ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (STT)


ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (Staf Mobility for Training - STT)

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet kapsamında yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmeleri, pratik beceriler edinmeleri, farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarının tecrübe edebilmeleri ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.
 
Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
Faaliyetle birlikte Konferans/Kongre katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir fakat üniversitemize proje kapsamında tahsis edilen bütçe göz önünde bulundurularak hareketliliğe katılacak personele en az 2, en çok 3 güne kadar hibe ödemesi yapabilecektir (ilgili yıla ait ilanda aksi belirtilmedikçe)  2 günden az gerçekleşen faaliyetler ve faaliyetin gerçekleşmediği günler için yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 
 
Resim


Bu içerik 02.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 11457 kez okundu.