Genel Bilgi - SMTErasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamında faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlarERASMUS+ Staj Hareketliliğine Kimler Başvurabilir?

  • Trakya Üniversitesi’nin örgün öğretim programlarından birinde (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) kayıtlı öğrenci olmak.
  • En az bir dönemi tamamlamış olmak. (Hazırlık sınıfları dahil değildir)
  • Ön Lisans ve lisans öğrencileri için en az:     2,20 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az: 2,50  Genel Not Ortalamasına sahip olmak.

ERASMUS+ Staj Hareketliliği Başvuru Tarihleri?

Öğrenci Hareketliliği için her yıl bir kez Şubat ayında ilana çıkılır ve başvuru tarihleri ilgili yıla ait duyuruda açıklanır. Ocak ayından itibaren Erasmus web sayfasında yayınlanan duyuruları takip ediniz.

ERASMUS+ Staj Hareketliliği Başvuru Süreci:

ERASMUS+ Staj Hareketliliği başvuruları otomasyon sistemi üzerinden alınmaktadır. Başvuru esnasında Staj Kabul Belgesi ibraz etmek zorunlu değildir fakat Sisteme geçerli bir Staj Kabul Belgesi yükleyen adayların Genel Başarı Puanına, 10 puan eklenir. 

*Belge görüntülemede sorun yaşamanız durumunda, firefox tarayıcısını kullanın.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Öğrencinin Genel Not Ortalaması ve Yabancı Dil Sınavından almış olduğu notun ortalaması Genel Başarı Planı’nı oluşturur.

                           (GNO*0,5) + (Yab. Dil. Puanı*0,5) = Genel Başarı Puanı

Yabancı Dil Sınavı

Hareketliliğe katılacak öğrencileri belirlemeye yönelik her yıl B1 – B2 düzeyinde İngilizce ve Almanca dillerinde Yabancı Dil sınavı yapılmaktadır.  Sınav yeri ve saati ilgili yıla ait ilanda açıklanmaktadır. Sınava katılım zorunludur ancak ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birine girmiş olanlar Trakya Üniversitesinin yapmış olduğu sınava katılmayıp aldıkları puanları kullanabilirler. Alınan puan birebir kabul edilir.

 

Hareketliliğe Dair Önemli Bilgiler

  • Erasmus+ Öğrenci hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak faaliyetten yararlanması mümkündür ancak asgari Genel Not Ortalamasını ve yükseköğretim kurumunun belirlediği yabancı dil barajını geçmek durumundadır.
  • Hareketlilik için hak kazanan öğrencilere iki ay hibe ödemesi yapılır. İki aydan uzun sürecek staj faaliyetlerinde ilk iki ay hibeli diğer aylar/günler hibesiz olacaktır.
  • İsteyen öğrenci hibe hakkından feragat edebilir.
  • Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+ başvurusuna engel değildir.
  • Daha önce Erasmus kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
  • Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılır.
  • Başvuru esnasında yanlış bilgi verildiği tespit edilen ve bu yanlışlığın herhangi bir aday için hak kaybına yol açtığı durumlarda söz konusu katılımcının faaliyeti iptal edilir yerine yedek aday seçilir.

 

Resim
Bu içerik 06.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 28956 kez okundu.