Enstitüler


Birim Bölüm Unvan Adı Soyadı E-Posta
Roman Dili ve Araş. Enst. Enstitü Koord. Dr. Öğr. Üyesi Selma SOL selmasolergin@trakya.edu.tr 
Balkan Araş. Enstitüsü Enstitü Koord. Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Bekir HOŞ yukselhos@trakya.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Koord. Prof. Dr.  Murat YURTCAN myurtcan@trakya.edu.tr 
Biyoloji   Prof. Dr.  Yılmaz ÇAMLITEPE yilmazc@trakya.edu.tr
Fizik   Prof. Dr.  Serap ŞENTÜRK DALGIÇ serapd@trakya.edu.tr
Matematik   Doç. Dr.  Yasemin ÇENGELLENMİŞ ycengel@trakya.edu.tr 
Kimya   Doç. Dr.  H.R. Ferhat KARABULUT fkarabulut@trakya.edu.tr 
Mimarlık   Öğr. Gör.  Murat Seçkin PUYAN seckinpuyan@trakya.edu.tr 
Gıda Mühendisliği   Prof. Dr.  A. Zeynep KATNAŞ zeynepkatnas@yahoo.com 
Bilgisayar Mühendisliği   Doç. Dr.  Tolga SAKALLI tolga@trakya.edu.tr 
Makine Mühendisliği   Dr.  Önder AYER onderayer@trakya.edu.tr 
Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji   Prof. Dr.  Hülya YAĞAR hyagar@trakya.edu.tr 
Biyoteknoloji ve Genetik   Doç. Dr.  Yalçın KAYA yalcinkaya@trakya.edu.tr
Hesaplamalı Bilimler   Doç. Dr.  Yasemin ÇENGELLENMİŞ ycengel@trakya.edu.tr
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi    Dr.  Erdem DEMİRÖZ erdemdemiroz@trakya.edu.tr 
Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İĞDİ ŞEN mukaddersen@trakya.edu.tr
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi   Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZYILDIRIM hozyildirim@gmail.com
Sos.Bil. Enst. Enstitü Koord. Dr. Öğr. Üyesi Ebru Z. BOYACIOĞLU ezboyacioglu@trakya.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Dr. Öğr. Üyesi Elif HACISALİHOĞLU elifhacisalihoglu@trakya.edu.tr
Bankacılık Öğr. Gör.  Pınar Çetin pinarcetin@trakya.edu.tr
Arkeoloji Prof. Dr.  Özlem Çevik arkeocevik@gmail.com
Balkan Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav sabricansannav@trakya.edu.tr
Uluslararası İlişkiler A.B.D. Dr. Öğr. Üyesi Emre Aykoç eaykoc@yahoo.com
Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi F. Sibel Bayraktar fsibel@trakya.edu.tr
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Dr. Öğr. Üyesi Elif Ülker Demirel elifülker@trakya.edu.tr
Temel İslam Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi  Muhammet Altaytaş muhammetaltaytas@trakya.edu.tr
Temel Eğitim  Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Akşin Yavuz ezgiaksin@trakya.edu.tr
Balkan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Dr. Öğr. Üyesi Emre Aykoç eaykoc@yahoo.com
Tarih Arş. Gör. Asım Korkmaz asimkorkmaz52@gmail.com
Görsel Kültür Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu gulayapa@trakya.edu.tr
Rekreasyon Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi İsa Sağıroğlu isasagiroglu@trakya.edu.tr
Maliye A.B.D. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çavdar fatihcavdar@trakya.edu.tr
Kamu Yönetimi A.B.D. Arş. Gör.  Melek Busem Öztekin mbusemoztekin@gmail.com
Kamu İktisadı A.B.D. Arş. Gör.Dr. Caner Ekizceleoğlu canerekizceoglu@gmail.com
