Fakülteler

Birim Bölüm Unvan Adı Soyadı E-Posta
Eczacılık Fakültesi Fakülte Koord.  Doç. Dr.  Özlem DEMİRKIRAN ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr 
Yrd. Doç. Dr.   Meral YÜCE meralyuce@trakya.edu.tr 
Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.   Bülent İNANÇ bulendinanc@trakya.edu.tr
Edebiyat Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.  Özlem ÇEVİK arkeocevik@yahoo.com 
  Yrd. Doç. Dr.   Başak BOZ Basak.boz@gmail.com 
Türk Dili ve Edebiyatı   Yrd. Doç. Dr.   Gülçiçek AKÇAY gulcicekakcay@trakya.edu.tr 
Tarih   Yrd. Doç. Dr.   Nurten ÇETİN nurtencetin@trakya.edu.tr 
Arkeoloji   Doç. Dr.   Özlem ÇEVİK arkeocevik@yahoo.com 
Sanat Tarihi   Yrd. Doç. Dr.   Özkan ERTUĞRUL ozkanertugrul@trakya.edu.tr 
Mütercim – Tercümanlık   Öğr. Gör.   Dolunay KUMLU dolunaykumlu@hotmail.com 
BG Arş. Gör.   Serkan CÖMERTEL serkancomertel@yahoo.com
EN Arş. Gör.   Zeynep DUYMAZ zeynepduymaz@trakya.edu.tr
DE Öğr. Gör.   Aykut HALDAN aykuthaldan@trakya.edu.tr
Balkan Dilleri ve Edebiyatları   Doç. Dr.   Sema SANDALCI semasandalci@trakya.edu.tr
Ermeni Dili ve Edebiyatı   Yrd. Doç. Dr.   İbrahim KELAĞA AHMET ikelagaahmet@trakya.edu.tr 
Egitim Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.  Mukadder Seyhan YÜCEL mukadderyucel@hotmail.com 
Temel Eğitim  Prof. Dr.   Yeşim FAZLIOĞLU yfazli@hotmail.com 
Sınıf Öğretmenliği   Yrd. Doç. Dr.   Suat YAPALAK suatyapalak@gmail.com 
Okul Öncesi   Doç. Dr.   Zülfiye Gül ERCAN zgercan@yahoo.com 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi   Yrd. Doç. Dr.   Hasan ÖZYILDIRIM hozyildirim@trakya.edu.tr 
Fen Bilgisi Öğretmenliği   Yrd. Doç. Dr.   Hasan ÖZYILDIRIM hozyildirim@trakya.edu.tr 
Matematik Öğretmenliği   Yrd. Doç. Dr.   Funda GÜNDOĞDU ALAYLI fundagundugdu@trakya.edu.tr 
Özel Eğitim   Yrd. Doç. Dr.   Dilber TEZEL dilbertezel@trakya.edu.tr 
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Araş. Gör. Dr.    Aynur GICI VATANSEVER aynurgici@gmail.com
Güzel Sanatlar Eğitimi   Doç. Dr.   Aylin BEYOĞLU aylingurbuz22@hotmail.com 
Müzik Öğretmenliği   Öğrt. Gör.   Gül SAKARYA gulsakarya@trakya.edu.tr 
Resim Öğretmenliği    Araş. Gör. Dr.   Aylin BEYOĞLU aylingurbuz22@hotmail.com 
Yabancı Diller   Doç. Dr.    Mukadder SEYHAN YÜCEL mukadderyucel@hotmail.com 
Almanca Öğretmenliği    Doç. Dr.   Mukadder SEYHAN YÜCEL mukadderyucel@hotmail.com 
İngilizce Öğretmenliği   Öğr. Gör.   Şaziye ALKAYALAR alkayalar@hotmail.com 
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi   Yrd. Doç. Dr.   Muharrem ÖZDEN mrozden@hotmail.com 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   Yrd. Doç. Dr.   Şahin DÜNDAR sahindundar@hotmail.com 
Türkçe Öğretmenliği   Yrd. Doç. Dr.   Emel SİLAHSIZOGLU s_emel@hotmail.com 
Eğitim Bilimleri   Yrd. Doç. Dr.   Seda DONAT BACIOĞLU seda_119@hotmail.com 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik   Yrd. Doç. Dr.   Seda DONAT BACIOĞLU seda_119@hotmail.com 
Bilgisayar Öğr. Teknolojileri Eğitimi   Dr.  Erdem DEMİRÖZ erdemdemiroz@trakya.edu.tr 
