Giden Öğretim Elemanı Hibeler


HİBELER;
 • Günlük hibe ve Ulaşım gideri olarak belirlenen hibe 2 taksit ödenir. Hareketlilik öncesi personele hak edilen hibenin %70 i oranında ön ödeme yapılır. Hareketlilik sonrası gerekli dokümanlar ofise teslim edildikten ve nihai rapor tamamlandıktan sonra kalan % 30 ödeme yapılır.
 • Personel hareketliliğinden faydalanacak katılımcılara verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
 • Seyahat günleri için ayrıca hibe ödenmez.
 • Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. 

Günlük Hibeler

Resim

Ulaşım Desteği:
 • Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat desteği “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak belirlenir. 
 • Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden (Edirne), faaliyetin gerçekleştirileceği şehre kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilecek ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat desteği hesaplanacaktır. Seyahat desteği gidiş ve dönüş toplan tutardır. 
 
Resim
 
 
ÖRNEK HİBE HESAPLAMA;                         

 • Hareketlilik tarihleri        : 24 Nisan 20** – 26 Nisan 20**  (Seyahat Hariç 3 gün)
 • Gideceği Ülke                : Letonya, Riga (1706,80 km.)
 • Seyahat destek             : 275 Euro
 • Günlük Hibe                  : 119 Euro
 • (3 x 119 ) + 275 Euro = Toplam 632 Euro,  (Örnek 3 günlük maddi destek üzerinden hesaplanmıştır.)


Resim
Bu içerik 02.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7939 kez okundu.