Fakülteler

Birim Bölüm Unvan Adı Soyadı E-Posta
Eczacılık Fakültesi Fakülte Koord.  Doç. Dr.  Özlem DEMİRKIRAN ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi    Yasemin ŞAHBAZ ÖZER yaseminsahbaz@trakya.edu.tr 
Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.   Bülent İNANÇ bulendinanc@trakya.edu.tr
Edebiyat Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.  Özlem ÇEVİK arkeocevik@yahoo.com 
 Fakülte Koord. Yrd. Dr. Öğr. Üyesi    Başak BOZ Basak.boz@gmail.com 
Türk Dili ve Edebiyatı   Dr. Öğr. Üyesi   Gülçiçek AKÇAY gulcicekakcay@trakya.edu.tr 
Tarih  
Dr. Öğr. Üyesi   Bülent YILDIRIM nurtencetin@trakya.edu.tr 
Arş. Gör.  Asım KORKMAZ asımkorkmaz@trakya.edu.tr
Arkeoloji   Doç. Dr.   İlkan HASDAĞLI ilkanhasdagli@trakya.edu.tr 
Sanat Tarihi   Doç. Dr.     Gülay APA KURTİŞOĞLU gulayapa@trakya.edu.tr
Mütercim – Tercümanlık   Öğr. Gör.   Dolunay KUMLU dolunaykumlu@hotmail.com 
BG Arş. Gör.   Serkan CÖMERTEL serkancomertel@yandex.com
EN Arş. Gör. Dr.  Fatoş Işıl BRITTEN isilcihan@trakya.edu.tr
DE Dr. Öğr. Gör.   Aykut HALDAN aykuthaldan@trakya.edu.tr
Balkan Dilleri ve Edebiyatları   Dr. Öğr. Üyesi    Yasemin GÜRSOY yasemingursoy@trakya.edu.tr
Ermeni Dili ve Edebiyatı   Dr. Öğr. Üyesi    Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU ferhankirlidokme@trakya.edu.tr 
İnsan ve Toplum Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi    Elvan Melek ERTÜRK elvanmelekerturk@trakya.edu.tr
Egitim Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.  Mukadder Seyhan YÜCEL mukadderyucel@hotmail.com 
Temel Eğitim  Prof. Dr.   Yeşim FAZLIOĞLU yfazli@hotmail.com 
Sınıf Öğretmenliği   Dr. Öğr. Üyesi    Serbülent PAKSUZ sserpaksuz@trakya.edu.tr 
Okul Öncesi   Doç. Dr.   Zülfiye Gül ERCAN zgercan@yahoo.com 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi   Dr. Öğr. Üyesi    Hasan ÖZYILDIRIM hozyildirim@trakya.edu.tr 
Fen Bilgisi Öğretmenliği   Dr. Öğr. Üyesi    Hasan ÖZYILDIRIM hozyildirim@trakya.edu.tr 
Matematik Öğretmenliği   Dr. Öğr. Üyesi    Funda GÜNDOĞDU ALAYLI fundagundugdu@trakya.edu.tr 
Özel Eğitim   Dr. Öğr. Üyesi    Dilber TEZEL dilbertezel@trakya.edu.tr 
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Araş. Gör. Dr.    Aynur GICI VATANSEVER aynurgici@gmail.com
Güzel Sanatlar Eğitimi   Doç. Dr.   Aylin BEYOĞLU aylingurbuz22@hotmail.com 
Müzik Öğretmenliği   Öğrt. Gör.   Gül SAKARYA gulsakarya@trakya.edu.tr 
Resim Öğretmenliği    Araş. Gör. Dr.   Aylin BEYOĞLU aylingurbuz22@hotmail.com 
Yabancı Diller   Doç. Dr.    Mukadder SEYHAN YÜCEL mukadderyucel@hotmail.com 
Almanca Öğretmenliği    Doç. Dr.   Mukadder SEYHAN YÜCEL mukadderyucel@hotmail.com 
İngilizce Öğretmenliği   Öğr. Gör.   Şaziye ALKAYALAR alkayalar@hotmail.com 
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi   Dr. Öğr. Üyesi    Muharrem ÖZDEN mrozden@hotmail.com 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   Dr. Öğr. Üyesi    Şahin DÜNDAR sahindundar@hotmail.com 
Türkçe Öğretmenliği   Dr. Öğr. Üyesi    Emel SİLAHSIZOGLU s_emel@hotmail.com 
Eğitim Bilimleri   Dr. Öğr. Üyesi    Seda DONAT BACIOĞLU seda_119@hotmail.com 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik   Dr. Öğr. Üyesi    Seda DONAT BACIOĞLU seda_119@hotmail.com 
Bilgisayar Öğr. Teknolojileri Eğitimi   Dr.  Erdem DEMİRÖZ erdemdemiroz@trakya.edu.tr 
Fen Fakültesi Fakülte Koord. Prof. Dr.   Özlem ÇETİN ERDOĞAN cetinozlem@hotmail.com 
Biyoloji   Prof. Dr.   Özlem ÇETİN ERDOĞAN cetinozlem@hotmail.com 
