU cagatayo@trakya.edu.tr
Fizyoloji Prof.Dr. Levent ÖZTÜRK leventozturk@trakya.edu.tr
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prof.Dr. Murat BİRTANE mbirtane@hotmail.com
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araş.Gör. Muhammed Şeref YILDIRIM mserefyildirim@trakya.edu.tr
Halk Sağlığı Prof.Dr. Galip EKUKLU ekuklu@yahoo.com
Hemşirelik Dr.Öğr.Üyesi  Kübra İNCİRKUŞ kubraincirkus@trakya.edu.tr
Histoloji ve Embriyoloji Dr.Öğr.Üyesi  Özlem DELEN ozlemdelen@trakya.edu.tr
İmmünoloji Doç.Dr. Neşe SANSA akisn@trakya.edu.tr
KBB Hastalıkları-Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Prof.Dr. Recep YAĞIZ recepyagiz@trakya.edu.tr
Radyasyon Biyolojisi Prof.Dr. H.Murat ÇALOĞLU muratcaloglu@gmail.com
Sağlık Fiziği Prof.Dr. Mert SAYNAK mertsaynak@trakya.edu.tr
Sağlık Yönetimi Doç.Dr. Emre ATILGAN emreatilgan@trakya.edu.tr
Temel Eczacılık Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi  Yasemin ŞAHBAZ ÖZER yaseminsahbaz@trakya.edu.tr
Tıbbi Biyokimya Prof.Dr. İlker DIBIRDIK ilkerdibirdik@trakya.edu.tr
Tıbbi Biyoloji Prof.Dr. Suat ERDOĞAN suaterdogan@trakya.edu.tr
Tıbbi Farmakoloji Dr.Öğr.Üyesi  Ruhan Deniz TOPUZ ruhantopuz@trakya.edu.tr
Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ fatmakaynak@trakya.edu.tr
Tıp Tarihi ve Etik Dr.Öğr.Üyesi  Fatma Gülsüm ÖNAL fgulsumonal@trakya.edu.tr
Resim


Bu içerik 24.11.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 3044 kez okundu.