ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (STT)


ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (Staf Mobility for Training - STT)

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet kapsamında yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmeleri, pratik beceriler edinmeleri, farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarının tecrübe edebilmeleri ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Faaliyetle birlikte Konferans/Kongre katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir fakat üniversitemize proje kapsamında tahsis edilen bütçe göz önünde bulundurularak, kurumumuz hareketliliğe katılacak personele en az 2, en çok 3 güne kadar hibe ödemesi yapabilecektir. 2 günden az gerçekleşen faaliyetler ve faaliyetin gerçekleşmediği günler için yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. (*Seyahat günleri faaliyet süresine dâhil edilmez) Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training-Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuru Formu
2. Davet/Kabul Mektubu (Hareketlilik yapmak istediğiniz kurum ile iletişime geçip kabul/davet mektubu talep etmeli, başvuru esnasında Erasmus Ofisine teslim etmelisiniz. Davet mektubu olmadan başvuruda bulunamazsınız.)
 
*3. Eğitim Alma Hareketlilik Planı:  (Bazı kurumlar davet mektubu göndermek için Hareketlilik planı isteyebilmektedir fakat Erasmus Ofisine başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunlu değildir.)
 
 
 
Resim


Bu içerik 02.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8123 kez okundu.