2021_ TUB Staj _ (2020 Yılı Projesi) 
Erasmus+ KA108 Staj Hareketliliği Projesi (Proje Yılı 2020)
 
Trakya Üniversiteler Birliği Staj Konsorsiyumu Projesi
 
( Staj Alanı: Turizm )  
            

           


 Trakya Üniversiteler Birliği Staj Konsorsiyumu projesi sadece Turizm bölümü öğrencilerine açık bir staj hareketliliği projesi olup genel kural ve kaideler açısından KA103 Staj projesi ile aynıdır. KA103 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği hakkında bilgi için lütfen Erasmus web sayfamızı inceleyiniz.

2020 Yılı Projemize dâhil olan bölümler:
 • - Edirne Sosyal Bilimler MYO, (Turizm ve Otel İşletmeciliği )
 • - Edirne Uygulamalı Bilimler Fakültesi ( Turizm ve Otel İşletmeciliği )
 • - Keşan Meslek Yüksekokulu  ( Turizm ve Otel İşletmeciliği )
 • - Sosyal Bilimler Enstitüsü  (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD )


KİMLER BAŞVURABİLİR:
 
Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan yukarıda listelenen bölümlerin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.
Ön Lisans ve Lisans  2,20 / 4,00
Lisansüstü Programlar  2,50 / 4,00

NEREDE STAJ YAPACAĞIM:
 1. Kabul belgesi olmadan başvuru yapan ve hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin Varna şehrine 30 km mesafede bulunan ALBENA ‘da bulunan otellerde staj yapabilmeleri için görüşmeler devam etmektedir. 
 2. Adaylar kendi imkanları ile bulacakları kurumlarda da staj yapabilirler. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
 • - Güncel Tarihli Transkript (öğrenci otomasyon sisteminizden indirebilirsiniz )
 • - Kabul Belgesi *
* Proje kapsamında Bulgaristan'da staj yapmak isteyen öğrenciler için kabul belgesi gerekmez.


BAŞVURU NEREYE ve NASIL YAPILACAK ?


* Başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan, Microsoft Teams kullanıcı hesap bilgileriniz ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.


Resim


KONTENJAN ve STAJ SÜRESİ
 • Toplam Kontenjan     : 10
 • Staj Süresi                  : Asgari 2 ay

DEĞERLENDİRME ve SEÇİM ÖLÇÜTLERİ:
  
Genel Not Ortalaması %50
YDS Yazılı Sınav Notu %25
YDS Sözlü Sınav Notu %25


YABANCI DİL SINAVI:

- Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavdan asgari notu alan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
- Yazılı sınav 21 Nisan 2021, Saat: 14:00'de Microsoft Teams Uygulaması üzerinden uzaktan yapılacaktır.
- Sözlü sınav tarihi ve saati daha sonra ilgili adaylara duyurulacaktır.
- Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Adayların, gitmek istedikleri kurumun eğitim dilinde sınava girmesi zorunludur.
- Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.
- Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından, son 2 yıl içinde alınan puanlar kabul edilecektir. (Başvurunuzu yaptıktan sonra Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz)
- Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 50’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)
 
 • SORU TİPLERİ
 •  
 • 5 adet kelime
 • 5 adet dilbilgisi
 • 6 adet çeviri
 • 4 adet diyalog tamamlama
 • 2 adet okuma metni
 • 5 adet anlam bütünlüğünü sağlayan eksik cümleyi bulma
 • 5 adet anlam bütünlüğünü bozan cümleyi çıkarma
 • 5 adet aynı anlama gelen cümleyi bulma
 • 5 adet verilen durumda söylenebilecek cümleyi bulma

        *Trakya Üniversitesi sınav sorularının dağılımı, sayısı vb. konularda değişiklik yapma hakkkını saklı tutar

Akademik Başarı Düzeyine/Genel Başarı Puanına Etki Eden Özel Durumlar;
 
Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir. Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

Şehit ve gazi çocuklarına

   +15

Engelli öğrencilere (Engelli kartı beyan edilmelidir)

   +10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

   +10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

   -  10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

   -  10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

   -  10

 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır, Bilgi verilmemesi halinde Erasmus Ofisi herhangi bir başvurudan puanı azaltır. )

   -  10

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

   -  5

 Bu içerik 30.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 309 kez okundu.