2019 Erasmus Öğrenci Başvuruları (Öğrenim & Staj) Başlıyor.2019 Yılı Erasmus Öğrenci (Öğrenim & Staj) Hareketliliği Başvuruları başlamıştır. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okumalarını rica ederiz!
 Öğrenim Hareketliliği için başvuru yapmak isteyen adaların Otomasyon Sistemine kayıt olması gerekmektedir.


Sisteme kayıt olurken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 1. Otomasyon sisteme yalnızca ..............@trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizle kayıt olabilirsiniz. 
 2. Erasmus Ofisi tarafından yapılacak tüm bildirimler @trakya.edu.tr uzantılı mail adresinize yapılacaktır.
 3. Kaydınızı oluştururken mail adresinde hata olmadığından emin olunuz. 
 4. @trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizi bilmiyorsanız biriminiz öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.
 5. Otomasyon Sistemi kayıt rehberini okuyunuz.
NOT: Mail hesabınıza, üniversitemizin ana sayfasında sol üstte yer alan "Kullanıcı Girişi" sekmesinden ulaşabilirsiniz. Mail hesabınıza giriş yapmak için lütfen tıklayınız.

         OTOMASYON SİSTEMİ KAYIT REHBERİ

                                                    Resim


2019 ERASMUS ÖĞRENCi HAREKETLİLİĞİ İLANI BAŞVURU BİLGİLERİ


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan eğitim kademelerinin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.

 • - Ön Lisans ve Lisans programları için        : 2.20 / 4.00
 • - Lisansüstü programlar için                          : 2.50 / 4.00

 

BAŞVURU TARİHLERİ?

 • - 11 Şubat 2019 – 1 Mart 2019

 

BAŞVURULAR NASIL/NEREYE YAPILACAK?

 • - Başvuralar aşağıda yazılı belgeler ile Erasmus Ofisine şahsen yapılacaktır. Başvuru formlarında imzası bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmez.

 

 • Öğrenim Hareketliliği Başvuruları İçin; (2019-2020 AY)
 1. Güncel tarihli transkript (ıslak imzalı)            
 2. Erasmus web sayfasında bulunan OTOMASYON SİSTEMİ ‘ne kayıt olarak oluşturacakları başvuru formu. (Başvuru form oluşturulduktan sonra çıktısı alınıp imzalanmalı ve  Erasmus Ofisine teslim edilmelidir.Islak imzalı başvuru formunu ofise teslim etmeyen adayların başvurusu kabul edilmez.)

    
 -->  Üniversitemizin kurumlararası ikili anlaşmalar listesine ulaşmak için tıklayınız.


ÖNEMLİ NOT:

 1. Öğrenci Başvuru otomasyon sistemi üzerinden elde edeceği başvuru formunda gitmek istediği üniversite tercihlerini belirtecektir. Sonuç listeleri açıklandıktan sonra başvuranların tercihlerinde  mücbir sebep olmadan değişim yapılmayacağı için gidilecek Üniversitenin akademik takvim, dersler, eğitim dili, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmeli ve tercihler bu doğrultuda yapmalıdır.
 2. Otomasyon Sisteminde kaydı bulunmayan katılımcıların ve kaydı olup ta başvuru belgesini çıktısını alıp imzaladıktan sonra Erasmus Ofisine teslim etmeyen adayların başvuruları dikkate alınmaz. Otomasyon Sistemi 1 Mart 2019 saat 15.00 de kapanacaktır.

 • Staj hareketliliği başvuruları için; (2018-2019 AY ve sonrası)
 1. Güncel tarihli transkript (ıslak imzalı)
 2. Kabul Belgesi (Staj yapılması planlanan yerden sizi stajyer olarak kabul ettiklerine dair belge)
 3. Erasmus web sayfasında OTOMASYON SİSTEMİ’ nde yer alan Staj Hareketliliği başvuru formu,

       NOT: Staj Hareketliliğine başvuran adayların otomasyon sistemine kayıt olmalarına gerek yoktur. Sadece başvuru formunu doldurmalıdırlar.

        **       Uygun staj yeri nerelerdir? 

 

YABANCI DİL SINAVI:

 • - Sınav Tarihi : 08 Mart 2019 Cuma
 • - Sınav Saati : 14:30
 • - Sınav Yeri : Yabancı Diller Yüksekokulu (Ayşekadın Yerleşkesi)
 • - Sınav Süresi: 75 Dakika
 • - Sınav Dil Düzeyi : B1
 • - Soru Sayısı : 50 (Her soru 2 puan değerinde olacaktır)

 

- Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Adayların, gitmek istedikleri kurumun eğitim dilinde sınava girmesi zorunludur.
- Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.
- ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından, son 2 yıl içinde alınan puanlar kabul edilecektir.
- Sınav yazılı olacaktır. Sözlü mülakat yapılmayacaktır.
- Önceki yıllarda üniversitemizin yapmış olduğu Erasmus yabancı dil sınavına katılan adayların puanları geçerli değildir. 
- Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 65dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)


NOT: Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda sonraki dönemler için yapılacak başvurulardan “-5 puan” düşürülür.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:
Başarı Sıralaması =  (Genel Not Ortalaması x 0,5) + ( Yabancı Dil Puanı x 0,5)
Her aday kendi fakültesi/bölümü içerisinde değerlendirilir. 

 

HİBELER:
Öğrenim ve Staj Hareketliliği hibeleri için:
Bkz:   https://erasmus.trakya.edu.tr/pages/ogrenci-hibeler
** İsteyen öğrenci maddi destekten feragat edebilir.

 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve BAŞVURU İLANI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ
Erasmus web sayfası / Öğrenim Hareketliliği / Genel Bilgi,
Bkz.   https://erasmus.trakya.edu.tr/pages/genel-bilgi---sms

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ ve BAŞVURU İLANI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ
Erasmus web sayfası / Staj Hareketliliği / Genel Bilgi
Bkz,   https://erasmus.trakya.edu.tr/pages/genel-bilgi---smt

 

GENEL BAŞARI PUANINA ETKİ EDEN ÖZEL DURUMLAR

Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir.
Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.
Resim


KONTENJANLAR:

 • - Öğrenim Hareketliliği için:  93
 • - Staj Hareketliliği için: 20

Resim

 • - Kontenjanlar belirlenirken, önceki yıllarda yapılan hareketlilik sayısı, bölüm anlaşma sayısı, geçmiş yıllardaki projelere başvuran öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmuştur.
 • - Ulusal Ajans tarafından yürütmekte olduğumuz Erasmus projemiz kapsamında üniversitemize tahsis edilen hibe tutarı beklenenden az olması durumunda kontenjan sayısının düşürülmesi, asgari ve azami hibe tutarı belirleme yükseköğretim kurumunun takdirindedir!
 • - Yabancı dil barajının geçilemediği veya yeterli başvuru bulunmayan bölüm kontenjanları önce kendi fakültesi içerisinde, daha sonra diğer fakültelerde değerlendirilir.


Resim
 
Bu içerik 20.01.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 8385 kez okundu.