2020 DUSK

 

2020

Erasmus+ KA108 Staj Hareketliliği Projesi

Doğu Marmara Üniversiteler Sanayi Konsorsiyumu-DUSK-

( Staj Alanı: Mühendislik )

 

 

 

Doğu Marmara Üniversiteler Sanayi Konsorsiyumu KA108 projesi sadece Mühendislik Fakültesi öğrencilerine açık bir staj hareketliliği projesi olup genel kural ve kaideler açısından KA103 Staj projesi ile aynıdır. KA103 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği hakkında bilgi için lütfen Erasmus web sayfamızı inceleyiniz.

 

KA108 projemize dâhil olan bölümler:

Lisans Mühendislik Bölümleri

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
 • Gıda Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü

 Lisansüstü Mühendislik Bölümleri

 • Makine Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Genetik ve Biyomühendislik

 

KİMLER BAŞVURABİLİR:

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan yukarıda listelenen bölümlerin (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.

 • •          Ön Lisans ve Lisans programları için            : 2.20 / 4.00
 • •          Lisansüstü programlar için                          : 2.50 / 4.00


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ve BAŞVURU YERİ

Başvurular şahsen aşağıdaki belgeler ile birlikte Erasmus Ofisine yapılmalıdır.

 • Başvuru Formu 
 • Güncel Tarihli Transkript (Islak imzalı)
 • Kabul belgesi (Staj yapmayı planladığınız kurumdan, sizi staj için kabul ettiklerine dair belge)

*Kabul Belgesi olmayan aday başvuruda bulunamaz.Resim


 

KONTENJAN ve STAJ SÜRESİ

 • Toplam Kontenjan     : 10
 • Staj Süresi                  : 2 ay

*Hibe almadan staj sürenizi uzatabilirsiniz.

 

DEĞERLENDİRME ve SEÇİM ÖLÇÜTLERİ:

 • Akademik Başarı Düzeyi  =  (Genel Not Ortalaması x 0,5) + ( Yabancı Dil Puanı x 0,5)

Akademik Başarı Düzeyine/Genel Başarı Puanına Etki Eden Özel Durumlar

Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir. Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

 

Şehit ve gazi çocuklarına

+15

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-  10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-  10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-  10

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır, Bilgi verilmemesi halinde Erasmus Ofisi herhangi bir başvurudan puanı azaltır. )

-  10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-  5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-  5

 

 YABANCI DİL SINAVI:

 • Sınav 6 Mart 2020, Saat: 14:30'da Yabancı Diller Yüksekokulunda (Ayşekadın Yerleşkesi) yapılacaktır.
 • - Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Adayların, gitmek istedikleri kurumun eğitim dilinde sınava girmesi zorunludur.
 • - Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.
 • - Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından, son 2 yıl içinde alınan puanlar kabul edilecektir. Sınav yazılı olacaktır. Sözlü mülakat yapılmayacaktır.
 • - Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 65’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)

NOT: Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda sonraki dönemler için yapılacak başvurulardan “-5 puan” düşürülür.


Bu içerik 27.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 440 kez okundu.