ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (STA)


ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (Staf Mobility for Teaching - STA)


Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir fakat üniversitemize proje kapsamında tahsis edilen bütçe göz önünde bulundurularak, aksi ilgili yıla ait ilanda belirtilmedikçe hareketliliğe katılacak personele en az 2, en çok 3 güne kadar hibe ödemesi yapabilecektir.

Hareketliliğe katılacak olan personelin belgelendirmesi koşuluyla haftada en az 8 saat ders vermesi beklenmektedir. Belirtilen ders saati sayısından daha az ders veren yada 8 saatlik ders süresini belgeleyemeyen katılımcının hareketliliği geçerli sayılmaz.

 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

1. ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü akademik personel olunması,

2. Üniversiteler arasında ilgili bölümü kapsayan ikili anlaşmanın olması, (Faaliyete katılabilmek için personelin kadrosunun bulunduğu bölümün ikili anlaşması olmalıdır. Bölümünün ikili anlaşması bulunmayan personel ders verme hareketliliğinden yararlanamaz)

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

İlgili yıla ait duyuruda yer almaktadır.

 Resim


 

Bu içerik 22.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 7781 kez okundu.