2018 KA108 Staj Hareketliliği, MATUK PROJESİ


               Erasmus+ KA108 Staj Hareketliliği Projesi

               Marmara Turizm Konsorsiyumu  -MATUK-

                            ( Staj Alanı: Turizm )

 

Marmara Turizm Konsorsiyumu KA108 projesi sadece Turizm bölümü öğrencilerine açık bir staj hareketliliği projesi olup genel kural ve kaideler açısından KA103 Staj projesi ile aynıdır. KA103 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği hakkında bilgi için lütfen Erasmus web sayfamızı inceleyiniz.

 

BAŞVURU TARİHLERİ                                       : 24 Nisan  – 9 Mayıs 2018

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK                  : Erasmus Ofisi, Balkan Yerleşkesi

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELEGELER

KA108 PROJEMİZE DÂHİL OLAN BÖLÜMLER:

 • Edirne Sosyal Bilimler MYO  ( Turizm ve Otel İşletmeciliği Böl.)
 • Edirne Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ( Turizm ve Otel İşletmeciliği Böl.)
 • Keşan Meslek Yüksekokulu  ( Turizm ve Otel İşletmeciliği Bl.)
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü   ( Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD )
 
KİMLER BAŞVURABİLİR:

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan yukarıda listelenen bölümlerin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.

 • Ön Lisans ve Lisans programları için            : 2.20 / 4.00
 • Lisansüstü programlar için                            : 2.50 / 4.00

ÖNEMLİ NOT           : Katılımcı mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi gerekmektedir.

KONTENJAN ve STAJ SÜRESİ

 • Toplam Kontenjan     : 9
 • Staj Süresi                  : 85 gün

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Başarı Sıralaması =  (Genel Not Ortalaması x 0,5) + ( Yabancı Dil Puanı x 0,5)

YABANCI DİL SINAVI:

Başvurular tamamlandıktan sonra yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınavı tarihi ve yeri 1 – 9 Mayıs tarihleri arasında web sayfamızda açıklanacaktır.

 • Öğrenci Kimliği ve Resmi Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) olmayan aday sınava alınmaz.
 • Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından alınan puanlar kabul edilecektir. 
 • Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 50’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)

NOT: Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda sonraki dönemler için yapılacak başvurulardan “-5 puan” düşürülür. 

GENEL BAŞARI PUANINIA ETKİ EDEN ÖZEL DURUMLAR

Resim

HİBELER
:

Staj Hareketliliği hibeleri için:

Bkz:   https://erasmus.trakya.edu.tr/pages/ogrenci-hibeler


*  85 günlük hareketlilikler hibelendirilecektir.
** İsteyen öğrenci maddi destekten feragat edebilir.

STAJ HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Erasmus web sayfası / Staj Hareketliliği / Genel Bilgi

Bkz,   https://erasmus.trakya.edu.tr/pages/genel-bilgi---smt

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ


Ek Dosyalar
Bu içerik 23.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1100 kez okundu.