2021 - Staj Hareketliliği ( Proje Yılı : 2020 )2021 yılı Erasmus Staj Hareketliliği başvurusu yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okumalarını rica ederiz!

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan eğitim kademelerinin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.

Ön Lisans ve Lisans 2,20 / 4,00
Lisansüstü Programlar 2,50 / 4,00

BAŞVURU TARİHLERİ?

2 Nisan 2021 – 18 Nisan 2021


BAŞVURULAR NASIL/NEREYE YAPILACAK?
Erasmus Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır. 

*Staj Kabul belgesi olmayan aday başvuruda bulunamaz. Ancak staj yapılacak işletme/kurum/üniversite öğrenciyi kesin olarak kabul edeceğini mail ile bildirdiği durumlarda, kabul belgesi şartı aranmaz. Bu bildirim ilgili kurumun resmi e-posta hesabından yapılmalıdır. (Başvuru yaparken mail çıktısını sisteme yükleyiniz)


OTOMASYON SİSTEMİNE KAYIT :               Otomasyon Sistemi  BAŞVURU KILAVUZU tıklayınız.)
Başvuru yapmak isteyen adayların Otomasyon Sistemine kayıt olması ve güncel tarihli transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme kayıt olurken dikkat edilmesi gereken hususlar;
 • - Otomasyon sisteme yalnızca ..............@trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizle kayıt olabilirsiniz.
 • - Erasmus Ofisi tarafından yapılacak tüm bildirimler ....@trakya.edu.tr uzantılı mail adresinize yapılacaktır.
 • - Kaydınızı oluştururken mail adresinde hata olmadığından emin olunuz!
 • - @trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizi öğrenmek için tıklayınız.
 • - Mail hesabınıza, üniversitemizin ana sayfasında sol üstte yer alan "Kullanıcı Girişi" sekmesinden ulaşabilirsiniz. Mail hesabınıza giriş yapmak için lütfen tıklayınız.

 
ÖNEMLİ NOT: - Yabancı Dil Sınavı Mic. Teams uygulaması üzerinden yapılacaktır. Başvuru bilgilerinizi girerken .......................@ogr.trakya.edu.tr uzantılı Microsoft Teams hesabınızı doğru yazdığınızdan emin olunuz. Herhangi bir yanlışlıkta sınava giremeyeceğinizi unutmayınız.


Resim


KONTENJAN:

Toplam Kontenjan  30
 Staj Süresi  Asgari 2 ay

 
* Yeterli sayıda öğrencinin
başvuruda bulunmaması halinde, faaliyete hak kazanan öğrencilere daha uzun süreler için hibe verilebilir.


YABANCI DİL SINAVI:


- Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavdan asgari notu alan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

- Yazılı sınav 21 Nisan 2021, Saat: 14:00'de Microsoft Teams Uygulaması üzerinden uzaktan yapılacaktır.

- Sözlü sınav tarihi ve saati daha sonra ilgili adaylara duyurulacaktır.

- Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Adayların, gitmek istedikleri kurumun eğitim dilinde sınava girmesi zorunludur.

- Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.

- Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından, son 2 yıl içinde alınan puanlar kabul edilecektir. (Başvurunuzu yaptıktan sonra Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz)

- Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 70’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)

 • SORU TİPLERİ
 •  
 • 5 adet kelime
 • 5 adet dilbilgisi
 • 6 adet çeviri
 • 4 adet diyalog tamamlama
 • 2 adet okuma metni
 • 5 adet anlam bütünlüğünü sağlayan eksik cümleyi bulma
 • 5 adet anlam bütünlüğünü bozan cümleyi çıkarma
 • 5 adet aynı anlama gelen cümleyi bulma
 • 5 adet verilen durumda söylenebilecek cümleyi bulma


        *Trakya Üniversitesi sınav sorularının dağılımı, sayısı vb. konularda değişiklik yapma hakkkını saklı tutar


DEĞERLENDİRME ve SEÇİM ÖLÇÜTLERİ:

Genel Not Ortalaması %50
YDS Yazılı Sınav Sonucu %25
YDS Szölü Sınav Notı %25


Akademik Başarı Düzeyine/Genel Başarı Puanına Etki Eden Özel Durumlar

Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir. Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

Şehit ve gazi çocuklarına

   +15

Engelli öğrencilere (Engelli kartı beyan edilmelidir)

   +10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

   +10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

   -  10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

   -  10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

   -  10

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır, Bilgi verilmemesi halinde Erasmus Ofisi herhangi bir başvurudan puanı azaltır. )

   -  10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5
Bu içerik 30.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 2782 kez okundu.