İşletme A.B.D. Arş.Gör.  Seda Karagöz Zeren karagozseda@hotmail.com
İnsan ve Toplum Araştırmaları Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek Ertürk  elvanmelekerturk@trakya.edu.tr
İktisat Arş.Gör. Dr.  Levent Özkan lozkan2000@gmail.com
Heykel Dr. Öğr. ÜyesiD.  Deniz Keyvanklı denizkey@gmail.com
Güzel Sanatlar Eğitimi Arş.Gör. Dr.  Aylin Beyoğlu aylingrbuz22@hotmail.com
Girişimcilik Dr. Öğr. Üyesi İlknur Taştan Boz ilknurtastan79@yahoo.com
Engelli Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Z. Gül Ercan zgulercan@trakya.edu.tr
Ekonometri  Arş.Gör.  Süreyya Dal sureyyadal@trakya.edu.tr
Eğitim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi
Seda Donat Bacıoğlu sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr
Çalışma İktisadı Dr. Öğr. Üyesi  Elif HACISALİHOĞLU elifhacisalihoglu@trakya.edu.tr
Müzik Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner Dinç sukrudinc@trakya.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı Ortak Doktora Prof. Dr.  Hikmet Asutay asutay@trakya.edu.tr
Yabancı Diller Eğitimi Doç.Dr. Mukadder Seyhan Yücel mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr
Sağlık Bil. Enstitüsü Enstitü Koord. Doç. Dr.  Fatma KAYNAK ONURDAĞ fatmakaynak@trakya.edu.tr 
Anatomi   Prof. Dr.  Ali YILMAZ ayz51@yahoo.com 
Beden Eğitimi ve Spor   Doç. Dr. Cem KURT cemkurt35@gmail.com 
Beslenme ve Diyetetik   Yrd. Doç. Dr. Ayça ÇETİNBAŞ aycacetinbas@hotmail.com 
Biyofizik   Doç. Dr.  Tevfik GÜLYAŞAR tgulyasar@trakya.edu.tr 
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim   Dr. Öğr. Üyesi F. Nesrin TURAN fnesrin@trakya.edu.tr 
Farmasötik Nanoteknoloji   Dr. Öğr. Üyesi Meral YÜCE meralyuce@trakya.edu.tr 
Doç. Dr.  Özlem DEMİRKIRAN ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr 
Fizyoloji   Prof. Dr.  Levent ÖZTÜRK leventozturk@trakya.edu.tr 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon    Prof. Dr.  Murat BİRTANE mbirtane@hotmail.com 
Halk Sağlığı   Doç. Dr.  Burcu TOKUÇ burcutokuc@gmail.com 
Hemşirelik   Dr. Öğr. Üyesi Seher ÜNVER seherunver@trakya.edu.tr 
Histoloji ve Embriyoloji   Prof. Dr.  Gülnur KIZILAY gulnurkizilay@trakya.edu.tr 
İmmünoloji    Dr. Öğr. Üyesi Jülide DUYMAZ TOZKIR julideduymaz@trakya.edu.tr 
K.B.B. Hastalıkları   Prof. Dr.  Recep YAĞIZ ryagiz@yahoo.com 
Sağlık Fiziği   Prof. Dr.  Zafer KOÇAK zaferkocak12@gmail.com 
Sağlık Yönetimi    Dr. Öğr. Üyesi  Serol KARALAR serolkaralar@trakya.edu.tr
Temel Eczacılık Bilimleri   Dr. Öğr. Üyesi Meral YÜCE meralyuce@trakya.edu.tr 
Doç. Dr.  Özlem DEMİRKIRAN ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr 
Tıbbi Biyokimya   Prof. Dr.  İlker DIBIRDIK idibirdik@yahoo.com 
Tıbbi Biyoloji    Prof. Dr.  Suat ERDOĞAN suaterdogan@trakya.edu.tr 
Tıbbi Farmakoloji    Dr. Öğr. Üyesi Ruhan Deniz TOPUZ ruhantopuz@trakya.edu.tr 
Tıbbi Mikrobiyoloji    Dr. Öğr. Üyesi Canan ERYILDIZ cananeryildiz@trakya.edu.tr 
Tıp Tarihi ve Etik    Dr. Öğr. Üyesi Esin KARLIKAYA e__karlikaya@hotmail.com 

Resim


Bu içerik 24.11.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 983 kez okundu.