Fakülteler
 Birim    Unvan  Adı Soyadı  E-Posta
 Eczacılık Fakültesi  Fakülte Koord.  Dr. Öğr. Üyesi  Uğur KARAGÖZ ugurkaragoz@trakya.edu.tr 
 Diş Hekimliği Fakültesi  Fakülte Koord. Doç. Dr.   Bülent İNANÇ bulendinanc@trakya.edu.tr
 Edebiyat Fakültesi  Fakülte Koord. Doç. Dr.  Aslı ARABOĞLU asliaraboglu@trakya.edu.tr 
 Türk Dili ve Edebiyatı   Prof. Dr.
 Ali İhsan ÖBEK  aihsanobek@trakya.edu.tr 
 Arş. Gör. Dr.  Halil KARABULUT  halilkarabulut@trakya.edu.tr
 Arş. Gör. Dr.  Seda ÇETİN sedacetin@trakya.edu.tr
Arş. Gör. Dr.  Armağan ALTAY  armaganaltay@trakya.edu.tr
Arş. Gör.   Özgür OKMAK  ozgurokmak@trakya.edu.tr
 Tarih   Arş. Gör. Dr.  Asım KORKMAZ asimkorkmaz@trakya.edu.tr
Doç. Dr.   Bülent YILDIRIM nurtencetin@trakya.edu.tr 
 Arkeoloji   Arş. Gör.  Mert Uğur KARA mertugurkara@trakya.edu.tr
Doç. Dr.   İlkan HASDAĞLI ilkanhasdagli@trakya.edu.tr 
 Sanat Tarihi   Dr. Öğr. Üyesi
 Sertan ATASOY sertanatasoy@trakya.edu.tr
Arş. Gör.   Tolga DEĞERLİER eylemgurkan@trakya.edu.tr
 (BG) Mütercim-Tercümanlık Arş. Gör.   Serkan CÖMERTEL serkancomertel@trakya.edu.tr
 (EN) Mütercim-Tercümanlık Arş. Gör. Dr.  Fatoş Işıl BRITTEN fisilcihan@trakya.edu.tr
Arş. Gör.  Zeynep DUYMAZ zeynepduymaz@trakya.edu.tr
 (DE) Mütercim-Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi  Aykut HALDAN aykuthaldan@trakya.edu.tr
 Balkan Dilleri ve Edebiyatları   Doç. Dr.  Yasemin GÜRSOY yasemingursoy@trakya.edu.tr
 Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi    Alperen KARAPINAR alperenkarapinar@trakya.edu.tr
 Egitim Fakültesi  Fakülte Koord. Prof. Dr.  Mukadder Seyhan YÜCEL mukadderyucel@hotmail.com 
 Bilgisayar Ve Öğretim Tek. Eğ. Bölümü Doç. Dr.   Fatma AKGÜN fatmaa@trakya.edu.tr
 Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr.   Zeynep AKKUŞ ÇUTUK zeynepacutuk@trakya.edu.tr
 Güzel Sanatlar Eğıtımı Bölümü Prof. Dr.   Aylin GÜRBÜZ aylingurbuz22@hotmail.com
 Matematik Ve Fen Bil. Eğit. Bölümü Dr. Öğr. Üyesi    Hasan ÖZYILDIRIM hozyildirim@trakya.edu.tr 
 Özel Eğıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi   Aynur GICI VATANSEVER aynurgici@gmail.com
 Temel Eğitim Bölümü Prof. Dr.  Yeşim FAZLIOĞLU yfazlioglu@trakya.edu.tr
 Türkçe Ve Sosyal Bil. Eğit. Bölümü Dr. Öğr. Üyesi   Emel SİLAHSIZOĞLU CHASAN emelsilahsizoglu@hotmail.com 
 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Prof. Dr.  Mukadder Seyhan YÜCEL mukadderyucel@hotmail.com 
 Almanca Öğretmenliği Prof. Dr.  Mukadder Seyhan YÜCEL mukadderyucel@hotmail.com 
 Fen Bilgisi Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi    Hasan ÖZYILDIRIM hozyildirim@trakya.edu.tr 
 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi   Dilek GİRİT YILDIZ dilekgirit@trakya.edu.tr
 İngilizce Öğretmenliği Öğr. Gör.   Şaziye ALKAYALAR alkayalar@hotmail.com
 Müzik Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi   Gül SAKARYA trgulsakarya@gmail.com
 Okul Öncesi Öğretmenliği Doç. Dr.   Zülfiye Gül ERCAN zgercan@yahoo.com
 Özel Eğitim Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi   Aynur GICI VATANSEVER aynurgici@gmail.com
 Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Doç. Dr.   Zeynep AKKUŞ ÇUTUK zeynepacutuk@trakya.edu.tr
 Resim-İş Öğretmenliği Prof. Dr.   Aylin GÜRBÜZ aylingurbuz22@hotmail.com
 Sınıf Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi    Serbülent PAKSUZ serpaksuz@trakya.edu.tr 
 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doç. Dr.    Musa ULUDAĞ muludag@hotmail.com 
 Türkçe Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi   Emel SİLAHSIZOĞLU CHASAN emelsilahsizoglu@trakya.edu.tr 
 Fen Fakültesi  Fakülte Koord. Prof. Dr.   Özlem ÇETİN ERDOĞAN cetinozlem@hotmail.com 
 Biyoloji   Prof. Dr.   Özlem ÇETİN ERDOĞAN cetinozlem@hotmail.com 
 Fizik   Doç. Dr.  Sedat ŞENGÜL sedatsengul@trakya.edu.tr
 Matematik   Doç. Dr.   Yasemin ÇENGELLENMİŞ ycengel@trakya.edu.tr 
 Kimya   Doç. Dr.   H.R. Ferhat KARABULUT fkarabulut@trakya.edu.tr 
 Güzel Sanatlar Fakültesi  Fakülte Koord. Doç. 
