Staja Gittikten Sonra Yapılacak İşlemlerÇeşitli sebeplerle staj içeriğinde değişiklik olması durumunda öğrencilerimiz bunu Learning Agreement for Traineeship belgesinin Changes bölümünde belirtmelidir. Daha önceden hazrılanmış olan içerikte değişim olmayan öğrencilerin bu belgelyi doldurmaları gerekmez.

Staj içeriği değişim süreci aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmelidir.
  1. Yapılması düşünülen içerik değişiklikliği "Staj değişiklik belgesi'ne (Changes page of Learning Agreement) yazar.
  2. Önce kendisi daha sonra staj yaptığı kurumdai kendisinden sorumlu personele imzalattıktan sonra T.Ü. Erasmus bölüm koordinatörüne mail ile gönderir.
  3. T.Ü. Erasmus bölüm koordinatörü kendisine gelen belgedeki içerik değişikliğini uygun görürse imzadıktan sonra Erasmus Ofisine e-posta yada kurum içi posta ile gönderir.
  4. Erasmus Ofisi kendisine gelen belgeyi karşı kuruma gönderir ve öğrencinin hareketliliği bittikten sonra bölümüne göndermek üzere dosyalar.  


Resim
Bu içerik 02.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6342 kez okundu.