ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (STA)


ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (Staf Mobility for Teaching - STA)


Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir fakat üniversitemize proje kapsamında tahsis edilen bütçe göz önünde bulundurularak, kurumumuz hareketliliğe katılacak personele en az 2, en çok 3 güne kadar hibe ödemesi yapabilecektir.

Hareketliliğe katılacak olan personelin belgelendirmesi koşuluyla haftada en az 8 saat ders vermesi beklenmektedir. Belirtilen ders saati sayısından daha az ders veren yada 8 saatlik ders süresini belgeleyemeyen katılımcının hareketliliği geçerli sayılmaz.

 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

1. ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü akademik personel olunması,

2. Üniversiteler arasında ilgili bölümü kapsayan ikili anlaşmanın olması, (Faaliyete katılabilmek için personelin kadrosunun bulunduğu bölümün ikili anlaşması olmalıdır. Bölümünün ikili anlaşması bulunmayan personel ders verme hareketliliğinden yararlanamaz)

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuru Formu

2. Davet/Kabul Mektubu (Hareketlilik yapmak istediğiniz kurum ile iletişime geçip kabul/davet mektubu talep etmeli, başvuru esnasında Erasmus Ofisine teslim etmelisiniz. Davet mektubu olmadan başvuruda bulunamazsınız.)

*3. Ders Verme & Eğitim Alma Hareketlilik Planı:  (Bazı kurumlar davet mektubu göndermek için Hareketlilik planı isteyebilmektedir fakat Erasmus Ofisine başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunlu değildir.)

HAREKETLİLİĞE HAK KAZANAN PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER

A. Ders Verme Hareketliliği Öncesi Hazırlanması ve Erasmus Ofisine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

  1. Davet/Kabul Mektubu
  2. Ders Verme Faaliyeti için Personel Hareketliliği Antlaşması  (taraflarca imzalı ve mühürlü)
  3. Ziraat Bankası Vadesiz Euro hesap bilgileri
  4. Personel Bilgi Formu
  5. Personel ve Kurum arasında imzalanacak Hibe Sözleşmesi (Erasmus Ofisinde imzalanacaktır)

 

B. Yurtdışından Döndükten Sonra Hazırlanması ve Erasmus Ofisine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

  1. Katılım Sertifikası (Confirmation of Attendance/Confirmation)
  2. Pasaport giriş çıkış sayfalarının fotokopisi
  3. Seyahat belgeleri (Uçuş kartları, otobüs tren vb ulaşım biletleri )
  4. AB Katılımcı Raporu : (İlk 3 maddede belirtilen belgeleri ofise teslim etmenizden sonra E-posta adresleriniz hareketlilik aracına (Mobility Tool) tanımlanacaktır. Daha sonra e postalarınıza gelen linkten nihai raporunuzu çevrimiçi doldurmalı ve ‘SUBMIT’ etmelisiniz. Çıktısınız alıp ofise getirmeniz gerekmez.

 
* Personelimiz hareketliliği tamamlandıktan sonraki 30 gün içerisinde hareketlilikleri ile ilgili belgeleri Erasmus Ofisine teslim etmelidir. Belgelerini teslim etmeyen personelimizin kalan ödemesi yapılmaz, Hareketliliğe katılmadığı tespit edildiği durumlarda da ödenen günlük hibe ve seyahat giderlerinin tamamı geri istenir. 


Resim

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 22.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 491 kez okundu.