 Semih ODUNCU  semihoduncu@trakya.edu.tr
 Resim   Doç. Dr.   Deniz GÖKDUMAN  degokduman@gmail.com 
 Heykel   Doç.
 Ercan YILMAZ  e.yilmaz@trakya.edu.tr
 Grafik   Arş. Gör.  Berk Mehmet ÖZEL  bmehmetozel@trakya.edu.tr
 İletişim Sanatları Arş. Gör.  Meriç Batuhan ÇİL  batuhancil@trakya.edu.tr
 İktisadi ve İdari Bilimler Fak.  Fakülte Koord. Dr. Öğr. Üyesi   Selcen ALTINBAŞ UMUT selcenaltinbas@trakya.edu.tr 
 İşletme   Dr. Öğr. Üyesi
 Özgür TAŞDEMİR ozgurtasdemir@trakya.edu.tr 
 Kamu Yönetimi   Arş. Gör.   Mehmet DURGUT mehmetdurgut@trakya.edu.tr
 Çalışma Ekonomisi ve End. İlş. Doç. Dr.  Yeliz YEŞİL yelizyesil@trakya.edu.tr
 Uluslararası İlişkiler    Dr. Öğr. Üyesi    Selcen ALTINBAŞ UMUT selcenaltinbas@trakya.edu.tr 
 Maliye   Dr. Öğr. Üyesi    Fatih ÇAVDAR fatihcavdar@trakya.edu.tr 
 Ekonometri    Arş. Gör.   Havva GÜLTEKİN havvagultekin@trakya.edu.tr 
 İktisat   Dr. Öğr. Üyesi   Levent ÖZKAN leventozkan@gmail.com
 İlahiyat Fakültesi  Fakülte Koord. Dr. Öğr. Üyesi    Nurullah KOLDAŞ nkoltas@hotmail.com
 Mimarlık Fakültesi  Fakülte Koord. Doç. Dr.   Rukiye Duygu ÇAY rduygucay@trakya.edu.tr 
 Mimarlık   Öğr. Gör.   Seçkin PUYAN seckinpuyan@gmail.com
 İç Mimarlık  Dr. Öğr. Üyesi Aslı AKYILDIZ  asliakyildizhatirnaz@trakya.edu.tr
 Peyzaj Mimarlığı   Dr. Öğr. Üyesi   Emel BAYLAN  emelbaylan@trakya.edu.tr
 Mühendislik Fakültesi  Fakülte Koordinatörü  Prof. Dr.  Sami BULUT  samibulut@trakya.edu.tr
 Bilgisayar Mühendisliği   Prof. Dr.   Tolga SAKALLI tolga@trakya.edu.tr
 Elektrik – Elektronik Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi  Işık İlber SIRMATEL iilbersirmatel@trakya.edu.tr 
 Gıda Mühendisliği    Dr. Öğr. Üyesi  Kadir ÇINAR  kadircinar@trakya.edu.tr
 Makine Mühendisliği    Doç. Dr.   Önder AYER onderayer@trakya.edu.tr 
 Genetik ve Biyomühendislik    Doç. Dr.   Gökhan KAÇAR gokhankacar@trakya.edu.tr 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi  Fakülte Koord. Doç. Dr. Özgül EROL ozgulerol@trakya.edu.tr
 Hemşirelik Doç. Dr.   Seher ÜNVER  seherunver@trakya.edu.tr
 Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi Merve PEHLİVAN  mervepehlivan@trakya.edu.tr
 Odyoloji Doç. Dr. Erdoğan BULUT  erdoganbulut@trakya.edu.tr
 Sağlık Yönetimi Doç.Dr.   Aysu ZEKİOĞLU  aysukurtuldu@trakya.edu.tr
 Fizyoterapi ve Rehabiitasyon Dr. Öğr. Üyesi   Gülnur ÖZTÜRK  gulnurozturk@trakya.edu.tr
 Tıp Fakültesi  Fakülte Koord. Prof. Dr.  Tülin Deniz YALTA  tdeyalta@gmail.com 
 Koord. Yrd. Prof. Dr.   Serdar ÖZTORA  droztora@yahoo.com
 Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi  Yüksekokul Koord  Doç. Dr.  Şengül DEMİRAL  senguldemiral@trakya.edu.tr
 Antrenörlük Eğitimi  Doç. Dr.  Şengül DEMİRAL  senguldemiral@trakya.edu.tr
 Rekreasyon    Öğr. Gör   Emine Asena UZUN  easenacoruh@trakya.edu.tr 
 Beden Eğitimi ve Spor Öğr   Doç. Dr.  Fuat ERDUĞAN  fuaterdugan@trakya.edu.tr
 Spor Yöneticiliği    Öğr. Gör. Nadir GÜNAYDIN  nadirgunaydin@trakya.edu.tr
 Uygulamalı Bil. Fakültesi  Fakütle Koordinatörü Doç. Dr. Gülsel ÇİFTÇİ  gulselciftci@trakya.edu.tr
 Turizm İşl. ve Otelcilik Doç. Dr. Gülsel ÇİFTÇİ  gulselciftci@trakya.edu.tr
 Finans ve Bankacılık  Öğr. Gör.  Pınar ÇETİN  pinarcetin@trakya.edu.tr
 Yönetim Bil. Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi  Erdem DEMİRÖZ  erdemdemiroz@trakya.edu.tr
Resim
Bu içerik 24.11.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 15465 kez okundu.