Fizik   Prof. Dr.   Serap ŞENTÜRK DALGIÇ serapd@trakya.edu.tr
Matematik   Doç. Dr.   Yasemin ÇENGELLENMİŞ ycengel@trakya.edu.tr 
Kimya   Doç. Dr.   H.R. Ferhat KARABULUT fkarabulut@trakya.edu.tr 
Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Koord. Dr. Öğr. Üyesi   Ercan YILMAZ e.yilmaz@trakya.edu.tr
Resim   Öğr. Gör. Dr.   Deniz GÖKDUMAN degokduman@gmail.com 
Heykel   Öğr. Gör.   H. Fırat UYSAL hfiratuysal@trakya.edu.tr
Grafik   Arş. Gör.  Zehra ATABEY zehraatabey@trakya.edu.tr
İletişim Sanatları Dr. Öğr. Üyesi  Başar HATIRNAZ  basarhatirnaz@trakya.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Fakülte Koord. Prof. Dr.  Kıymet ÇALIYURT kiymet1442@yahoo.com 
İşletme   Arş. Gör.  Çağatay AKDOĞAN cagatayakdogan@trakya.edu.tr 
Kamu Yönetimi   Arş. Gör.   Mehmet DURGUT mehmetdurgut@trakya.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlş. Dr. Öğr. Üyesi   Yeliz YEŞİL yelizyesil@trakya.edu.tr
Uluslararası İlişkiler    Dr. Öğr. Üyesi    Emre AYKOÇ eaykoc@yahoo.com 
Maliye   Dr. Öğr. Üyesi    Fatih ÇAVDAR fatihcavdar@trakya.edu.tr 
Ekonometri    Arş. Gör.   Havva GÜLTEKİN havvagultekin@trakya.edu.tr 
İktisat   Arş. Gör.   Fahriye Füsun TUNCER   MÜHÜRDAROĞLU fusuntuncer@gmail.com
İlahiyat Fakültesi Fakülte Koord. Dr. Öğr. Üyesi    Nurullah KOLDAŞ nkoltas@hotmail.com
Mimarlık Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.   Mehmet Serkan KIRGIZ mserkankirgiz@trakya.edu.tr
Mimarlık   Öğr. Gör.   Seçkin PUYAN seckinpuyan@gmail.com
Peyzaj Mimarlığı   Dr. Öğr. Üyesi    Rukiye Duygu ÇAY rduygucay@trakya.edu.tr 
Mühendislik Fakültesi Fakülte Koord. Prof. Dr.  Taner TİMARCI tanert@trakya.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği   Doç. Dr.   Tolga SAKALLI tolga@trakya.edu.tr
Elektrik – Elektronik Mühendisliği  Dr. Öğr. Gör  Korhan CENGİZ korhancengiz@trakya.edu.tr 
Gıda Mühendisliği    Prof. Dr.   Hacı Ali GÜLEÇ hacialigulec@trakya.edu.tr
Makine Mühendisliği    Dr. Öğr. Üyesi   Önder AYER onderayer@trakya.edu.tr 
Genetik ve Biyomühendislik    Dr. Öğr. Üyesi    Gökhan KAÇAR gokhankacar@trakya.edu.tr 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Koord. Doç. Dr.  Emre ATILGAN emreatilgan@trakya.edu.tr
Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi   Seher ÜNVER seherunver@trakya.edu.tr
Beslenme ve Diyetetik Öğrt. Gör.  Leyla TEVFİKOĞLU PEHLİVAN leylatevfikoglu@hotmail.com
Ergoterapi Dr. Öğr. Üyesi Sinem SALAR sinemsalar@trakya.edu.tr
Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan BULUT erdoganbulut@trakya.edu.tr
Sağlık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi   Aysu ZEKİOĞLU aysukurtuldu@trakya.edu.tr
Fizyoterapi ve Rehabiitasyon Dr. Öğr. Üyesi   Gülnur ÖZTÜRK gulnurozturk@hotmail.com
Tıp Fakültesi Fakülte Koord. Prof.Dr.  Hakkı Mete ÇEK metecek@gmail.com 
  Doç. Dr.  Tülin Deniz YALTA tdeyalya@gmail.com 
Temel Tıp Bilimleri  Dr. Öğr. Üyesi    Cüneyt BOZER cuneytbozer@trakya.edu.tr 
Dahili Tıp Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi    Önder SEZER ondersezerdr@gmail.com 
Cerrahi Tıp Bilimleri  Doç. Dr.   Mert ÇİFTDEMİR dr.mert@gmail.com 
Uygulamalı Bil. Fakültesi Fakütle Koordinatörü Dr. Öğr. Üye  Elif Ülker DEMİREL  elifulker@trakya.edu.tr
Turizm İşl. ve Otelcilik Dr. Öğr. Üye  Elif Ülker DEMİREL  elifulker@trakya.edu.tr
Bankacılık  Öğr. Gör.  Pınar ÇETİN  pinarcetin@trakya.edu.tr
Yönetim Bil. Sistemleri Dr. Öğr. Üye  Berk KÜÇÜKALTAN  berkkucukaltan@trakya.edu.trResim
Bu içerik 24.11.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 4972 kez okundu.