Öğrenci Hibeler

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
 

2021 yılı ve sonrası projelerimiz için geçerli hibeler:

Resim


Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Katılımcıların hibeleri 2 aşamada ödenir.

  • Birinci aşama: Öğrenciye gitmeden önce hibesinin %70 i oranında ön ödeme yapılır. Öğrencinin hibeyi alabilesi için mutlaka Erasmus Birimi’ne gerekli belgeleri getirmiş ve sözleşmeyi imzalamış ve Çevrimiçi Dil Sınavına girmiş olmalıdır.  Hibe vize alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra ödenir.
  • İkinci aşama: Öğrenci gerekli belgeleri Erasmus Ofisine teslim ettikten ve 2. Defa Çevrimiçi Dil Sınavına girdikten sonra kalan ödeme gerçekleştirilir.

Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre dikkate alınarak hibe miktarı tekrar hesaplanacaktır.

Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen, üniversitesi tarafından belirlenen tarihe kadar (örneğin: en geç 30 Temmuz 201*) dönüş belgelerini üniversitesinin Erasmus ofisine teslim etmeyen ve/veya çevrimiçi AB anketini doldurmayan öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılabilir.

Resim

 
Bu içerik 02.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 30602 kez okundu.