2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Başvuruları9 MART 2018 tarihi itibari ile Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuruları sona ermiştir.


* BAŞVURU KILAVUZU için tıklayınız.

Sisteme ..............@trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizle kayıt olabilirsiniz. Erasmus Ofisi tarafından yapılacak tüm bildirimler @trakya.edu.tr uzantılı mail adresinize yapılacaktır. Kaydınızı oluştururken mail adresinde hata olmadığından emin olunuz. @trakya.edu.tr uzantılı mail adresinizi bilmiyorsanız biriminiz öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.


Resim              


NOT: 
......@trakya.edu.tr uzantılı mail adresinize girmek için tıklayınız.

Daha önceki yıllarda farklı bir e-posta hesabı ile sisteme kayıt olan adayların, Erasmus Ofisine bilgi vererek önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.Güncel ikili Anlaşmalar Listesi (26 Şubat 2018)


KİMLER BAŞVURABİLİR?
Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan eğitim kademelerinin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) herhangi birinde, tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen asgari genel not ortalamasını sağlayan tüm adaylar.

Erasmus ikili anlaşması bulunmayan bölümlerin öğrencileri öğrenim hareketliliğinden yararlanamaz. Bu öğrenciler staj hareketliliği için başvuruda bulunabilir.
 • Ön Lisans ve Lisans programları için        : 2.20 / 4.00
 • Lisansüstü programlar için                      : 2.50 / 4.00

ÖNEMLİ 
NOT: Aday hem öğrenim hem de staj hareketliliği için başvuruda bulunabilir! Daha önce herhangi bir faaliyetten yararlanmayan ve aynı anda her iki hareketlilik için de başvuruda bulunan adayın, faaliyetlerden harhangi birisi için hesaplanan  toplam puanından 10 puan düşürülür. “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette (öğrenim & staj) uygulanacağı adayın tercihine bırakılır. Aday -10 puan azaltmanın hangi faaliyet türüne uygulanmasını istiyorsa, 
başvuru esnasında Erasmus Ofisine bildirmelidirBAŞVURU TARİHLERİ?
15 Şubat 2018 – 9 Mart 2018 , 17:00


BAŞVURULAR NASIL/NEREYE YAPILACAK?
Başvuralar aşağıda yazılı belgeler ile Erasmus Ofisine şahsen yapılacaktır (İlçe birimlerde öğrenim gören adaylar posta ile gönderim yapabilirler. Ulaşmayan postalardan ofisimiz sorumlu değildir, Başvuru tarihinden sonra gelen posta kabul edilmez). Başvuru formlarında imzası bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmez.

Öğrenim Hareketliliği İçin
; (2018-2019 AY)
 1. Güncel tarihli transkript (ıslak imzalı)            
 2. Erasmus web sayfasında bulunan OTOMASYON SİSTEMİ ‘ne kayıt olarak oluşturacakları başvuru formu.
ÖNEMLİ NOT: Öğrenci Başvuru otomasyon sistemi üzerinden elde edeceği başvuru formunda gitmek istediği üniversite tercihlerini belirtecektir. Daha sonra bu tercihlerde mücbir bir sebep olmadan değişim yapılmayacağı için gidilecek Üniversitenin akademik takvim, dersler, eğitim dili, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler, dil yeterlilikleri vs. hakkında bilgi edinilmeli ve tercihler bu doğrultuda yapmalıdır.


Staj hareketliliği için;
(2017-2018 AY ve sonrası)
 1. Güncel tarihli transkript (ıslak imzalı)
 2. Kabul Belgesi (Staj yapılması planlanan yerden sizi stajyer olarak kabul ettiklerine dair belge)
 3. Erasmus web sayfasında bulunan OTOMASYON SİSTEMİ’ nde yer alan Staj Hareketliliği başvuru formu,
 
 
YABANCI DİL SINAVI:

Sınav Tarihi:     16 Mart 2018
Sınav Saati:     14:30
Sınav Yeri:     Yabancı Diller Yüksekokulu (Ayşekadın Yerleşkesi)

Sınıf Listeleri başvurular tamamlandıktan sonra web sayfamızda ve Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yayınlanacaktır.

 • Öğrenci Kimliği ve Resmi Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) olmayan aday sınava alınmaz. 
 • Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacaktır. Adayların, gitmek istedikleri kurumun eğitim dilinde sınava girmesi zorunludur.
 • Karşı kurumun eğitim dili İngilizce ve Almanca dillerinden farklı olan adaylar (Bulgarca ve Yunanca öğrencileri vs.) İngilizce dilinde sınava gireceklerdir.
 • Uluslararası geçerliliği olan ve ÖSYM’nin eşdeğerlik sağladığı yabancı dil sınavlarından alınan puanlar kabul edilecektir. Sınav yazılı olacaktır. Sözlü mülakat yapılmayacaktır.
 • Yabancı Dil Sınavı baraj puanı 65’ dir. (Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.)
NOT: Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda sonraki dönemler için yapılacak başvurulardan “-5 puan” düşürülür.


DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:
Başarı Sıralaması =  (Genel Not Ortalaması x 0,5) + ( Yabancı Dil Puanı x 0,5)
Her aday kendi fakültesi/bölümü içerisinde değerlendirilecektir.
 
HİBELER:
Öğrenim ve Staj Hareketliliği hibeleri için:
*   Öğrenim Hareketliliğinde bir akademik dönem için hibe verilir. (Azami 5 ay)
**  Staj hareketliliğinin iki ayı hibelendirilir.
*** İsteyen öğrenci maddi destekten feragat edebilir.
 
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve BAŞVURU İLANI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ
Erasmus web sayfası / Öğrenim Hareketliliği / Genel Bilgi,
 
STAJ HAREKETLİLİĞİ ve BAŞVURU İLANI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ
Erasmus web sayfası / Staj Hareketliliği / Genel Bilgi
 
GENEL BAŞARI PUANINA ETKİ EDEN ÖZEL DURUMLAR
Türkiye Ulusal Ajansının yayınlamış olduğu, programın yürütülmesine dair hazırlanan el kitabında genel başarı puanına etki eden özel durumlar listelenmiştir. Başvuru esnasında ibraz edilmelidir.

Resim

Başvuru esnasında yanlış bilgi verildiği tespit edilen ve bu yanlışlığın herhangi bir aday için hak kaybına yol açtığı durumlarda söz konusu katılımcının faaliyeti iptal edilir
 
KONTENJANLAR:
 • Öğrenim Hareketliliği için:  56+15 (Aday)
15 Aday 2017 projesinden 2018-2019 Adademik yılı güz Döneminde gönderilecektir.
56 aday 2018 projesinden 2018-2019 AY Güz ve Bahar Dönemleri için gönderilecektir.
 • Staj Hareketliliği için: 17 (2017 yılı projesi )
Ulusal Ajansın üniversitemize tahsis edeceği kontenjana göre, kurum aday olarak belirlenen öğrenci sayısında azaltma ve artırma yapılabilir.
 
Resim
 • Yabancı dil barajının geçilemediği veya yeterli başvuru bulunmayan bölüm kontenjanları önce kendi fakültesi içerisinde, daha sonra diğer fakültelerde değerlendirilir.


Resim

Bu içerik 22.01.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 12600 kez okundu.