Fen Fakültesi Fakülte Koord. Prof. Dr.   Özlem ÇETİN ERDOĞAN cetinozlem@hotmail.com 
Biyoloji   Prof. Dr.   Özlem ÇETİN ERDOĞAN cetinozlem@hotmail.com 
Fizik   Prof. Dr.   Serap ŞENTÜRK DALGIÇ serapd@trakya.edu.tr
Matematik   Doç. Dr.   Yasemin ÇENGELLENMİŞ ycengel@trakya.edu.tr 
Kimya   Doç. Dr.   H.R. Ferhat KARABULUT fkarabulut@trakya.edu.tr 
Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.  Mustafa HAYKIR mustafahaykir@trakya.edu.tr
Resim   Öğr. Gör. Dr.   Deniz GÖKDUMAN degokduman@gmail.com 
Heykel   Yrd. Doç.   Demet Deniz DÜLGER dddenizkeyvankli@trakya.edu.tr
Grafik   Arş. Gör.  Zehra ATABEY zehraatabey@trakya.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Fakülte Koord. Prof. Dr.  Kıymet ÇALIYURT kiymet1442@yahoo.com 
İşletme    Arş. Gör.  Çağatay AKDOĞAN cagatayakdogan@trakya.edu.tr 
Kamu Yönetimi   Arş. Gör.   Mehmet DURGUT mehmetdurgut@trakya.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlş. Yrd. Doç. Dr  Yeliz YEŞİL yelizyesil@trakya.edu.tr
Uluslararası İlişkiler    Yrd. Doç Dr.   Emre AYKOÇ eaykoc@yahoo.com 
Maliye   Yrd. Doç. Dr..   Fatih ÇAVDAR fatihcavdar@trakya.edu.tr 
Ekonometri    Arş. Gör.   Havva GÜLTEKİN havvagultekin@trakya.edu.tr 
İktisat   Arş. Gör.   Fahriye Füsun TUNCER   MÜHÜRDAROĞLU fusuntuncer@gmail.com
İlahiyat Fakültesi Fakülte Koord. Yrd. Doç. Dr.   Nurullah KOLDAŞ nkoltas@hotmail.com
Mimarlık Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.   Mehmet Serkan KIRGIZ mserkankirgiz@trakya.edu.tr
Mimarlık   Öğr. Gör.   Seçkin PUYAN seckinpuyan@gmail.com
Peyzaj Mimarlığı   Yrd. Doç. Dr.   Rukiye Duygu ÇAY rduygucay@trakya.edu.tr 
Mühendislik Fakültesi Fakülte Koord. Prof. Dr.  Taner TİMARCI tanert@trakya.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği   Doç. Dr.   Tolga SAKALLI tolga@trakya.edu.tr
Elektrik – Elektronik Mühendisliği   Öğr. Gör. Dr.   Korhan CENGİZ korhancengiz@trakya.edu.tr 
Gıda Mühendisliği    Prof. Dr. A.   Zeynep KATNAŞ zeynepkatnas@yahoo.com 
Makine Mühendisliği    Uzm. Dr.   Önder AYER önderayer@trakya.edu.tr 
Genetik ve Biyomühendislik    Yrd. Doç. Dr.   Gökhan KAÇAR gokhankacar@trakya.edu.tr 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.   Ümmü YILDIZ FINDIK ummuyildiz@trakya.edu.tr
Hemşirelik Yrd. Doç. Dr.  Seher ÜNVER seherunver@trakya.edu.tr
Fizyoterapi ve Rehabiitasyon Yrd. Doç. Dr.  Gülnur ÖZTÜRK gulnurozturk@hotmail.com
Beslenme ve Diyetetik Öğrt. Gör.   Leyla TEVFİKOĞLU PEHLİVAN leylatevfikoglu@hotmail.com
Sağlık Yönetimi Asst.Prof.Dr.  Serol KARALAR serolkaralar@trakya.edu.tr
Tıp Fakültesi Fakülte Koord. Prof.Dr.  Hakkı Mete ÇEK metecek@gmail.com 
  Doç. Dr.  Tülin Deniz YALTA tdeyalya@gmail.com 
Temel Tıp Bilimleri  Yrd. Doç. Dr.   Cüneyt BOZER cuneytbozer@trakya.edu.tr 
Dahili Tıp Bilimleri Yrd. Doç. Dr.   Önder SEZER ondersezerdr@gmail.com 
Cerrahi Tıp Bilimleri  Doç. Dr.   Mert ÇİFTDEMİR dr.mert@gmail.com 

Resim
Bu içerik 24.11.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1256 kez okundu.