2021 DUSK Mühendislik Konsorsiyum Projesi (Proje Yıllı : 2020)

2021

Erasmus+ KA108 Staj Hareketliliği Projesi

Doğu Marmara Üniversiteler Sanayi Konsorsiyumu-DUSK-

( Staj Alanı: Mühendislik, Proje Yılı:2020 )


  

 Doğu Marmara Üniversiteler Sanayi Konsorsiyumu KA108 projesi sadece Mühendislik Fakültesi öğrencilerine açık bir staj hareketliliği projesi olup genel kural ve kaideler açısından KA103 Staj projesi ile aynıdır. KA103 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği hakkında bilgi için lütfen Erasmus web sayfamızı inceleyiniz.

 

KA108 projemize dâhil olan bölümler:

Lisans Mühendislik Bölümleri

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
 • Gıda Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü

 Lisansüstü Mühendislik Bölümleri

 • Makine Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Genetik ve Biyomühendislik

 


KİMLER BAŞVURABİLİR:

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan yukarıda listelenen bölümlerin (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan adaylar.

 Ön Lisans ve Lisans  2.20 / 4.00
 Yüksek Lisans ve Doktora  2.50 / 4.00BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

 • -  Güncel Tarihli Transkript (Öğrenci Bilgi Sisteminden indirebilirsiniz)
 • -  Kabul belgesi (Staj yapmayı planladığınız kurumdan, sizi staj için kabul ettiklerine dair belge)

*Staj Kabul belgesi olmayan aday başvuruda bulunamaz. Ancak staj yapılacak işletme/kurum/üniversite öğrenciyi kesin olarak kabul edeceğini mail ile bildirdiği durumlarda, kabul belgesi şartı aranmaz. Bu bildirim ilgili kurumun resmi e-posta hesabından yapılmalıdır. (Başvuru yaparken mail çıktısını sisteme yükleyiniz.BAŞVURU NEREYE ve NASIL YAPILACAK ?

* Başvuru formuna, aşağıdaki bağlantıdan Microsoft Teams kullanıcı hesap bilgileriniz ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

Resim
DEĞERLENDİRME ve SEÇİM ÖLÇÜTLERİ:  

Genel Not Ortalaması %50
YDS Yazılı Sınav Notu %25
YDS Sözlü Sınav Notu %25

KONTENJAN ve STAJ SÜRESİ:
 
Toplam Kontenjan  10
 Staj Süresi  Asgari 2 ay


YABANCI DİL SINAVI:

- Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavdan asgari notu alan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
- Yazılı sınav 21 Nisan 2021, Saat: 14:00'de Microsoft Teams Uygulaması üzerinden uzaktan yapılacaktır.
- Sözlü sınav tarihi ve saati daha sonra ilgili adaylara duyurulacaktır.
- Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Adayların, gitmek istedikleri kurumun eğitim dilinde sınava girmesi zorunludur.
- Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.
- Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından, son 2 yıl içinde alınan puanlar kabul edilecektir. (Başvurunuzu yaptıktan sonra Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz)
- Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 70’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)
 
 • SORU TİPLERİ
 •  
 • 5 adet kelime
 • 5 adet dilbilgisi
 • 6 adet çeviri
 • 4 adet diyalog tamamlama
 • 2 adet okuma metni
 • 5 adet anlam bütünlüğünü sağlayan eksik cümleyi bulma
 • 5 adet anlam bütünlüğünü bozan cümleyi çıkarma
 • 5 adet aynı anlama gelen cümleyi bulma
 • 5 adet verilen durumda söylenebilecek cümleyi bulma

        *Trakya Üniversitesi sınav sorularının dağılımı, sayısı vb. konularda değişiklik yapma hakkkını saklı tutarAkademik Başarı Düzeyine/Genel Başarı Puanına Etki Eden Özel Durumlar;
 
Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir. Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

Şehit ve gazi çocuklarına

   +15

Engelli öğrencilere (Engelli kartı beyan edilmelidir)

   +10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

   +10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

   -  10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

   -  10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

   -  10

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır, Bilgi verilmemesi halinde Erasmus Ofisi herhangi bir başvurudan puanı azaltır. )

   -  10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5

 


Bu içerik 30.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 699 kez okundu.